Reális Zöld Valóság
Reális Zöldek Klub internetes újság ( Nyilvántartásba vétel - Országgyűlési tudósítások)
  Belépés | Regisztráció

 Kezdőlapnak!

 Kedvencekhez! | (CTRL + D)
A Reális Zöldek Klub tudományos háttérének a művelői

Megnyitás külön ablakban
 
Tartalom
icon_home.gif Főoldal
realzoldek150.gif 
· Állásfoglalás
· Elérhetőség
· Bemutatkozás
· Közlemények
· Tájékoztató
· RZ Vélemények
· 20 éves a RZK

rzvlogo.gif 
null.gif Reális Zöldek Klub
null.gif környezetpolitikai
null.gif lapja
· Archívum

Közösség
· Hírek
· Hír rovatok
· Hírküldés
· Hír archívum
· Vélemények 1
· Szavazások
· Általános fórum
· Támogatók
· Vélemények
· Tartalom
· Kapcsolat
· Honlap Térkép
· Fórum
 
Google Kereső
Google

Keresõ
Keresett szöveg:

WWW
realzoldek.hu

SafeSearch::


Részletes Keresõ
 
Ott vagyunk a Facebookon
Reálzöldek Reális Zöldek Klub

Névjegy létrehozása

 
Facebook oldalak

Hárfás Zsolt

Atomenergia Info 
A Reális Zöldek Klub eszmeiségét kifejező írások szerzői

Megnyitás külön ablakban
 
CAMPING
Mediterrán körülmények SIKONDÁN a fürdő mellett!
RIEDEL RENÉ
+36 20 991 3209
+36 72 481 981
7300 Komló-Sikonda
info @ medianocamping .hu medianocamping.hu
FACEBOOK
 
Vélemények

A ReálZöldek véleményei olvashatóak még az alábbi honlapokon:


Greenfo hírlevél!


 
Linkcsere

ReálZöldek logo


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
zoldlogo150.gif


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
rgszold.jpg


 
Kapcsolódás

Honlapunk kódja

 
Történelmi
Évfordulók


Évforduló naptár

 
Zöld Válasz

Zöld Válasz
 
Dr. Szabadi Béla blogja
"Kiszorított véleményem"
 
Elnökségi meghívó 2016. január 15.

- Elnökségi meghívó 2016. január 15-ére
- Mellékletek
- Az elnökségi ülés előadásai és fényképek
- BÜNTETÉS
 
Az Ogy. Fenntartható Fejlődés Bizottságának 2017.09.26-i, szolnoki kihelyezett ülése
Péteri László
Az Ogy. Fenntartható Fejlődés Bizottságának 2017.09.26-i, szolnoki kihelyezett ülése

Tisztelt Csatári Bálint akadémikus Úr! Kedves Bálint!

Előzetes telefonon történt megbeszélésünk szerint, mellékelten megküldöm az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2017.09.26-i, szolnoki kihelyezett ülésének meghívójával és programjával kapcsolatos előzetes észrevételeimet, javaslataimat, kiegészítve néhány korábbi előzménnyel, feledésbe merült dokumen-tummal, az Alföld-programmal kapcsolatos 1993. évi személyes levelezésünkkel, és a Csongrádi Vízlépcsővel kapcsolatos tanulmánnyal, dr. Becsey Zsolt EP-képviselő és Vincze László országgyűlési képviselő - sajnos kudarcba fulladt - jó-szándékú kezdeményezéseivel, stb. (Előterjesztésüket - a Csongrád Megyei Közgyűlés megvalósítást támogató határozata ellenére - a döntéshozók, még napirendre se vették! A Csongrádi Vízlépcső beruházás emlékét, a torzóként megmaradt "Bokrosi körgát" őrzi napjainkig is, ugyanúgy, mint a Duna-Tisza-csatorna torzójaként megmaradt, a több, mint 50 éves "Csati"!)
(lásd:
http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1721 Közreadva:2017.09.24. Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága kihelyezett ülést tart Szolnokon. + mellékletek
Péteri László írása)

Tegnap kaptam kézhez a 2017.09.26-i kihelyezett bizottsági ülés jegyzőkönyv tervezetét, amelyből kiderült, hogy az előadások vetített-képes formában történtek.

Örömmel láttam, hogy az első, bevezető előadást Te tartottad. Biztos voltam benne, hogy bevezető előadásod megadja az alaphangot az Alföld és a Tisza-vízgyűjtő térsége problémáinak integrált tervezése és komplex fejlesztése szükségességének - főleg a döntéshozók és döntés-előkészítők, valamint a társadalom részéről történő - fel-, és elismerésére, amíg nem késő! Sajnos - feleségem 2 évvel ezelőtti, tragikus halála, és az én 2 műtétemet követő, további kórházi kezelések, felülvizsgálatok, stb. miatt - nem tudtam részt venni a rendezvényen.

A jegyzőkönyv véglegesítése és a ppt / pps és/vagy pdf formátumú előadások internetre történő feltétele - az eddigi gyakorlat szerint - még sokáig elhúzódhat, ezért az a tiszteletteljes kérésem Hozzád, hogy - miután a jkv.-tervezetből is kitűnően a Te előadásod tartalmazott egyedül, udvariasan, de tényszerűen megfogalmazott kritikai észrevételeket, és a jövőre vonatkozó, az Alföld egészét, és a Tisza-völgyet érintő, átfogó, integrált, rendszer-szerű, és jobbító-szándékú javaslatokat is - küldd meg a részemre az előadásodat, részben az én tájékoztatásomra, részben esetleges további hasznosításra, és az ismeretségi körömbe tartozó, különböző szakterületek képviselőinek - legalább utólagos - tájékoztatása céljából! (vízügyi-, természet-, és környezetvédelmi-, terület-, és vidékfejlesztési-, turisztikai-, közlekedési-, energetikai-, kulturális-, oktatási-, agrár-, közigazgatási, törvényhozói, stb. személyes ismerőseimet is beleértve!)

Dr. Tóth Albert professzor emeritus urat (vagy ahogy Ő szereti: Berci Bácsi, a "boldog ember"), mint a Közép-Tisza-vidéki Idegenforgalmi Intéző Bizottság / KTIB rendszerváltás-kori elnökét üdvözlöm, ha találkozol Vele, és még emlékszik rám, Kerekes László barátommal, a KTIB, majd a jogutód, Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság főtitkárával, majd későbbi elnökével együtt! (Én próbáltam Őt lebeszélni arról, hogy ne mondjon le önként, elnöki tisztéről a rendszerváltás utáni, első, "kamikáze" kormányt követő választások után se!)

A jegyzőkönyv-tervezetet futólag átolvasva feltűnt, hogy Szalay Ferenc polgármester úrnak a 2000. évi ciánszennyezéssel, ill. annak kármérséklésével kapcsolatban a vízügy részéről megtett intézkedések téves, hiányos és teljesen szakszerűtlen ismertetésére a jelenlévők közül, senki sem reagált!
(Én személyesen ott voltam Tiszalökön és Kiskörén a Katona Béla által vezetett, Ogy. Turisztikai Bizottság helyszíni szemléjén, az OIH képviseletében, ahol többek között meghallgattuk Fejes Lőrinc barátunk, a Közép-Tiszai Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnökség vezetőjének tárgyszerű, konkrét vetített-képes beszámolóját, amelyre azonban a média már akkor sem volt vevő, és később sem volt kíváncsi! Ugyanakkor naponta levetítették ugyanazt az egy - néhány nagy elpusztult halat bemutató - felvételt, a "Tisza halálát" vízionálva, majd pár év múlva, elhallgatva a "Tiszavirágzás" visszatértét, jelezve, hogy a Tisza "élni akar" és így - lelkiismeretfurdalás nélkül - félre vezetve a nézőket és az egész társadalmat!
De ugyanez történt és történik jelenleg is, napjainkban a Bős-Nagymarosi-, Adonyi-, Fajszi-, Csongrádi Vízlépcső, és a Tiszalöki-, és a Kiskörei Vízlépcső közötti Tisza-szakasz - mint az EU-VKI szerinti "erősen módosított víztest" és a Tisza.tó (lánykori nevén: Tisza-II víztározó!) ügyében is! (lásd: MTA-KSP "A megújuló energiák hasznosítása" c. dok. [szerzői: Dr. Büki Gergely (+ időközben elhunyt!) - Dr. Lovas Rezső akadémikusok] vs Új Széchenyi Terv / ÚSZT!
A szerzőket még az MTA akkori elnöke sem védte meg, Lányi András "filmesztéta" igaztalan támadásaival szemben, és nem próbálta meggyőzni a kormányt, hogy az MTA által is javasolt dunai vízlépcsőket - sajtóhibára hivatkozva !? - ne vegye ki, ne húzza ki egy tollvonással az ÚSZT-ből!)

Megfejtendő kérdés, hogy a politikai döntéshozók és döntés-előkészítők, valamint a média miért hallgat a Tisza-tó (alias Tisza-II Víztározó, részben folyó, részben tó!) kiváló vízminőségéről, annak a Tiszalöki-, és a Kiskörei Vízlépcső közötti, az EU-VKI szerint "erősen módosított víztest" minősítésű Tisza-szakaszból (7%) 2 oldalra kivezetett, kettős működésű zsilip-rendszer által szabályozható, több öbölre tagolt, eltérő funkciójú, mesterséges víztározó a "Tisza-tó" (93%, ) adta vízkormányzási lehetőségeiről, amelyek nélkül a vízügy nem tudta volna a 2000. évi, külföldről származó cianid-, és nehézfém-szennyezés által okozott katasztrófát elhárítani!?
Valamint arról a tényről, hogy a Tisza-tó - a Hortobággyal együtt - az UNESCO Világörökség része, és az "Ökoturizmus Szigete", ill. ezen belül a Tiszavalki-öböl védett "Madár-rezervátum", valamint a Kiskörei Vízlépcső térségében valósult meg - a média mély hallgatása közepette - Európa egyik legnagyobb hallépcső-, halút-rendszere!?

Arról is kevesen tudnak, hogy a dr. Mosonyi Emil akadémikus, a vízépítés nemzetközi hírű - de hazájából mondva-csinált politikai okokból elüldözött, és akadémiai tagságától, és műegyetemi katedrájától megfosztott - professzora (mellesleg Dr. Antall József miniszterelnök sógora. a Reális Zöldek Klub örökös díszelnöke!), a Tiszalöki Vízlépcső-komplexum és a hozzá szervesen kapcsolódó, a Körös-völgyi vízpótló csatorna-rendszer tervezője és megvalósítója, amely egyúttal Debrecen vízellátásában is szerepet játszik!
Mosonyi professzor emigrációja során, a Karlsruhei Műszaki Egyetem tanszékvezető professzoraként, és a Theodor Rehböck Vízügyi laboratórium vezetőjeként tett javaslatot a Frank-Jura hegységen átvezető, víz-, és energia-takarékos zsilip-rendszer ötletét is tartalmazó, Duna-Majna "Európa"-csatorna megvalósítására, és Reinhard Grebe tájtervező építész bevonásával a természetvédelmi oltalom alatt álló, Alt-Mühl-völgyön történő, környezetbe illő átvezetésére, amelynek ünnepélyes üzembe helyezésére - dr. Antall József magyar miniszterelnök jelenlétében - Nürnbergben és Kelheimben - 1992.09.25-én került sor! (A sors iróniája, hogy ugyanaznap terelték el a szlovákok a Dunát, miután korábban az Antall-kormány - szakmailag teljesen indokolatlanul - egyoldalúan, a Duna Kör, valamint külföldi és hazai támogatói együttes nyomására (Vargha János, Hajósy Adrienne, ill. Lipták Béla, stb.), felbontotta az 1977. évi magyar-csehszlovák államközi egyezményt! (Hágai-per azóta is lezáratlan, és a hazai ellenzék minden, szlovák féllel történő meg-, és kiegyezésre irányuló kormányzati szándék esetén meghúzza a "vészharangot" és a média segítségével "lármát csap"!)
Miért és mi lehet az oka annak, hogy tényleg nem lehet próféta senki a saját hazájában!? Ebben milyen szerepet játszottak és játszhatnak jelenleg is, azok - az egyes esetekben külföldről is támogatott - civilnek álcázott, "ál-környezetvédő" szervezetek, amelyek az 1989/90. évi politikai rendszerváltás, ill. a Bős-Nagymarosi vízlépcső-rendszer elleni tüntetések megszervezése óta - beépülve a médiába, a közigazgatásba, a tudományos életbe, a felső-oktatásba, stb. - zsarolják és "fogságban tartják" a mindenkori kormányokat és parlamenteket, valamint a tudományos életet, félrevezetve a laikus társadalmat is, évtizedek óta fenntartva a hazai vízlépcső-ellenes retorikát! (Miközben Németországban nemrég adták át Európa és Németország egyik legnagyobb Vízlépcső-komplexumát Iffezheimben, a Felső-Rajna, francia-német közös határán! Ezt pár évvel korábban megelőzte a Felső-Rajna német-svájci közös határán lévő, Rheinfeldeni Vízlépcső-komplexum! A fentiekről az RZK honlapján, videó-, fényképes dokumentumukkal alátámasztva beszámoltunk, de a hazai média ezekről is hallgatott!) A Nagymarosi Vízlépcső-ellenes tüntetés-sorozat a rendszerváltás "Trójai Falova" volt, de miután "Trója elesett" mi szükség van a "Falóra"?
Több, mint negyedszázaddal a rendszerváltás után ideje lenne már - elsősorban nemzeti-, és nemzetgazdasági érdekből - a fenti témákban is, az alapvetően tudományos-, szakmai alapon történő, szemlélet-, és paradigma-váltásnak a döntéshozásban, lerántva a leplet a radikális, "ál-környezetvédőkről", a "hamis prófétákról", közös erővel, kiszorítva őket a döntés-előkészítésből, és döntés-befolyásolásból!

Szívből kívánom, hogy a magyar tudományos élet képviselőinek véleményét és jobbító szándékú javaslatait a mindenkori politikai döntéshozók és döntés-előkészítők mielőbb hallgassák meg és próbálják megérteni, és döntéseikben érvényesíteni! (Az Alföld és a Tisza-táj vonatkozásában dr. Tóth Albertre és Rád gondoltam, abban a reményben, hogy ami a mellékelt jkv-tervezetben szereplő kijelentésedet illeti - amely szerint: "...szívesen reaktiválnám magamat meg az intézetemet (!), ha kapna megbízást arra, hogy egy ilyen komplex Tisza-vizsgálatot végezzünk. Néhány kutató még dolgozik Kecskeméten és Békéscsabán az Alföld Intézetben, és hála Istennek még az asztalnál is ülnek olyan kollégák, akik ezen gondolkodnának." - a döntéshozók komolyan vennék, és élnének a lehetőséggel!

Vetített-képes előadásodat kíváncsian várom! (Ha lehetséges, akkor ppt/pps formátumban)

Fáradozásodat előre is köszönöm!

Kellemes hétvégét, Feleségednek boldog születésnapot, az egész Családodnak minden jót és főleg jó egészséget kíván, régi, öreg, "nyögdíjas" barátod,

Baráti üdvözlettel:

--
Péteri László
aranydiplomás építészmérnök, egyetemi tanársegéd, ny. min. vezető főtanácsos,
az OIH Országos Idegenforgalmi Hivatal v. főmérnöke, belkereskedelmi-idegenforgalmi szakértő, az MKIK Turisztikai Kollégiumának külső szakértője
H-1119 Budapest, Mohai köz 4.4.4.
lakás: 06 1 203 5729
mobil: +36 30 319 2033
honlap:
http://realzoldek.hu/index.php Reális Zöldek Klub honlapja, ezen belül:
http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=17 Péteri László írásai a Reális Zöldek klub honlapján

Utóirat:
- belső használatra (!) mellékelem a jkv.-tervezetet, amelyhez előzetesen néhány észrevételt, szubjektív megjegyzést, kiegészítést fűztem, korábbi személyes tapasztalataim, ismereteim alapján.
Korábban személyesen is részt vettem:
- a Váradi Jóska által vezetett, tiszai és dunai holtágak felmérésében, hasznosítási javaslatainak ("szentély"-típusú, turisztikai, stb.) kidolgozásában, az OIH képviseletében
- a Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Programjának (TVTFP) kidolgozásában, Bokody József barátommal közösen (Nemzetközi Duna-, és a Tisza Túra kezdeményezője, elindítója, a Magyar Természetbarát Szövetség és a Cserkész Szövetség Vízitúra Bizottsága, valamint a Sport Múzeum szakértője, ill. vezetője, stb.), az Aquaprofit Zrt. felkérésére
- a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT), ill. annak felülvizsgálati anyagainak (VGT2), az Európai Unió Duna Régió Stratégiája EUDRS anyagainak véleményezésében, a helyszíneken szóban és írásban is, stb. (pl. Kisköre)
- Nemzetközi Duna Konferenciákon, a Duna Börzéken meghívott vendégként is ("Die Donau", 1998. A / Krems),
- a gr. Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és Yacht Egylet által szervezett. Széchenyi Emléktúrákon, ezek közül az 1999. évi III. Széchenyi Vízi Emléktúra emelhető ki, amikor a Széchenyi Lánchíd 150. évfordulója alkalmával, végig hajóztunk a Bp.-London-Marlow között, a Dunán, a Duna-Majna "Európa"-csatornán, a Majnán, a Rajnán, a La Manche-csatornán, és a Temzén, Londontól Marlow-ig, ahol ünnepélyes keretek között - média-nyílvánosság mellett! - megkoszorúztuk a Marlow-i hidat, a budapesti Lánchíd ősét. (Budapest és Marlow testvérvárosok lettek!)
- azon a budapesti Nemzetközi Turisztikai Konferencián, ahol személyes kapcsolatba kerültem Robert Weinberger kapitánnyal, aki később 2004-ben, a "CroisiEurope" francia folyam-, és tengerhajózási cég "Victor Hugo" szállodahajójának első tiszai próbaútjának parancsnoka lett, a Budapest-Belgrád-Tokaj útvonalon, amelyről francia-nyelvű, több francia TV-ben is bemutatott színes, nagyon érdekes és értékes úti-film készült, bemutatva Pécs (Victor Vasarely), Ó-pusztaszer (Feszty Körkép) és Tokaj, stb. nevezetességeit, a magyar táj és történelem rövid ismertetésébe ágyazva! A mintaszerű úti-film VHS kazettáját digitalizálás és sokszorosítás céljából megkaptam, és a Magyar Turizmus Zrt képviselőjének javasoltam a film magyar-nyelvű változatának - a szükséges engedélyek birtokában történő - elkészítését, és mielőbbi hazai bemutatását, de e javaslatot elutasították! (pedig tanulhattak volna belőle! Lehet hogy éppen ezért nem éltek a lehetőséggel?)
- a Szigetköziek - Győr és Mosonmagyaróvár fideszes polgármestereinek támogatásával - eredményes, országos népi kezdeményezésének támogatásában, az Ogy. Fenntartható Fejlődés Bizottságának 2012.10.09-én, Dunakilitiben tartott kihelyezett ülésén, valamint a "Kisalföld" c. újságban megjelent tudósítások, interjúk, dokumentumok RZK honlapján történő megjelentetésében, stb., amelynek végeredményeként az Országgyűlésnek napirendre kellett venni a Szigetköz vízpótlásának kérdését és a Kormány beszámoltatását, amely formálisan megtörtént ugyan, de valójában érdemi előrelépés - egészen Illés Zoltán államtitkár felmentéséig, és a vízügy BM-hez történő áthelyezéséig - nem történt!

A fentiekről szóló írásaim zöme az RZK fenti címen található honlapján is elérhető, és a forrásra történő hivatkozással felhasználhatók!


2017 09 26 OGY FFB Szolnoki Kihelyezett Ülés[1b]14 2017 Jkv Tervezet by Reálzöldek Reális Zöldek Klub on Scribd

Fényképek:

Fotó:

© Reális Zöldek Klub . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2017-10-27 (61 olvasás)

[ Vissza ]


Szerver statisztikai adatok.


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek, vélemények és a hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 1992-2014 a Reális Zöldeké.
A Reálzöldek honlapján megjelenő különböző írások és vélemények nem feltétlen tükrözik a Reálzöldek véleményét, hanem kizárólagosan a szerzőkét.

Üzenet a webmesternek: webmester@realzoldek.hu

PHP-Nuke © 2005 Francisco Burzi. A PHP-Nuke szabad szoftver, a GPL licenszben leírtak alapján terjeszthet?, kötelez? terméktámogatás nem jár hozzá.
Platinum 7.6.b.4 Alapú Weboldal

Oldalkészítés: 0.09 másodperc

:: fisubgreen phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::