Archive for november, 2009

Húsz éve azonos álláspontom az ellenzék és a kormányoldal!

Húsz éve azonos álláspontom az ellenzék és a kormányoldal!

A Duna Charta, Reflex és a Védegylet a minimális szabadságot nem enged meg a FIDESZ-KNDP koalíciónak. Nagy Andor kénytelen volt hamut szórni a fejére.

Húsz évvel a kerek asztal tárgyalások után a Duna ügyében a legnagyobb ellenzéki pártot a FIDESZ-KDNP koalíciót a dumakör elvei alapján kézi vezérli a Duna Charta, Reflex és a Védegylet. A FIDESZ-KDNP frakció kisgazdái és az MDF parlamenti képviselői hallgatnak. A szocik úgyszintén. A szocik nem csak hallgatnak, hanem egyenesen fordítva ülnek a lóra. A Kormány a Duna nagykövetévé Hegyi Gyula Duna- Körös mozgalmárt tette meg.

A fő bűnös az SZDSZ viszont már nincs T. Házban, csupán néhány liberális maradék ücsörög a patkóban számukra kijelölt helyen.

A kerekasztal tárgyalásokon a felek egyetlen kérdésben értettek egymással egyet, nem kell vízlépcső és ebben ma is konszenzus van kormány és ellenzék között.

(tovább…)

Livo László: Életünk az energia

Juhos László főszerkesztő úr,
Reális Zöldek
Kedves László!
Javasolom a “Jószerencsét” rovatban megjelentetni Livó László okleveles bányamérnök 

Életünk az energia ( LivoLaszlo: Életünk az energia – pdf)  című mellékelt írását.

Jószerencsét!
Vojuczki Péter
rovatszerkesztő

„Erre az okosságra ráfizettünk” állítja Berecz János

„Erre az okosságra ráfizettünk” állítja Berecz János.

A Magyar Villamos Művek Tröszt szolgálati használatra készült „Statisztikai Évkönyv 1985” című összeállítás 70. oldalán az évkönyv főszerkesztője Kerényi A. Ödön állami díjas ny. vezérigazgató a KGST-VERE hálózati frekvenciájának gyakorisági görbéjét mutatja be az 1985. évre vonatkozólag.

A KGST- VERE hálózati frekvenciája 1985-ben 48.6 és 50.6 Herz között változott.

A egyesített KGST villamos energia rendszer frekvenciájának 1985-ben történt változására annak okán emlékeztetjük az honalap olvasóját, hogy Orbán Viktor bejelentette új alapokra szándékozik helyezni a magyar –orosz gazdasági kapcsolatokat.

Orbán nemes szándékához annyit teszünk hozzá, ha a magyar –orosz gazdasági kapcsolatokból, annyi haszna lesz az országnak, mint amekkora haszna származott a nyolcvanas években villamos energia területén, akkor Magyarország meg van mentve.

(tovább…)

Ukrán-magyar gazdaságpolitikai kilátások

Ukran-Magyar-gazdasagpolitikai-kilatasok – PDF fájl.

Orbán Viktor rövid időn belül rádöbbent, a reális zöldek által képviselt igazságra!

Orbán Viktor rövid időn belül rádöbbent, a reális zöldek által képviselt igazságra!

A Baross Gábor Társaság ez évi utolsó összejövetelét “Két kultúra – egy kultúra” címmel rendezte. A Társaság „szíve” jobb oldalon dobog FIDESZ- hez közeli grémium.

A vitaindító előadó egyike Dr. Hámori József akadémikus, miniszter, egyetemi tanár, a reális zöldek teszik hozzá a kulturális tárca vezetésére alkalmatlan személy. A reális zöldek megállapításának igazságát rövid időn belül Orbán Viktor is felismerte. Hámori a 1998-ban megalakult Orbán- Torgyán kormány kulturális minisztere, Orbán azonban rövid időn belül az „agyhúgy sebész” professzort menesztette a tárca éléről. Hámorit a tárca élén a Wagner zenét imádó Rockenbauer politikus követte. Rockenbauert ezúttal nem bántjuk.

Nagy kérdés, hogy Orbán Viktor felismeri-e mennyire igaza van Simonyi Károly professzornak? Simonyi egy tradicionális kultúra szemszögéből nézne igen művelt társaságban megkérdezte a társaságot, hogy közülük ki tudná elmondani a termodinamika második tételét. A kérdés fogadtatása hűvös volt írja Simonyi és a válasz telesen negatív. Pedig én valami olyasmit kérdeztem tőlük folytatja Simonyi, ami tudományos vonalon annak a kérdésnek megfelelője: Olvasta ön Shakespeare valamelyik munkáját.

1979-ben, amikor Vályi Péter miniszterelnök helyettes elvtársat Ózdon belelökték az izzó kokillába, a reálértelmiséget kiszorították a vezetésből a hatalmat átvették a Duna bal partján végzettek a közgazdászok, jogászok és miután a FIDESZ a kormányrúdhoz került még agyhúgy sebészből is lehetet miniszter.

A reális zöldek izgalommal várja a második Orbán kormány összetételét. Nincs könnyű helyzetben Orbán, a FIDESZ frakcióban kevés a szellemi töltet, tapasztaltból állítjuk a reális zöldek. (Dumbi)

Könyvajánló: Nekünk királyság kell

Pánczél Hegedűs János: Nekünk királyság kell

Pánczél Hegedűs János: Nekünk királyság kell

379 / 2007 Kormányrendelet

379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

Kedves Pista!

Szeredi Pista gondosan átnézte a kormány rendeletet ami logikus felépítésűnek és, mérnöki pontosságúnak tűnik.  Érthetetlen, hogy ezt bárki vízlépcső ellenesnek minősíthesse.  Főleg nem egy akadémikus.   Leveled eszerint rémhír-terjesztésnek látszik.

A Kormány nem adott felmentést a vízerő hasznosítás vizsgálatának elhagyására, sőt azt meg követeli.

Kérlek próbáld helyre tenni a téves következtetést mind a magad, mind  dr. Alföldi László nevében  is.

Üdvözöl

Ödön Bá’

U.i.  Légy szíves megadni elérhetőségeidet.  Változtak a telefon számok?

From: Szeredi István Dr. [mailto:iszeredi@mvm.hu]
Sent: Monday, November 23, 2009 10:34 AM
To: kerenyia1@t-online.hu
Subject: 379-2007

Tisztelt Ödön Bácsi!

Mellékeltem a 379/2007 számú kormány rendeletet.
379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
Ebből kiemelhetők a következők:

(tovább…)

A politika sikeréhez Magyarországon nemcsak a tág lelkiismeret, hanem a színlelés is szükséges

A politika sikeréhez Magyarországon nemcsak a tág lelkiismeret, hanem a színlelés is szükséges.

A politika sikeréhez Magyarországon nemcsak a tág lelkiismeret, hanem a színlelés is szükséges. Talán még jobban, mint a mindenre csípőből való tüzelés módszere. A mai hazai politikai életben az óhajtott célt, a kormányrúd mellé kerülést csak úgy lehet elérni, ha a taktikázó képmutatóan jár el, ha a közvéleményt becsapja, ha álnok és képmutató, ha egész mást hirdet, mint ami tulajdonképpen kénytelen lesz tenni.

Ha úgy tesz, mintha betartaná a törvényeket és mintha a tömegek akarata érvényesülne és nem az övé.

Kapcsolódó írások:

http://realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1226

http://realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=33

http://realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1187

Dunai vízlépcsők ügye

—– Original Message —–
From:
kerenyia1@t-online.hu
To:
‘Bányai István’ Cc: ‘Szeredi István Dr.’ ; Juhos László ; ‘Pálos László’ ; ‘peteril Péteri’ ; aszodi@reak.bme.hu ; ‘Stróbl Alajos dr.’
Sent:
Sunday, November 22, 2009 5:38 PM
Subject:
RE: Dunai vízlépcsők ügye

Kedves Pista! Tisztelt Címzettek!

A 379/2007(XII.23.) Kormány rendleletből  a Google révén  csak a IX. Fejezetet  tudtam letölteni..

Légy szíves és keresd meg , hogy melyik   fejezet vonatkozik a Duna vízlépcsőkre és az mit tilt meg 2008.01,01.-től? Erről nem hallottunk még!

Nem világos, hogy ha  dr. Alföldi egyetértett a Szeredi Pista MTA tanulmányával, akkor miért  hivatkozik az idézett  rendeletre.

(tovább…)

Új alapokra helyezi a XXI. században a magyar – orosz kapcsolatokat Orbán Viktor

A hazai villamos energia rendszer csúcsigényét a szovjet import biztosította. A szovjet villamos energia import („köldökzsinór”) tette lehetővé, hogy az ellenzéki politikai erők a Kádár rendszerben, köztük a FIDESZ világra jöjjön.

Új alapokra helyezi a XXI. században a magyar – orosz kapcsolatokat Orbán Viktor.

Orbán Viktor már csak a koránál fogva sem emlékezhet arra, hogy a XX. században Magyarország jelentős mennyiségű villamos energiát importált.

(tovább…)

Teljesen felesleges hisztériát kelteni Horthyra történő emlékezés miatt

Teljesen felesleges hisztériát kelteni Horthyra történő emlékezés miatt.

Volna mit tanulni Horthy Miklóstól a parlamenti pártoknak, a környezetvédelem, a természetbarát mezőgazdálkodás, az aszály elleni védekezés, a belvizek elvezetése területén.

A parlamenti pártok elhatárolódását várja el Lendvai Ildikó a Jobbik által vasárnapra szervezett, Horthy Miklós budapesti bevonulásának 90. évfordulójára emlékező fehér lovas felvonulás miatt.

A „Horthy István” vízlépcsőt, amely a Dél-Alföld, illetve a Körös völgy öntözését alapozta meg 1942. október 15-én helyezték üzembe Békésszentandráson Horthy Miklós és Kállay Miklós miniszterelnök jelenlétében.

Az Országgyűlés 1937-ben törvényt fogadott el az öntözésről. A jogszabály indoklása egyrészt kiemelte, olyan öntözőcsatornákat kell építeni, hogy a gazdák az öntözővizet a csatornákból általában vízemelés nélkül vezethessék az öntözendő területekre.

A törvény előírta a Tiszán (Tiszalök) és a Körösön (Békésszentandrás) egy-egy duzzasztómű építését és az általuk meghatározott folyószakaszokon a hajózási feltételek javítását.

(tovább…)

Válasz: ENGA cikk

Tisztelt Stróbl Kolléga Úr!  Kedves Alajos!

Mind a MAVIR VER távlati tervével, mind az általad finomított ETE kiegészítő Megjegyzésekkel  egyetértek, kivéve a megújuló energia terv részeket. 20 éve hangoztatom, hogy Magyarország nem mondhat le a Duna Komplex hasznosításából nyerhető  évi 4 TWh vízenergiáról. A Bős-Nagymaros Vízlépcsők  hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét a magyar kormány tévesen értelmezi és a 1139/2004 (XII.31)  Kormányhatározatban megtiltja, hogy az ítélet végrehajtásáról tárgyaló  a magyar delegáció tárgyaljon a Nagymarosi Vízlépcső újraépítéséről. A határozat alkotmánysértő, mivel ellentétben áll a Duna Bizottsággal kötött Államközi Egyezménnyel,amelyet az országgyűlés 2000-ben törvénybe iktatott. Az Egyezményhez tartozó tervekben pedig szerepel Bős mellett, a Nagymarosi, Adonyi,és a Fajszi Vízlépcső

megvalósítása is. A szlovák féllel való megegyezés hiánya miatt Magyarország nem kapja meg a Bősi Vízerőmű termeléséből vízjogilag járó 1/3 hányadot, ami kb. 1 TWh. Értéke kb. 40 millió Euro.
(tovább…)

Kimaradt a minisztérium közleményéből. Tudja-e vajon Varga István miniszter?

Kimaradt a minisztérium közleményéből. Tudja-e vajon Varga István miniszter?

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium közleményben adta hírül, hogy  Budapesten nyílt meg a BP új stratégiai központja.

A világ egyik legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, a BP Budapesten nyitotta meg új európai szolgáltatóközpontját 2009. november 17-én. „Magyarország ismét bebizonyította, hogy minőségi szolgáltatásaink és a jól képzett munkaerő nemzetközi szinten is megállja a helyét!” – hangsúlyozta Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a komplexum nyitóünnepségén.

Részletek a BP-ről: (Forrás a minisztérium közleménye)

(tovább…)

Kovács László államfőnek történő megválasztása esetén, az MSZP kiköszörülhetné azt a csorbát, amelyet Sólyom László megválasztáskor ejtett

Alkalom kínálkozik az MSZP számára a pótvizsgára.

A FIDESZ estleges 2/3 választási győzelme esetén sem kell senkinek tartani az országban, ha az MSZP él az Alkotmányban biztosított jogával és Kovács Lászlót köztársasági elnöknek megválasztja.

Kovács László államfőnek történő megválasztása esetén, az MSZP kiköszörülhetné azt a csorbát, amelyet Sólyom László megválasztáskor ejtett.

A reális zöldek Sólyom László köztársasági elnökké történő megválasztását az MSZP nyakába várják.

Feles szavazást a kormányoldalnak elvesztetni óriási baki volt 2005-ben!

Megérett az idő az MSZP számára a pótvizsgára. (Kos)

Csacsiságot mondott Orbán Viktor, állítja a reális zöldek elnöke

Orbán Viktor akkora csacsiságot mondott az Energia Fórumon, mint a Gellért hegy, rajta a Szabadság szoborral, állítja Juhos László a Reális Zöldek Klub elnöke, okleveles energetikus szakmérnök.

Orbán Viktor beismerte, hogy a FIDESZ- nek nincs energiapolitikai stratégiája!

Orbán Viktor, Budapesten megrendezett IV. Energia Fórumon elmondta a FIDESZ –ben belül több csoport is foglakozik az energiakoncepció megfogalmazásával.

(tovább…)

Mészáros Milán: A Japán 4D módszer


A Japán 4D módszer
PDF

A Japán 4D módszer


A Japán 4D módszer
PDF

A képviselő két kézzel szórta a pénzt Bécsben

A képviselő két kézzel szórta a pénzt Bécsben. Nem, mint valamely nyugati gróf, hanem mint egy oláh bojár, úgy szórta a pénzt a képviselő. Magánvagyonából egyenlítette ki a képviselő adósságát az első számú legfőbb közméltóság.

Mikszáth Kálmán írja képviselőtársáról, Jókai Mórról.

Nem is valamely nyugati gróf, „hanem csak egy oláh bojár tudja úgy a pénzt szórni”, mint Jókai

„Jókai, mint országgyűlési képviselő a delegációknak is tagja volt, s mikor ezek (a teljes egyenlőségnek megfelelően minden második alkalommal) Bécsben üléseztek s emiatt az ülések alatt Bécsben kellett tartózkodnia, olyan fényűzést fejtett ott ki, úgy szórta a pénzt hordárnak, pincérnek, kocsisnak, szolgának, hogy nem is szerettek vele egy vendéglőbe szállni delegátustársai, mert mindjárt megmételyezte a szolgaszemélyzetet a nagy borravalóival.” (Mikszáth)

1880-ban mikor nyomasztó adósságai miatt helyzete már egyenesen lehetetlenné vált, jó barátja, kártyapajtása, no meg kálvinista hittestvére, Tisza Kálmán, megemlítette ezt a király előtt is. Ferenc József megkérdezte, mennyi az adósság, s Tisza válaszára, hogy 36 ezer forint (vagy is hárommillió forint 1958-as árszinten),

A képviselő adósságát szó nélkül fizette ki Ferenc József magánvagyonából. (Forrás: Pezenhoffer Antal: Történelmi aplogetika)

Lentner Csaba – Közgazdaságtan, gazdasági válság: új tankönyvek és elméletek jöhetnek

Szamvitel-LentnerTisztelt Hölgyem, Uram, Kedves Barátom,

szíves figyelmébe, figyelmetekbe ajánlom az Origo összeállítását
a gazdasági válság eddigi és további következményeiről.

Barátsággal, Lentner Csaba

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:dXlet_o3EZ3BZM:http://baratiorokzoldek.hu/tourinform/images/lentnercsaba.jpg

Ukrán – Magyar számvitel szakkönyv

Szamvitel-Konyv

Ausztria kárpótlást nyújtott Magyarországnak!

A mai napon Ausztria kárpótlást nyújtott Magyarországot ért veszteségért.

Ausztria – a Nagymarosra szánt vízturbinákat befogadó- freudanaui vízerőművének 10 éves működtetése alatt 10.4 milliárd kWh villamos energiát termelt. Ausztriába „lábon” érkezett ingyenes vízenergiából. 23 Ft/kWh mai átlagárral számolva  239 milliárd forint nyereség keletkezett.

A fenti veszteségeinkért a zöld tárca a mai napon cserébe szúnyogtelepet kapott az osztrák sógoroktól.

Kijelölték az első osztrák-magyar határon átnyúló, nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet

A Ramsari Egyezmény titkársága határon átnyúló ramsari területté, azaz nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyé minősítette az osztrák Fertő-Fertőzug illetve a magyar Fertő és Nyirkai-Hany ramsari területeket. Ennek kapcsán csütörtök délután Eisenstadtban Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára és Werner Falb-Meixner, Burgenland tartomány természet- és környezetvédelmi tanácsosa közös nyilatkozatot írt alá az új, határon átnyúló ramsari területen folytatott együttműködésről.

(tovább…)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826717
  • Egyedi látogatók : 94971
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 40
  • Egyedi látogatók 24 órája : 21

Reális Zöldek Klub

Naptár

2009. november
h k s c p s v
« okt   dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top