Reális Zöld Valóság
Reális Zöldek Klub internetes újság ( Nyilvántartásba vétel - Országgyűlési tudósítások)
  Belépés | Regisztráció

 Kezdőlapnak!

 Kedvencekhez! | (CTRL + D)
A Reális Zöldek Klub tudományos háttérének a művelői

Megnyitás külön ablakban
 
Tartalom
icon_home.gif Főoldal
realzoldek150.gif 
· Állásfoglalás
· Elérhetőség
· Bemutatkozás
· Közlemények
· Tájékoztató
· RZ Vélemények
· 20 éves a RZK

rzvlogo.gif 
null.gif Reális Zöldek Klub
null.gif környezetpolitikai
null.gif lapja
· Archívum

Közösség
· Hírek
· Hír rovatok
· Hírküldés
· Hír archívum
· Vélemények 1
· Szavazások
· Általános fórum
· Támogatók
· Vélemények
· Tartalom
· Kapcsolat
· Honlap Térkép
· Fórum
 
Google Kereső
Google

Keresõ
Keresett szöveg:

WWW
realzoldek.hu

SafeSearch::


Részletes Keresõ
 
Ott vagyunk a Facebookon
Reálzöldek Reális Zöldek Klub

Névjegy létrehozása

 
Facebook oldalak

Hárfás Zsolt

Atomenergia Info 
A Reális Zöldek Klub eszmeiségét kifejező írások szerzői

Megnyitás külön ablakban
 
CAMPING
Mediterrán körülmények SIKONDÁN a fürdő mellett!
RIEDEL RENÉ
+36 20 991 3209
+36 72 481 981
7300 Komló-Sikonda
info @ medianocamping .hu medianocamping.hu
FACEBOOK
 
Vélemények

A ReálZöldek véleményei olvashatóak még az alábbi honlapokon:


Greenfo hírlevél!


 
Linkcsere

ReálZöldek logo


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
zoldlogo150.gif


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
rgszold.jpg


 
Kapcsolódás

Honlapunk kódja

 
Történelmi
Évfordulók


Évforduló naptár

 
Zöld Válasz

Zöld Válasz
 
Dr. Szabadi Béla blogja
"Kiszorított véleményem"
 
Elnökségi meghívó 2016. január 15.

- Elnökségi meghívó 2016. január 15-ére
- Mellékletek
- Az elnökségi ülés előadásai és fényképek
- BÜNTETÉS
 
Dr. Horn János - KIBÁNYÁSZOTT 'LIGNITBŰNÖK'
Jó szerencsétKIBÁNYÁSZOTT „ LIGNITBŰNÖK”
A Rákosi korszak egy bányamérnökperének anatómiája

TÖBB MINT KÖNYVISMERTETÉS

Mottó :
„ Ha az ÁVH azt akarja, még azt is beismerteti,
hogy tegnap este Churchillel sétált a Margit
hídon”
Péter Gábor ÁVH
(Kelemen Ferenc kihallgatási jegyzőkönyvből kiemelt szöveg .H.J.)

TÖBB MINT KÖNYVISMERTETÉS

KIBÁNYÁSZOTT „ LIGNITBŰNÖK”
A Rákosi korszak egy bányamérnökperének anatómiája

Az első szó a recenzió írójától a köszönet

Köszönet a L’ Harmattan kiadónak akit több mint 35 évvel ezelőtt alapítottak Franciaországban. A kiadó azt a célt tűzte ki, – amit most is vall –hogy lehetőséget biztosít minden tudományos munka megismertetésére, amely rétegolvasói igények miatt alacsony példányszámú és gyorsan utánnyomható publikálást tesz szükségessé. Ezt a francia kiadónál sikerrel bevezetett digitális nyomtatási eljárás révén tudja megvalósítani.

Párizsban és Torinóban már régen sikeresen valósulnak meg a célkitűzések és ennek eredményeképpen 1999 őszén -, majd 2011 decemberében Budapesten nyitották meg új üzleteiket,

A kiadó 2013 májusában jelentette meg Cserényi - Zsitnyányi Ildikó ( 1974 - ) történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár, Tudományos Főosztály, Elemző Osztály tudományos kutatója 255 oldalas címben szereplő könyvét/ dokumentumkötetét, amely bemutatja, hogy hogyan válhattak olyan szakemberek a rablógazdálkodást jellegű bányászati tevékenységet meghirdető kommunista párt áldozataivá, akik a jó minőségű, más célokra is felhasználható szénvagyon oktalan elherdálásának megakadályozására törekedtek.

A könyv értékét emeli, hogy a hiánytalanul megmaradt és nem változó szempontok szerint szelektált forrásmaradékból dolgozott a szerkesztő, hanem in statu nascendi, bolygatatlan dokumentumokból – és ez nagyon ritka – a „bányászakták „ néven ismerhető 42 kötet , 13 letartoztatott közel 16.000 oldalas vizsgálati anyaga felhasználásából készült a könyv, amelyben Vargha Béla bányamérnök nevével jelzett ügyben a fő vádlott mellett a magyar bányászat több szakembere ellen eljárást indított az ÁVH Vizsgálati Főosztálya. ( e témában már több anyag is megjelent, ezekről a szerkesztő minden esetben említést tesz,de ez a könyv hézagpótlónak / hiánypótlónak is tekinthető és érdeme, hogy számtalan eredeti dokumentumot mutat be ). ).
Az irat anyag terjedelméből adódóan az egyik meghurcolt bányamérnököt kiemelve kívánja a kötet bemutatni, azt a folyamatot,ahogyan politikai utasításra megszületett egy koncepció,elindult a nyomozás,a letartoztatás majd a vizsgálat, egészen addig amíg sokszori kísérlet ellenére véglegesen összeomlott a vád. Dr Káposztás Pált 1952. augusztus 6-án tartoztatta le az ÁVH és több mint másfél éves vizsgálat során sem tudták bíróság elé állítani, 1954 április 5-én szabadon engedték. Szabadulásakor egy titoktartási nyilatkozatot írattak alá vele, családja sem akkor sem később nem tudott meg semmit a börtönévekről.

Az aljas alapkoncepció pillérei az alábbiak voltak :

- külföldi tőkések által támogatott, a rendszer megváltoztatására irányuló szándékos, szervezet szabotázs,
- az ötéves terv kétségbevonása,
- a jobb szenek termelésének megakadályozása, hogy azok a rendszerváltás után legyenek kitermelhetők.

A vizsgálat elsődleges célja a „ beismertetés” volt.

Ennek eszközei :

- éjjel – nappal történő kihallgatás,
- 10 – 30 órás kihallgatások,
- sötétzárka,
- lelki -, testi fenyítések,
- „kedvezmények „ ( a kihallgatás alatt nem kellett vigyázban állni, kezét megmozdíthatta, kevés alvás engedélyezése stb ),
- gyógyszeres „ kezelés”,
- ételmegvonás,
- család internálása stb.
- fogdaügynökök bevonása (hálózati személyek, magasan képzettek,de
politikai okok miatt elítélt,félreállított majd beszervezett emberek voltak
a Rajk-,illetve Sólyom per kapcsán .

A kihallgatásokról jegyzőkönyv nem készült, azt a vallató kihallgató írta, azokon egy szám szerepel, majd utána „ Géppel írt tisztázat aláírás nélkül”.
A kihallgatott ezeket nem ismerhette meg, hiszen a koholt vád szerepelt és nem az igazság.

Esztó Zoltán várpalotai főmérnököt 1952 július 1-jén vették őrizetbe, 1953 december 21-én ítélték el, de nem tudták rábizonyítani a koholt vádakat, csak azt, hogy „uszította társait a tervteljesítés ellen”.,.Ennek egyik alapja a könyv 249-250 oldalán szerinti dokumentum, amely szerint „ A géppel írt tisztázat Esztó Zoltán aláírásával” )


A közeli napokban „emlékezhetünk” arról az aljas levélről amit Hidas István nehézipari miniszter küldött /30-as számú dokumentum /( 1953. augusztus 14 ) a Budapesti Államügyészség Vezetőjének címzett az alábbi tárgyban : „ Vargha Béla és társai bányamérnök elleni büntető feljelentés Vargha Béla, Vitális Sándor dr, Dr Káposztás Pál,Krupár Géza, Hansági Imre,Dzsida László, dr Mohi Rezső, Heinrich Henrik ellen akik a szénbányászatban kártevő és szabotázs tevékenységet fejtettek ki. A 3 és 5 éves szénbányászati terveket kártevő módon készítették el. A jó minőségű barna kőszenek termelését visszafejlesztették, ezen kőszénkincseket „ tartalékolták „ és a tervidőszak során a gyenge minőségű kőszenek termelésére vették az irányt. Ez teljesen indokolatlan és káros volt. Ennek megfelelően használták fel a beruházási összegeket is”.

Itt kell külön kiemelnem Kummer Ferenc nevét aki lakatosból lett bányamérnök ( p.: 23,42,58,181)és Rákosi,Gerő, Münnich emigránstársa volt. Személyes kapcsolatot is tartottak. 1953 december 27-én és 1954 év elején mind Hidas Istvánnak, mind Gerő Ernőnek levelet írt ( lásd mellékletet, s levél jelzete: ÁBTL V-110208/8.228-234)), hogy ez a „szabotázs vád „ kizárólag Ajtay Zoltán személyes bosszúja. Ezek szerint ritka becsületes, korrekt ember volt ( gondoljunk erre az időre ) az 1953 – 1954 –es évekre. A könyv elolvasása után kezdtem „ nyomozni” Kummer Ferenc élete után. Köszönöm Morvai Tibornak (M.E), hogy a könyvismertetést feltette a levelezőlistájára amiben kértem, hogy aki Kummer Ferenc életének megismerésében segíteni tud az keressen meg akár e-mail-ben akár mobiltelefonon. Váratlanul több információt kaptam. Ezek :

- 1975 decemberében jelent meg a BKL Bányászat különszáma és ebben a . 182.oldalon szerepel” Dr Kummer Ferenc (1900 1952.júl.1 – 1970 márc.31/ny/ „
A legfontosabb információt Tasnádi Tamás okleveles bányamérnöktől kaptam, aki több éven át dolgozott együtt Kummer Ferenccel a bányaművelési osztályon. Elmondta,hogy – bár K.F. zárkózott ember volt, de Ő „Francinak” szólíthatta - igen jó kapcsolatban voltak. K.F. a Szovjetunióban nősült, két leánygyermeke született akik szovjet katonatisztek feleségei lettek és később kiköltöztek a Szovjetunióba. Különleges élménye volt, hogy Hruscsov második magyarországi látogatása során a Parlament előtti kordon első sorában állt és amikor Hruscsov ( akit Kádár János fogadott ) kiszállt a kocsijából akkor hangosan kiabálta a szovjet főtitkár keresztnevét aki azt meghallotta és a hang irányába nézve megismerte régi kedves barátját. Azonnal odament és bevitette magával a fogadásra. Sőt akkor az Intézetben egy gép fejlesztésén/H.K.V 1000 bányagép/ dolgozott, a pénz hiánya miatt akadozott a munka, de miután ezt a fogadáson Kádárnak elmondta, az Intézet részére ezen munkára azonnal 1,0 millió forintot utaltatott át. K.F. feleségével visszaköltözött a Szovjetunióba, a kiemelt hazai nyugdíját utalták át, de ott mivel a nyugdíj összege maximálva volt és azt teljes
- egészében nem kapta meg, visszajött Magyarországra.
Innen már Tasnádi Tamás ne tudott információval szolgálni ezért megkerestem a Politikatörténeti Intézetet- a korábbi Párttörténeti Intézetet – hogy van e valamilyen utalás további életére.
Az Intézetben, a „ Magyarok a Szovjetunióban/ Politikatörténeti és Szakszervezetek Levéltár adatbázisa „ számtalan korabeli eredeti dokumentumot találtam, így egy kis kiegészítés Tasnádi Tamástól kapottakhoz:
Dr Kummer Ferenc ( 1900.02.04-1978.04.14) miután lakatosi képesítést szerzett 1923-ban a Szovjetunióba emigrált és a Donyeck- i pártbizottságon dolgozott. 1928-ban iratkozott be a Sztálinói Bányászati Egyetemre, ahol bányamérnöki diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése után a Sztálin nevét viselő Novo-Gorlovkai 8.A szénbányában dolgozott, majd 1948-ban az MDF kérésére a szovjet kormány visszarendelte Magyarországra. Magyarországon az MTA-n védte meg kandidátusi értekezését „Gépesített fejtési vándorbiztosítás”címen /MTA nyilv.. szám: D.1664/, ezt az információt az MTA-ban szereztem meg . 1972-ben miután felesége súlyos beteg lett, ezért gyógykezelése matt a Szovjetunióba mentek, azonban a hazai kiemelt nyugdíját nem tudta megkapni, így 1974-ben hazatelepült és innen támogatta feleségét. A budapesti Rózsa Ferenc veterán otthonban élt haláláig.

A könyv felépítése :

- Kibányászott”lignitbűnök”/ bevezető tanulmány ( 11-49 )
- A Rákosi korszak egy bányamérnök perének anatómiája
A forrásközlés szempontjai ( 50 – 56 )
- Dokumentumok / 60 darab eredeti / 57 – 220 )
Az első : Utasítás telefonlehallgatásra : Dzsida László,Alliquander Ödön,
Hansági Imre,Frank Lajos,Dr Káposztás Pál, Vargha Béla
(1951.június 30)
A harmadik : A bányamérnökök letartoztatásnak operatív terve(1952.augusztus 6)
A hatvanadik:Vizsgálati napló (1953,július 29-1953. augusztus 7).
- Időrendi táblázat ( 221-226)
- Kislexikon ( 227 – 246 ) /55 névvel /
Elsősorban a vizsgálati dossziékban – jelentések,feljegyzések,fogdahálózati jelentések – gyakrabban szereplő személyek, elsősorban műszaki szakemberek életrajzi adatit tartalmazza
- Rövidítések jegyzéke ( 247 – 248 )
- A racionális munka alaptörvénye ( 249- 250 )
- Névmutató ( 250 – 255 ) / 224 névvel/

Az 1953 – as részleges politikai enyhülés hatására maga a Vizsgálati Főosztály ismerte el, hogy „ az őrizetesek meg nem engedhető, törvénytelen eszközök alkalmazása után vallotta …de az ügyben olyan dokumentum amely jogi erővel bírna, nem áll rendelkezésünkre „ . Így a szocialista törvényességre hivatkozva, de gondosan ügyelve az állambiztonsági szervek tekintélyére, a vádlottak közül – már aki túlélte az előzetes letartozását – összesen 7 főt állítottak külön – külön bíróság elé, a többieket szabadlábra helyezték.

A könyv megrendelhető illetve kedvezménnyel megvásárolható a kiadó könyvesboltjában ( 1053 Budapest, Kossuth Lajos u 14-16 , telefon : 267 -59-79, fax : 328 –o9-19 ) .

A könyv eredeti ára : 2600.-ft
Most kedvezményes ára : 2210.-ft

Dr Horn János
Budapest, 2013. július 28
Melléklet

Letöltés!Dátum: 2013. August 20. Tuesday, 13:40 Szerző: realzoldek
 
Kapcsolódó linkek
· Cikk keresés: Jó szerencsét
· Írta: realzoldek


A legolvasottabb cikk ebben a rovatban: Jó szerencsét:
EOCÉN PROGRAM

 
Cikk értékelése
Átlagolt érték: 0
Szavazat: 0

Értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz

 
Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat

 Küldd el levélben! Küldd el levélben!

 
Kapcsolódó rovatok

Jó szerencsétSzerver statisztikai adatok.


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek, vélemények és a hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 1992-2014 a Reális Zöldeké.
A Reálzöldek honlapján megjelenő különböző írások és vélemények nem feltétlen tükrözik a Reálzöldek véleményét, hanem kizárólagosan a szerzőkét.

Üzenet a webmesternek: webmester@realzoldek.hu

PHP-Nuke © 2005 Francisco Burzi. A PHP-Nuke szabad szoftver, a GPL licenszben leírtak alapján terjeszthet?, kötelez? terméktámogatás nem jár hozzá.
Platinum 7.6.b.4 Alapú Weboldal

Oldalkészítés: 0.10 másodperc

:: fisubgreen phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::