Archive for október, 2009

Hol késik az új magyar energiapolitika és stratégia? Kerényi Ödön válasza

Hol késik az új magyar energiapolitika és stratégia? A vízenergia-hasznosítás még mindig “tabu”?

Kedves László!

Igazad van, de a nyugdíjas   zsörtölődés  csak  kutyaugatásnak  tűnik. Akik tehetnének  valamit,  politikusok, pártemberek, akadémikusok  pedig a választásokra várnak.  Mi   meg  lassan a  történelem számára irkálunk.

De bízunk a józan észben és a fiatalokban.

Üdvözlettel

Ödön Bá’ (tovább…)

Hol késik az új magyar energiapolitika és stratégia? A vízenergia-hasznosítás még mindig Tabu?

Kedves Kollégák!

A korábbi, a szemlélet-, és paradigma-váltást, az integrált tervezést, komplex fejlesztést és többcélú hasznosítás hazai gyakorlati bevezetését sürgető cikkeim folytatásaként, mellékelten megküldöm a megújuló energiatermelésre és hasznosításra vonatkozó hazai dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeimet, javaslataimat, különös tekintettel a vízenergia-hasznosítás állami támogatásának szükségességére, és indokoltságra.

A fentiek egyúttal szorosan összefüggnek a készülő EU és Magyar Duna Stratégiával, az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel / OVGT, a Duna és a Tisza, valamint a Dráva hajózhatóságának biztosításával is, stb.

Az egyes tárcák által készített anyagok Kormány-szintű nemzetközi és hazai, szakmai összehangolása, szintetizálása – a közigazgatás, és a köztisztviselői kar jelenlegi helyzete, és közismert problémái miatt – év(tized)ek óta várat magára.

A helyzetet még súlyosbítja az MTA egyes intézményeinek korábbi években – aktuál-politikai szempontok, ill. a radikális “ál-környezetvédők” egyoldalú, szubjektív kinyilatkoztatásainak figyelembe vételével – készült, döntéselőkészítő-anyagainak mechanikus, kritika nélküli átvétele és képviselete! (lásd: 2009.10.16. MTA Politikai Tudományok Intézete. Környezetvédelem-Vízügy Konferencia szervezőinek, meghívott és felkért előadóinak névsora!). (tovább…)

Emlékbeszéd az Aradi Vértanúk kivégzésének 160. évfordulóján

Emlékbeszéd az Aradi Vértanúk kivégzésének 160. évfordulóján
2009. október 6. 15:31:09

Dr. Bábel Balázs érsek

Sokszor és sokféleképpen méltatták az elmúlt 160 év alatt az Aradi Vértanúkat.

Mindent elmondtak arról, ami történt szinte óráról órára rögzítették az eseményeket. A visszaemlékezések szemüvegén át kerültek be a nemzet panteonjába, és ami megtörténik még a szentek galériájában is, a sablonok által meg is merevednek.

A történelem, akkor az élet tanítómestere, ha életre kelnek a hősök a magunk szívében valóságban megismerjük őket, s így vonzanak bennünket példájukkal. Az emberek nem fehérek vagy feketék jellemükben, „hiszen hitünk szerint az egy Szűz Máriát kivéve mindenkinek van árnyéka, amit az emberi gyarlóság vet”. Kellő önismeret és élettapasztalat után ez magától értendő.

Szabad legyen személyessé tennem ezt a megemlékezést, hogyan élnek ők bennem. Neveltetésem okán korán megismertem őket, általános iskolás koromban fel tudtam sorolni nevüket. Csak közbevetőleg mondom, hogy kísérletet tettem mai felsőtagozatos általános iskolásokkal; egy sem tudta elsorolni nevüket. Az Aradi Vértanúk és 48-as hősök a hazaszeretet étoszává alakultak bennem.

Piarista diákként abban az iskolában tanultam, amelyben Klapka György is, Erdősi Imre atyának a branyiszkói hősnek egykori szobája fölött hirdette az emléktábla a hazaszeretet szép példáját. Egri szeminarista koromban a mai Magyarországon egyedül eltemetett aradi hősnek, Lenkey Jánosnak a sírját látogathattam és azt is tudtuk Knézich Károly árváit Bartakovics egri érsek nevelte fel.

Pestre kerülve ugyancsak találkoztam a forradalom és szabadságharc szép emlékeivel az egykori növendékek mint a legtöbb szemináriumból beálltak a szabadságharc hadseregébe, és egy gyalogjárásnyira közel volt a Batthyány örökmécses, ahová nemcsak október 6-án látogattam el. Egyik kápláni helyemen, Tápiószecsőn abban a szobában laktam, amelyben Damjanich János tábornok lakott a Tápió menti harcok idején.

De itt kezdődött a vihar a lelkemben, hiszen a Historia Domus-t olvasgatva rábukkantam arra, hogy a tápiószecsői és a kókai papot Damjanich János kivégeztette. Most már tudjuk, hogy egy nagy félreértés volt Damjanich részéről, illetve a falu ármánykodásából is került sor a kivégzésre. Ott még találkoztam egy hosszú életű asszonnyal, aki 100 év fölött volt már, akinek nagyapja ott volt a tápiószecsői pap – Dr. Mericzai János plébános – kivégzésén, nagypénteken. (tovább…)

Környezetbarát vasúti közlekedés (vissza)fejlesztési tendenciái Németországban és Magyarországon

Kedves Kollégák!

A környezetbarát vasúti-, kombinált közlekedés/szállítás fejlesztésével kapcsolatban mellékelten küldök néhány, a múltat, a jelent és a jövendőt is bemutató német és magyar dokumentumot, szíves tájékoztatásul.

Németországban az állam az 1990-es években kezdte el “kivonulását” a vasútfejlesztésből, és kezdte volna el a vasúthálózat szisztematikus leépítését, ha azt a tartományok / régiók képviselői hagyták volna. De Németországban nem ez történt!

Az új német közlekedési koncepció kidolgozását és megvalósítását dokumentálja a tegnap megküldött, 40. oldalas, és a most mellékelt, 56. oldalas, térképekkel, fényképekkel, tényadatokkal és szöveges magyarázatokkal kiegészített tájékoztató.

Ezek közül csak néhány, itthon megszívlelendő ötletet emelek ki, elsősorban a döntéshozók okulására:

– egységes, új környezet-, és utasbarát közlekedési koncepció kidolgozása és megvalósítása, amelyre hazánkban már régen szükség lett volna! Ennek keretében: (tovább…)

A Reális Zöldek Klub észrevételei vitaindító összefoglalójáról

Készült az Országos Környezetvédelmi Tanács 2009. szeptember 8-án sorra kerülő ülésén résztvevők számára.

A Reális Zöldek Klub észrevételét két részben teszi meg.
Észrevételünk első része a nemzetközi és hazai jogforrásokra utalva elemzi a helyes kormányzati cselekvést a Duna hajózhatóságának a kérdéskörében.
A második rész a szakértőnk észrevételeit és javaslatait tartalmazza.
A két rész együttesen fejezi ki a Reális Zöldek Klub elnökségének a véleményét Ijjas István vitaindító összefoglalójáról.

Első rész:

Ijjas István vitaindítójában a Kormánynak a nemzetközi és a hazai jog megsértését tanácsolja. Ijjas javaslata szemben áll az EU elvárásaival is.
Ijjas javaslatának az elfogadása esetén a Miniszterelnök az EU tanácsában, a kormány képviselője az EU bizottságaiban magára marad, hiszen a Duna Magyarország feletti és alatti szakaszán a hajózást keresztgátak létesítésével biztosítják.
Ijjas javaslata lényegében a Duna- Kör által képviselt állásponttal harmonizál, amely szerint a Duna- menti államok bontsák le a Dunán létesült vízlépcsőket és a Dunán közlekedő hajóik méretét a Duna így kialakuló, és a magyar viszonyoknak megfelelő hajózási paraméterekhez igazítsák.
(tovább…)

Az OKT 2008.06.05-i állásfoglalásának kivonata a vízgazdálkodási tervezésre vonatkozóan

Kedves Kollégák!

Az OKT 2009.10.08-i ülésének napirendjéhez küldök egy kis adalékot.

Így néz ki Magyarországon a sokat hangoztatott, integrált tervezés a gyakorlatban.

Hát – többek között – ezért tart itt ez az ország!

Ébresztő! Szemlélet-, és paradigma-váltás kell!

Baráti üdvözlettel:


Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: 06 30 319 2033

2008. 06. 05.
Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása

a „Vitaanyag Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről” című dokumentummal kapcsolatosan

Kivonat: (tovább…)

ZÖLD ALKOTMÁNY – ZÖLD SZÉCHENYI TERV

ZÖLD ALKOTMÁNY – ZÖLD SZÉCHENYI TERV

Mészáros Milán

1. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ ÖKOLÓGIAI TÉLRŐL
Az Alkotmány 18. §-ának jelenlegi formája: ”A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” Ez a teljesen helyénvalónak tűnő laza megfogalmazás messzemenő következményekkel bír a gazdasági-társadalmi élet egészére. [Lásd pl. az Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) határozatát, valamint a benne hivatkozott más AB határozatokat. Ezenkívül, érdemes még megtekinteni a külterületi földet belterületi föld területté nyilvánító 13/1996. (VII. 9.) KTM rendeletet megsemmisítő 48/1997. (X. 6.) AB határozatot is.] Több probléma is van ezzel a szabályozással. Természetesen az alapprobléma, hogy mit jelent az egészséges környezet. (A következményeket alább röviden áttekintjük, például a javaslatok indoklásában.)

A teljes anyag letöltése:

Mészáros Milán: ZÖLD ALKOTMÁNY – ZÖLD SZÉCHENYI TERV

2009-09-10 Meghívó, Haraszthy László bemutatja Európa első átfogó természet-megfigyelőrendszerét, a VADONLESŐ programot

Haraszthy László a WWF kádere.
A WWF Magyarország első számú közellensége.
A WWF a rendszerváltást követően beépült Magyarországra, azzal a céllal, hogy az egész országból rezervátumot csináljon.
A WWF szándéka szerint az Alföld legyen előbb sivatag, majd ezt követően telepesek érkeznek hazánkba, ők majd csatornázzák az Alföldet és boldogan, háborítatlanul élnek a Kárpát- medence közepén.
Fontos, hogy pénzmosásra legyen lehetőség.
Pénzmosásra játék kaszinó ad lehetőséget.
Ha Sukorón nem is, de épül kaszinó az ország területén.

Kapcsolódó írásaink: (tovább…)

Tiszta levegőt! környezetvédelmi akció sajtóközleménye

Magyarország földterületének 17 százaléka “osztatlan közös terület”, a rendszerváltó politikai elit ostobasága következtében.
A parlagfű az osztatlan közös területén zavaratlanul virágozhat.
Valójában nem is a parlagfű pollenje a káros az asztmások ellenében, hanem a polllenre a levegőből rárakodó “trutymó”.
Ha parlamenti pártok olyan aktívak lettek volna az osztatlan közös földterület megszüntetése a vízlépcső kérdésében, mint a parlagfű ügyében, már nem is volna az ország területén parlagfű.

—————————————————–

—– Original Message —–
From: Kázmér Judit
To: juhos.laszlo@realzoldek.hu
Sent: Tuesday, September 01, 2009 3:19 PM
Subject: Tiszta levegőt! környezetvédelmi akció sajtóközleménye

Kedves László!

Ismét egy sikeres és példamutató akciót tudhat maga mögött a PLT Lapcsoport ,  amiről szeretném, ha hírt adnának. (tovább…)

Magyar Mérnökök és Építészek Svájci Egyesületének közleménye Mosonyi Emil temetéséről

Kedves Kollégák!

Tájékoztatásul, mellékelten küldöm az MMÉSE (Svájc) közleményét, Mosonyi Emil professzor úr temetéséről. (kivonat az internetről)

Baráti üdvözlettel:

Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: 06 30 319 2033

2009.09.10. ESZK – Mosonyi Emil emlékfélév megnyító előadása – SZET

Mellékelten megküldöm a mai, Mosonyi Emil emlékfélév nyitó előadását. dr. Szeredi István hozzájárult a mellékelt előadás nyilvános megjelentetéséhez is.

Üdvözlettel:


Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: 06 30 319 2033


SZET helyzete Magyarországon – 2009. szeptember 10.

A Hungarikumokról

Hungarikumok a Parlamentben – a felsőházi rendezvényen felvett videók.
Linkelhetők bármely honlaphoz.

http://www.youtube.com/watch?v=61meIfUXZ1A
Molnár Béla

http://www.youtube.com/watch?v=4wh23z9NpVk
Makovecz Imre

http://www.youtube.com/watch?v=YZAyr1IpZDo
Raduly Róbert polgármester Csíkszereda

http://www.youtube.com/watch?v=qFqY1UgpLo0
Kelemen András, a szerkesztő kiegészítésével

A teljes konferencia rendelkezésre áll. További előadásokat is felteszek a NETRE ha önök kérik.

Tisztelettel:
Pálos László
palos.laszlo3@chello.hu

Károly mise

Nemzetünk és a magyar állam talpra állításában bízók Budaörsön IV. Károly királyunk emléktáblájánál

Nemzetünk és a magyar állam talpra állításában bízók Budaörsön IV. Károly királyunk emléktáblájánál.
Nemzetünk és a magyar állam talpra állításának feltétele a Szent – Korona tanban megfogalmazott magyar történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása.
Az alkotmányosságot az 1944. március 19-i német megszállás függesztette fel.

A megújuló energiák kitermelésének káros hatásairól – Mészáros Milán

A megújuló energiák kitermelésének káros hatásairól

Mészáros Milán

A tudatlansággal párosult magabiztosság, valamint a népbutítás mára úgy elhatalmasodott a magyarországi környezetvédelem területén is, hogy jelen sorok íróját rákényszeríti véleményének közreadására. Tisztában van vele, hogy ebben a minden szempontból feje tetejére állt világban falra hányt borsó az egész, de legalább a lelkiismereti önvádtól megszabadul a közreadás által. Sajnos, manapság –szakértők és laikusok között egyaránt– trendi (fő áramvonalbeli) nézet, hogy úgy tekintenek a megújuló energiaforrásokra, mint valami megváltóra, amely képes megoldani az emberiség energia gondjait. Ebben a meglehetősen tudománytalan és felelőtlen nézetben a hívők –hallgatólagos evidenciával– úgy tekintenek a megújuló energiákra, hogy kitermelésüknek természeti-környezeti következményei fel sem merülnek. A “farkasvakság” oly mértékű, hogy nincs ma a világon egyetlen kutató, személy vagy politikus stb., egyetlen egyetem, kutató intézet vagy más intézmény, amely legalább a következő elemi szintű kérdéseket feltenné:
1. A megújuló energiák nagyobb mértékű kitermelésének vannak-e káros természeti-környezeti következményei?
2. Ha vannak, mik azok?
3. A káros következmények ismeretében, megéri-e nagyobb mértékben is kitermelni azokat? Stb.

A teljes anyag letöltéséhez kattints a következő címre:
A megújuló energiák kitermelésének káros hatásairól

A POLITIKA SZOLGÁLÓ LEÁNYA

MAGYARORSZÁGON A TUDOMÁNY, A K+F ÉS AZ INNOVÁCIÓ A POLITIKA SZOLGÁLÓ LEÁNYA

A válságok részben azért következnek be, mert a forradalmian új innovációkba, azaz a ”kumulatív korszakváltás”-ba a társadalmak nem fektetnek be elegendő erőforrást. Másrészt, a
gyors változások és forradalmi átalakulások kísérő jelensége (másik oldala) a válság és az instabilitás. (Ez utóbbi Alvin Toffler tétele.) A mindenkori politikának e két elvet figyelembe véve kellene az egyensúlyt megtalálnia. Amíg a politikának ez nem sikerül, addig –sokkal szerényebb lehetőségeikkel, de a köz szolgálataként– az Alfa Csoport Laboratóriumok és a Reális Zöldek Klub ad hangot az egyensúly elérése érdekében.
Sajnos, 1994. óta Magyarországon a tudomány, a K+F és az innováció a politika szolgáló leánya. Pedig, lényegét tekintve a tudomány, a K+F és az innováció nem reklámhordozó, nem politikai játszmák eszköze, nem a politika vagy a költségvetés ‘szolgáló leánya’, és nem jótékonyságra váró alázatos koldus. A tudomány és a K+F stratégiai kérdés, mert horizontnyitó és innovatív hatása van.

A teljes anyag letölthető innen: A POLITIKA SZOLGÁLÓ LEÁNYA – PDF formában.

Hozzászólás Gerő András Népszabadságban 2009. október 16-án megjelent cikkéhez

Hozzászólás Gerő András Népszabadságban 2009. október 16-án megjelent cikkéhez.

Idézet a cikkből:

„A történelmi kitérő itt inkább arra vonatkozik, hogy az Európai Unió nagyon is demokratikus, polgárosult jogállamai közül jó néhány monarchikus keretben működik. Nagy-Britanniától Dániáig, Luxemburgtól Hollandiáig, Spanyolországtól Svédországig a monarchikus államformát lelhetjük fel -, miközben ezek az államok azonos elvek szerint működő, számunkra sok esetben példaértékű polgári társadalmak és demokráciák. Nem ördögtől való tehát a monarchia gondolata; attól függ minden, hogy milyen az a monarchia.

Úgy gondolom, hogy a monarchia egy politikai közösségen belül képes megteremteni azt az autoritást, ami a demokratikus működés és a végrehajtó hatalom politikai kritikája mellett biztosíthatja azt a kritériumot, amit az alkotmány ma a köztársasági elnökhöz társít, nevezetesen a nemzeti egység közpolitikai, ámde pártpolitikán felül álló kifejezését. Ez természetesen csak akkor működik, ha a monarcha uralkodik, és nem kormányoz, azaz: szerepe szimbolikus.

A monarchának a köztársasági elnökkel szembeni előnye, hogy nem választják, hanem öröklési rendben működik, tehát legitimitása nem a pártpolitikai viszonyoktól függ. Vélhetően nem kerülne többe a költségvetésnek, mint a köztársasági elnök fenntartása. Nem elsődlegesen a személynek, hanem az intézménynek szól a tisztelet és az autoritás. A monarchia külsőségei pedig megadják azt a történelmi patinával ellátott spiritualitást, amire minden politikai rendszernek és közösségnek szüksége van.

(tovább…)

AZ ALKALMAZKODÓ MÁRKUSHEGYI BÁNYA

AZ ALKALMAZKODÓ MÁRKUSHEGYI BÁNYA

Dr. Havelda Tamás 1981-ben szerzett bánya¬művelő mérnöki oklevelet. Az egyetem elvégzését követően két évig Tatbányán dolgozott, majd átkerült az Oroszlányi szénbányákhoz.

A termelésirányítás és a tervezés minden lépcsőjét végigjárva lett Márkushegyen felelős műszaki vezető. Az erőmű és a bánya integrációja óta a Vértesi Erőmű Zrt. bányászati igazgatója.

2005-ben doktori oklevelet szerzett a Miskolci Egyetemen. Hosszú ideje aktívan rész vesz több társadalmi szervezet munkájában is.
Talán első olvasatra nehezen értelmezhető, hogy mit is jelent a címben meg-fogalmazott gondolat. Egy üzem, egy termelő hely is tud alkalmazkodni? Tud, sőt kell is alkalmazkodnia ahhoz, hogy megújulhasson, hogy korszerűsödjön, hova tovább életben maradhasson.

Sok-sok évre visszanyúlva tudatosan – néha persze ösztönösen – kereste az üzem, az akkori vezetés a munkavállalókkal karöltve, a nagyobb termelés elérésének úját. Nem sokkal a „hurrá korszak” után érthető volt ez a törekvés. Hamar felismerést nyert, hogy sokat termelni csak intenzív gépesítéssel lehet. (No persze az ember, a technológia sem mellékes.) Már a bánya tervezésekor magas fokú gépesítés és tipizálás volt a cél. Nagykapacitású, a kor fejlettségének meg¬felelő technikai háttér került beszerzésre. Ekkor a mennyiség volt az elsőrendű szempont. Ez volt a mennyiségi igényekhez alkalmazkodás.

A vállalat más bányaüzemeinek kimerülése miatt egyre inkább előtérbe került – a kommunális piac kiszolgálása– a tisztán termelés, a kiadott termék minőségé¬nek javítása érdekében. A program a föld alatt, a termelő helyeken kezdődött és a központi osztályozó légszérjeinél fejeződött be. Ez nem más, mint a minőségi igényekhez alkalmazkodás.
Számtalan kisebb-nagyobb szervezeti átalakítás után, 1992-höz értünk. Gazda¬sági okokból megtörtént a nagy múltú Oroszlányi Szénbányák átalakulása. Az improduktív tevékenységet az Oroszlányi Szénbányák FA-ba, míg az életképesen működő részt a Széntermelő és Szénértékesítő Leányvállalatba szervezték. Néhány hónapos működés után a leányvállalat átalakult Oroszlányi Bányák Kft-vé. Ez volt a gazdasági körülményekhez alkalmazkodás.
Időközben az országban sorra alakultak a bánya-erőmű integrált társaságok, és világossá vált az integráción kívüli maradók sorsa. 1994 áprilisában három erőmű (Oroszlányi, Bánhidai, Tatabányai) és két bányatársaság (Oroszlányi Bányák Kft és Tatabányai Bányák Vállalat) integrációjával megalakult a Vértesi Erőmű Részvénytársaság. Ezzel az átalakulással a Márkushegyi Bányaüzem is bekerült az integrációba. Ismét új kihívások elé nézett az üzem. A kissé eltérő szakmakultúrájú Mányi Bánya ásványvagyonának kimerüléséig, bezárásáig jó néhány esetben és módon Márkushegy kisegítette az „új kistestvérét”. Gépesítés, technológia és eszközátadás, ami alatt termékcserét kell érteni. Alkalmazkodás volt ez is, mint ahogy az újonnan létrejött családoknál szokás. A Mányi bánya bezárásakor kiváló szakképesítésű munkavállalóival segítette viszont a családot.

(tovább…)

Rovatvezetői előszó

Rovatvezetői előszó

Egy tanulmány vagy írás az emberi szellem bátor alkotása. Különösen így van ez, ha a tanulmány témája vagy megközelítési módszere nem vagy csak nehezen illeszkedik a fő áramvonalba. A szerző pedig egy úttörő, egy felfedező, aki az emberi intellektus törvényei szerint igyekszik felkutatni az igazságot. A szerző egy művészhez vagy például egy szobrászhoz hasonlítható, aki új és felfedezetlen formáit alkotja meg a művészeteknek. Hasonlóan, a tudományos írás szerzője új és felfedezetlen formáit találja meg a valóságnak.

Mivel a tudományos igazság “világra segítése” a cél, így a fentiek miatt e rovatban a szerzők kiterjedt intellektuális szabadsággal rendelkeznek. Írásaik –az etikai szempontok érvényre juttatása mellett– csak a logikai konzisztencia vagy a kísérleti alátámasztottság alapján kerülnek megvizsgálásra, majd elfogadásra. Az akadémiai szabadság érvényre juttatása érdekében, az elfogadási folyamat természetesen független a szerző nevétől és helyétől stb., aki által vagy ahol az igazság megtalálásra került.

A Tudományos Rovat a szerzők gondolatainak vagy felfedezéseinek ily módon történő előmozdítása és közlése által tölti be misszióját.

Mészáros Milán – rovatvezető

Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation

Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation

Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation<br/>
Milan Meszaros<br/>
Alpha Group Laboratories Association<br/>
Institute of Physics<br/>
11 Rutafa Street, Bldg. H/II, H-1165 Budapest, Hungary
Fax: +36 (1) 4035167, Email: society@neumann-alpha.hu
<br/>
Self-assurance combined with ignorance, on the background of obscurantism, has taken hold of world-wide environment protection to such proportions nowadays that the author is compelled to publish his opinion. The author is well aware of the fact that this endeavor is like flogging a dead horse in this world turned upside down in all aspects, but publication relieves him from the pressure of conscience. Regretfully, nowadays it is a mainstream view for both experts and laymen to approach renewable energies as some savior able to solve humans‟ energy issues. Advocates of this quite pseudo-scientific and irresponsible view, by tacit evidence, see renewable energies without even considering the natural-environmental effects of their use. “Daysight” has grown so bad that today there isn‟t one single researcher, person or politician etc., or one research institute, science academy or any other institution which would raise at least the following elementary questions: <br/>
1. Do the so-called “renewable” energy resources really renew? <br/>
2. Does renewable energy use in greater portions exert any negative natural-environmental effects? <br/>
3. If it does, which are these? 4. Knowing the negative effects, is it worth using them in greater portions? <br/>
And so on.
<br/><br/>
More by downloading the file:
Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826671
  • Egyedi látogatók : 94953
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 343
  • Egyedi látogatók 24 órája : 34

Reális Zöldek Klub

Naptár

2009. október
h k s c p s v
« Sze   nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top