A
Reális
Zöldek
Klub

tudományos
hátterének
a
művelői
:A Reális Zöldek Klub Díszelnöke

Horn Péter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Új kihívások előtt az emberiség élelmiszerellátása
Az INNOTEKA magazin májusi számában díszelnökünkről Horn Péter akadémikusról szóló írás

A Reális Zöldek Klub
Díszelnöke
1992-2009


Mosonyi Emil (1910-2009)

A Reális Zöldek Klub Biológiai Osztályának a vezetője

Dr. Dudits Dénes,
a B.Z. Biotechnológiai Egyesület elnöke, MTA tag

http://zoldbiotech.uw.hu
A tudomány túllép a GMO-vitán

Tiszteletbeli tagok:

Ádám György professzor,
akadémikus, az MTA rendes tagja,
a Reális Zöldek Klub tiszteletbeli tagjaReményi Károly, az MTA rendes tagja, ny. egyetemi tanár, a Reális Zöldek Klub tiszteletbeli tagja
 A 80 éves Reményi  akadémikust szívből köszönti a Reális Zöldek Klub elnöksége

IPPC prognózisok és a tényadatok

Egyszerű módszerek a légköri szén-dioxid-koncentráció-változás hatásának elemzésére
Gondolatok a globális hőmérsékletről

Csom Gyula
műszaki tudomány doktora, professor emeritus, a Reális Zöldek tiszteletbeli tagja

Tétényi Pál

Tétényi Pál
az MTA tagja, a reális zöldek tiszteletbeli tagja


Salamon István

Salamon István
az MTA külső tagja, az ausztrál juhtenyésztés atyja,
a reális zöldek tiszteletbeli tagja


Vajda György
akadémikus MTA


Miskoczi Ferenc

Dr. Miskolczi Ferenc  

MTA Külső Köztestületi Tag
írásai