Reális Zöld Valóság
Reális Zöldek Klub internetes újság ( Nyilvántartásba vétel - Országgyűlési tudósítások)
  Belépés | Regisztráció

 Kezdőlapnak!

 Kedvencekhez! | (CTRL + D)
A Reális Zöldek Klub tudományos háttérének a művelői

Megnyitás külön ablakban
 
Tartalom
icon_home.gif Főoldal
realzoldek150.gif 
· Állásfoglalás
· Elérhetőség
· Bemutatkozás
· Közlemények
· Tájékoztató
· RZ Vélemények
· 20 éves a RZK

rzvlogo.gif 
null.gif Reális Zöldek Klub
null.gif környezetpolitikai
null.gif lapja
· Archívum

Közösség
· Hírek
· Hír rovatok
· Hírküldés
· Hír archívum
· Vélemények 1
· Szavazások
· Általános fórum
· Támogatók
· Vélemények
· Tartalom
· Kapcsolat
· Honlap Térkép
· Fórum
 
Google Kereső
Google

Keresõ
Keresett szöveg:

WWW
realzoldek.hu

SafeSearch::


Részletes Keresõ
 
Ott vagyunk a Facebookon
Reálzöldek Reális Zöldek Klub

Névjegy létrehozása

 
Facebook oldalak

Hárfás Zsolt

Atomenergia Info 
A Reális Zöldek Klub eszmeiségét kifejező írások szerzői

Megnyitás külön ablakban
 
CAMPING
Mediterrán körülmények SIKONDÁN a fürdő mellett!
RIEDEL RENÉ
+36 20 991 3209
+36 72 481 981
7300 Komló-Sikonda
info @ medianocamping .hu medianocamping.hu
FACEBOOK
 
Vélemények

A ReálZöldek véleményei olvashatóak még az alábbi honlapokon:


Greenfo hírlevél!


 
Linkcsere

ReálZöldek logo


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
zoldlogo150.gif


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
rgszold.jpg


 
Kapcsolódás

Honlapunk kódja

 
Történelmi
Évfordulók


Évforduló naptár

 
Zöld Válasz

Zöld Válasz
 
Dr. Szabadi Béla blogja
"Kiszorított véleményem"
 
Elnökségi meghívó 2016. január 15.

- Elnökségi meghívó 2016. január 15-ére
- Mellékletek
- Az elnökségi ülés előadásai és fényképek
- BÜNTETÉS
 
Az Enpol 2000 Társulat 2018.02.12-i MTI-OS közlemény és az abban foglaltakkal kapcsolatos RZK észrevételek, javaslatok tervezete
Péteri László
Az Enpol 2000 Társulat 2018.02.12-i MTI-OS közlemény és az abban foglaltakkal kapcsolatos RZK észrevételek, javaslatok tervezete

Kedves Kollégák!

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyra - "Az ellátásbiztonság energiapolitikája" c. programjavaslatra - vonatkozó, segítő-, és jobbítószándékú észrevételeim, javaslataim tervezetét - az eredeti, részletes dokumentummal együtt - előzetes véleményezésre, és ezt követően a véglegesített változatnak az RZK Elnöksége által történő jóváhagyásra és nyilvános közzétételre.

Ennek lényege:

1. Az egyes ágazatok "csőlátását" - nemzetgazdasági érdekből - már rég fel kellett volna, hogy váltsa az integrált, ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi tervezés, a komplex fejlesztés és finanszírozás, valamint a többcélú hasznosítás nemzetközi gyakorlatának mielőbbi hazai bevezetése. (Ennek szükségességére már évtizedek óta felhívtuk a mindenkori döntéshozók, döntés-előkészítők, és az érintett szakterületek figyelmét, többek között az RZK honlapján is! Ezek azonban a nemzetgazdasági tervezés minden területére is értelemszerűen vonatkoznak, nemcsak a környezet-, természetvédelem - klímaváltozás - energia - közlekedés - turizmus - terület-, és vidékfejlesztés, egészségügy, oktatás-nevelés, képzés - szakmai képzés - továbbképzés, nyelvi képzés, stb.)

2, A civilnek álcázott, külföldről, és sajnos belföldről is (!?) támogatott, ugyanakkor mérhetetlen nemzetgazdasági károkat okozó radikális ál-környezetvédőket (NGO's) és hangadóik hazai intézmény-rendszereinkbe, a politikai döntéshozásba, döntés-előkészítésbe, valamint a médiába beszivárgott és beépült képviselőit jogszabályilag ki kell zárni a támogatási rendszerünkből, szankciók egyidejű beépítésével, a döntéshozatalból és döntéselőkészítésből is! (Erre a káros jelenségre, és az igazi és az ál-környezetvédő civilek közötti alapvető különbségre, valamint az utóbbiak kártékony tevékenységére [WWF, Geenpeace, Blue Danube / Lipták Béla, ill. hazai követői, Duna Kör / Hajósy Adrienne, Vargha János, Droppa György, Lányi András, Sólyom László, stb.] ugyancsak felhívtuk a figyelmet, sajnos egész mostanáig, nem sok sikerrel! Talán most változni fog a helyzet, bár egészen más okokból!)

"A Reális Zöldek Klub észrevételei és javaslatai az Energiapolitika 2000 Társulat 2018. február 12-i, „Az ellátásbiztonság energiapolitikája” című MTI-OS közleményével kapcsolatban


Az MTI-OS közleményben szereplő állásfoglalásokkal, megállapításokkal és a nemzeti érdekű energetika megvalósítására irányuló javaslatokkal – a Reális Zöldek Klub részéről – az alábbi kiegészítésekkel egyetértünk, és azokat támogatjuk:Az Energiapolitika 2000 Társulat program-javaslatával kapcsolatban – nemzeti-, nemzetgazdasági érdekből, a külföldi és hazai jó példák tapasztalatai, és a nemzetközi trendek alapján – az alábbi általános, elvi-észrevételeket, és konkrét javaslatokat tesszük:I. Általános, elvi észrevételek

- a nemzetközi szakirodalomban szereplő alapfogalmak és definíciók következetes alkalmazását – az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében is! – változatlanul szükségesnek tartjuk, különös tekintettel a vízenergia-termelésre, annak többcélú hasznosítására, a klímaváltozásban betöltött szerepére, üvegházgázok (ÜHG hatás: – vízgőz H2O 58-62% vs széndioxid CO2 20-22%!) közötti, részarányos szerepeltetésére, a tiszta-, megújuló, fenntartható jellegére, az ország vízrajzi-, vízkészlet-gazdálkodási-, vízkormányzási adottságainak jelenleg kihasználatlan, de nemzeti-, nemzetgazdasági-érdekből, ill. az energia-, és az importfüggőség-csökkentése szempontjából is fontos lehetőségeinek ésszerű hasznosítására!

- a fentiek megvalósításához azonban alapvető szemlélet-, paradigma-váltásra van, ill. lenne szükség, amelynek keretében meg kell teremteni a távlati- (választási ciklusokon átívelő, egymásra épülő, hosszú-, közép-, és rövid-távú), integrált-, ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi tervezés, a komplex fejlesztés-, és finanszírozás (EU+hazai társfinanszírozás), valamint a többcélú hasznosítás jogi-/törvényi-, közgazdasági szabályozásának kereteit!II. Konkrét javaslatok

- a hazai ellátásbiztonság energiapolitikájából nem maradhat ki a vízenergia többcélú, több ágazatot-, alágazatot is érintő, az ország egyik jelentős, de napjainkig kihasználatlan adottságának – jelenleg és az 1989/90 évi rendszerváltás óta, elsősorban párt-politikai szempontok miatt, „tabu-téma”-ként kezelt – hasznosításának komplex-kezelést igénylő téma-, és problémaköre!

- a 2018.04.08-i országgyűlési választások után megalakuló új Országgyűlésnek és Kormánynak az egyik első feladata kell, hogy legyen a „Kormányprogram” részletes kidolgozása, előterjesztése és Parlament által történő elfogadása. Ennek keretében, kiemelten – a klímaváltozással, a környezet-, és természetvédelemmel is összefüggésben – külön-külön fejezetekben és összefüggéseikben is, foglalkozni kell a Víz-, az Élelmiszer-, az Energia-, és a Közlekedés-biztonság téma-, és probléma-köreivel, a külföldi-, és hazai jó példák figyelembe vételével és hasznosításával!

- Ezen belül a

o „Víz” (víz-körforgás, fizikai állapotváltozás, ivóvíz, öntöző-víz, hűtővíz, talajvíz, folyóvíz, vízkészlet-gazdálkodás, vízvisszatartás, vízkormányzás, tiszta-, megújuló-, fenntartható vízenergia komplex, többcélú hasznosítása, környezetbarát vízi-közlekedés/szállítás, személy-, és teherhajózás, vízi-, vízparti-, kerékpáros-, kemping-, öko-, vidéki-/ falusi-/tanyasi-, kulturális-/örökség-turizmus, árvíz-, belvíz-jégár-, vízszennyezés elleni védelem, stb.) téma-, problémakörén belül a duzzasztás, vízlépcső-építés, vízlépcső-hálózatok rendszere, valamint a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének dunai frissvíz-hűtése, stb.), és az

o „Energia” (fosszilis/ szén, megújuló/ víz, nap, szél, biomassza, földhő, un. „teljes életciklus analízis” minden energia-fajtára!)

o „Közlekedés”-en belül kiemelten, a „környezetbarát vízi-közlekedés/szállítás”, ezen belül a személy-, és teherhajózás, a vízi-, kerékpáros-turizmus, valamint a kikötő-, és megállóhelyek integrált tervezése, komplex fejlesztése, stb.

- Az alábbi, kiemelt beruházások ütemezett tervezése, fejlesztése és megvalósítása:

o Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerrel kapcsolatos Hágai-per lezárásaként, a Nemzetközi Duna Bizottság, és az 1948. évi „Belgrádi Egyezmény”, valamint az MTA KSP: „A megújuló energiák hasznosítása” (néhai dr. Büki Gergely és dr. Lovas Rezső) c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően, a

Dunán: Dunakiliti-, a Nagymarosi-, az Adonyi-, és a Fajszi vízlépcső, a Prédikálószéki szivattyús vízenergia-tározó, a Duna-Tisza-hajózó csatorna, a Sió-hajózó csatorna, a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása, stb.

Tiszán: Csongrádi Vízlépcső, a Tiszaalpári-víztározó,

Dráván: Novo Virjei Vízlépcső (az osztrák, a szlovén és a horvát szakaszon megépült, és EU-támogatással tervezett [Molve-1, Molve-2, Osijek/ Eszék, stb.] vízlépcsők szerves folytatásaként, a környezeti károk megelőzése érdekében is!)

- a fentiekkel összefüggésben szükséges a civilnek álcázott, az esetek túlnyomó többségében, külföldről és belföldről is (!?) támogatott, radikális, ál-környezetvédő, „NGO’s, nem-kormányzati” szervezetek, és ezek hangadóinak különböző, állami-, tudományos-, oktatási-, akadémiai intézményekbe, pártokba, és a médiába „beépült” képviselőinek jogszabályi eltiltása a politikai-, és szakmai döntéshozatalban és döntés-előkészítésben való részvételtől, állami-, tervezési-, kutatási megbízásoktól!

- a közmédia területén – jogszabályilag rendezni, és garanciálisan, szankciók előírásával biztosítani kell a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, valamint a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság és a Média Tanács tevékenységének szigorú, törvényességi felügyeletét, a további nemzetgazdasági károk megelőzése érdekében is!Budapest, 2018. február 13.

Baráti üdvözlettel:

--
Péteri László
aranydiplomás építészmérnök, egyetemi tanársegéd, ny. min. vezető főtanácsos,
az OIH Országos Idegenforgalmi Hivatal v. főmérnöke, belkereskedelmi-idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 20332018 02 12 Az Ellátásbiztonság Energiapolitikája[1]Enpol2000 by Reálzöldek Reális Zöldek Klub on Scribd
2018 02 12 Enpol2000 Közlemény Az Ellátásbiztonság Energiapolitkája[1a]MTI OS PL Kieg by Reálzöldek Reális Zöldek Klub on Scribd


© Reális Zöldek Klub . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2018-02-14 (16 olvasás)

[ Vissza ]


Szerver statisztikai adatok.


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek, vélemények és a hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 1992-2014 a Reális Zöldeké.
A Reálzöldek honlapján megjelenő különböző írások és vélemények nem feltétlen tükrözik a Reálzöldek véleményét, hanem kizárólagosan a szerzőkét.

Üzenet a webmesternek: webmester@realzoldek.hu

PHP-Nuke © 2005 Francisco Burzi. A PHP-Nuke szabad szoftver, a GPL licenszben leírtak alapján terjeszthet?, kötelez? terméktámogatás nem jár hozzá.
Platinum 7.6.b.4 Alapú Weboldal

Oldalkészítés: 0.10 másodperc

:: fisubgreen phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::