Archive for január, 2011

Vona Gábor beszéde

Vona Gábor beszéde

2011.01.29.

Mielőtt valaki egy évadnyitó beszéd megtartására vállalkozik, érdemes megvizsgálni, hogy amit mondani akar, az értékesebb-e, mint a csend, amelyet megtör. Különösképpen azután, hogy mára az évértékelők tartása divattá vált a közéletben. Én szándékosan nem évértékelőre, hanem évadnyitó beszédre készültem, több ok miatt is. Egyrészt nem az elmúlt évet, hanem az elmúlt időszak folyamatait kívánom értékelni. Másrészt nem pusztán a múltról, hanem a jövőről, a reményeink szerinti szebb jövőről is szólni szeretnék. Végül, mivel a szocialisták elnöke is tartott már évértékelőt, talán a jelenlévők megbocsátanak, ha úgy gondolom, férges almába én inkább nem harapok. Nos, ennyit szerettem volna tisztázásképpen mondani magáról a műfajról.  (tovább…)

Miért nem előztük meg a belvízhelyzetet, amikor megtehettük volna?

Kedves Laci!

Csatoltan küldöm Szabadi Béla barátom -érdeklődésre joggal számot tartó- írását/írásait a belvíz helyzetről. Mivel a téma sokakat érint, valamint érdekel, továbbá beleillik a kritikus szemléletünkkel jelzett irányvonalba, így javasolom s egyben kérem, hogy tegyétek már fel a Reális Zöldek honlapjára. Köszi szépen.

Ezen kívül, javasolom felvenni a kapcsolatot Szabadi Bélával. Az elérhetőségei a honlapján megtalálhatók.

Üdvözöl,

Milán


From: Béla Szabadi <bela.szabadi@gmail.com>
Date: Thursday, January 27, 2011 8:36 AM
To: boglar22@t-online.hu
Subject: Miért nem előztük meg a belvízhelyzetet, amikor megtehettük volna?

Kedves Barátom!

Engedd meg, hogy külön is felhívjam figyelmed arra az anyagra, ami a belvízzel, az egyik nagyon aktuális, hatalmas károkat okozó, sok tízezer embert közvetlenül is tragikusan érintő problémával foglalkozik. Azt mondja el, hogyan esett áldozatul a megelőzés a politikának és a kormányzásnak. Ez a szomorú történet arról is szól, hogy a szegény embert az ág is húzza, de arról is, hogy ezúttal nem szükségszerűen: ehhez „más” is kellett: mindenféle elviselhetetlen hiányosságok és mulasztások. Helyzetfeltárás, cselekvési program, összefüggő elképzelések és gyakran a felkészültség hiányában a gazdasági kormányzás nem csak rögtönöz és ötletel, az ország sürgősen megoldandó gondjaival sincs tisztában. (Ez látszik az Új Széchenyi Terven, de más, nagyobb lélegzetű anyagokon is.) A szomorú történetben sűrítve benne vannak elkeserítő állapotaink, azért is, mert a fővonaltól eltérő gondolatok nem válhatnak az elsődleges nyilvánosság és az emlékezet részeivé. (Ld. tényleges demokrácia.)  Kirekesztődnek, elfelejtődnek, kitörlődnek.

Belvíz: retusált történelem és tehetetlenség
Kármegelőzés és kárelhárítás a rendszerváltás után

A belvíz, az árvíz, az özönvízszerű esők ismét hatalmas károkat okoznak. Annak ellenére, hogy a belvízveszélyre számítani kellett, de az illetékesek a jelek szerint nem számítottak. Pedig a szakértők régen megfigyelték, hogy az időjárásban nagyjából tíz évenként váltják egymást a (hosszabb) száraz és a (rövidebb) nedves időszakok és hogy a nedves periódus már 1999–2000-ben hatalmas károkat okozott. A katasztrofális helyzet megelőzhető lett volna, hiszen ehhez tíz éve minden rendelkezésre állt. Miért következett be mégis és újra a katasztrófa, bár figyelmeztetésben nem volt hiány? Hogyan írta felül a mohóság és a vélt politikai érdek a közérdeket?

A felvezető alatti linkekre kattintva a teljes cikk és több más kapcsolódó más írás és dokumentáció is letölthető.

Felvezető>>>
http://www.szabadibela.hu/kisert.html#belviz
Teljes cikk>>> http://www.szabadibela.hu/pdf/belviz.pdf

üdvözlettel: Szabadi Béla
Honlap:
http://www.szabadibela.hu/

Kérdések

Reális Zöld valóság Média rovata

Juhos László főszerkesztő

Tisztelt Juhos László Úr!
Szíves tájékoztatására megküldöm a hatóság illetékességébe tartozó kérdéseire adott válaszainkat.
A Média- és Hírközlési Biztos előzménye a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének az intézménye volt, ennek keretei bővültek, illetve a törvény pontosította a Hatóság és a Biztos közötti munkamegosztást. A Biztos a törvény célkitűzése értelmében az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiával kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.

(tovább…)

Kitartás! Kitartás? Betartás!

Kitartás! Kitartás? Betartás!

Éljük magyarságunk, manapság nem igazán gyönyörű, gyötrelmes életét. Hosszú évtizedek óta kitartásra biztatjuk magunkat, de nem vagyunk tisztában azzal, hogy meddig, miért és mi célból is kell kitartanunk. Mások is kitartásra biztattak bennünket, nem önzetlen céloktól vezéreltetve, majd nyilván előre megfontolt szándékkal, hagytak kitartásunkban magunkra bennünket. (lsd. a “kultúrált” Nyugat viselkedését ’56-ban)

Kitartottunk az első világháborúban, amelybe jól körvonalazható érdekcsoport, akaratunk ellenére belesodort bennünket. Eredménye a trianoni nemzetgyalázás. Kitartottunk, mert nem engedtek bennünket nem kitartani a második világégésben, azért, hogy később erre való hivatkozással bélyegezhessenek meg, “bűnös nemzetté” téve minket.

Alkottunk, építettünk, kitartottunk 1956-ig, amíg emberileg csak lehetett, majd a világ semmit tévő, közömbös csodálatára, nekimentünk a Gonosz akkori birodalmának, maradandó sebeket ejtve rajta.

Kitartottunk az azt követő majd’ negyven évben, reménykedve egy jobb, ember közelibb világban. Elérendő példaként, a tőlünk nyugatra terpeszkedő jólét testesítette meg vágyaink netovábbját. Kitartottunk a nyolcvanas évek végéig, amikor is lehetőségünk nyílt volna önálló szabad országgá válnunk, szabad néppé lennünk. De már szinte másnap, a “szabadság” másnapján, a “rózsadombi” paktum megkötésével, az ott egybegyűlt, aljas hazaáruló banda, elárult bennünket. Akkori “rendszerváltó” nagyjaink, egy tollvonással szolgáltatták ki, a nemzetközi karvalytőke kényére-kedvére, a magyar népet.

Ekkor volt az országnak húsz Mrd Dollár körüli államadóssága, és több ezer Mrd Dollárnak megfelelő állami vagyona. (tovább…)

Hazudós politikus a FIDESZ kormány államtitkára

Hazudós politikus a FIDESZ kormány államtitkára.
Illés Zoltán, ha érdekei úgy kívánták az EU-ról is valótlanságot állított, magyarul hazudott.
Illés azt állította, hogy az EU évente 2.5 milliárd forintot ad Magyarországnak a Duna hajózhatóságának a megoldása céljából.  (Forrás: Reális zöldek archívuma)
Illés Zoltán:
Továbbra sem nevezhető biztos hajózási útvonalnak a bősi erőmű, illetve annak felvízi és alvízi csatornája, ezért mindenképp szükséges lenne alternatív hajózó utat kijelölni és fenntartani
A kieső energiamennyiséget pénzzel lehetne kompenzálni, s erre a célra az EU kész évente 25 millió ECU-t (2.5 milliárd forintot) fordítani.
Ez az alak ma a vízügy élén!
Borzasztó és rettenetes! (Zöldike)

Levél Magyarországnak

EC Letter to Hungary 2011 Jan 21

Az államadósságról

 Ez az allamadosag! Fontos olvasmany!!!
Kaptam, küldöm, igazán érdekes!!!

Az államadósságról

Olvasd el és add tovabb!!! (mindenki számára fontos továbbított levél)

Az ECHO tv Analízis c. műsorában Bogár László és Lóránt
Károly közgazdászok elmondták, hogy bizonyos cionista – nálunk
eszdéeszes körök – hogyan működtetik a pénzpumpát, amit a
Fidesz-nek sem lesz szabad megpiszkálni. (A Fidesz teljes mértékben a
multinacionális banktőke markában van. Ezért örül a nemzetközi
pénzvilág a 2/3-os többségnek, mert így simán mehet majd minden
tovább, pontosan úgy, mint eddig.
Tegnap kaptam ehhez a riporthoz egy számítást. Be is
illesztem, hogy lássátok, miről is van szó, és mit művelnek Sorosék
velünk – illetve ehhez hasonlóan, természetesen más országokkal is.
Szigorúan bizalmas anyagok, és az adatokat erősen őrzik a
nyilvánosság elől. A mi célunk viszont az, hogy minél több ember tudja
meg. Ha egyetért velünk, segítse munkánkat, azzal, hogy terjeszti
anyagainkat. Nem csoda, ha az adatok megdöbbentőnek tűnnek, és még
megdöbbentőbb, hogy egyetlen magyar politikus sem beszél(het) róluk.
Olvasson tehát Ön is a sorok között!
Íme két hír, amit az emberek 99,9%-a el sem olvas, meg sem ért.  (tovább…)

Bogár László: Rendkívül veszélyes precedens – Médiaháború 2.0

Rendkívül veszélyes precedens
Médiaháború 2.0

Talán megbocsátják, ha egy olyan idézettel kezdek, amely szokatlan és
illetlen módon egy otthoni jegyzetemből való. Mentség nincs, csak
magyarázat: most az történik, amire biztosan számítani lehetett.

A tavasszal elkezdődött szabadságharc az egyik legkényesebb pontjához
érkezett, a globális birodalom véleményhatalmi diktatúrájával, illetve
külső és belső támogatóival történő összecsapáshoz. Tehát íme az
idézet a 2009 októberében készült írásból: “Tekintettel arra, hogy az
alávetettek kifosztása a végső fiziológiai határokhoz közelít, a
rendszerváltás összeomlásának >>publikussá tétele<< elkerülhetetlenné
válik a következő egy-két év során.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha ma még elképzelhetetlen erejű és
intenzitású változások mennek végbe a magyar nyilvánosság
szerkezetében, a média szabályozásában.

(tovább…)

A folyó sodrása….

A folyó sodrása….
 
ijesztőőőőőőőőőőőő!!!!
Ausztrália   Brisbane   óráról-órára

Rémülettel figyeljük Illés Zoltán káros tevékenységét

DR. SZATMÁRY ZOLTÁN NYÍLT LEVELE A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM REKTORÁHOZ

Tisztelt Rektor Úr!

2006. október 3-án a Kossuth Rádió Esti Krónika Háttér című műsorában beszélgetés hangzott el Dr. Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója és Dr. Illés Zoltán, az Ön egyetemének tanára között. A beszélgetés apropóját az adta, hogy Pakson a napokban kezdenek hozzá a 2003. április 11-én történt súlyos üzemzavar következményeinek végleges felszámolásához. Aszódi Attila szereplését az indokolta, hogy korábban ő volt a helyreállításért felelős miniszteri biztos, Illés Zoltán pedig egyetemi tanársága mellett környezetpolitikusként szerepelt.


Illés Zoltán közel két évtizede a magyar közélet emblematikus alakja. Megnyilvánulásaival nyíltan a magyar közvélemény terrorizálására törekszik ahelyett, hogy a valóban aktuális és komoly környezetvédelmi problémák megoldását segítené elő. Különösen és feltűnően elfogult az atomenergiával szemben. Ugyanakkor e tárgyban tett kijelentései kivétel nélkül hemzsegnek súlyos szakmai tévedésektől, tanúsítván, hogy a minimális szakértelemmel sem rendelkezik. Nem kívánok nyilatkozni arról, hogy egyéb környezetvédelmi témákban milyen szinten szakértő, de ki merem jelenteni, hogy az atomenergiával kapcsolatosan semmiféle szakértőnek nem lehet elfogadni. (tovább…)

20 év számokban

20 év számokban                                         

a magyar kapitalizmus diszkrét bája…
Magyarország népessége.                              1989-ben: 10 millió 374 ezer fő
                                                                         2009-ben: 10 millió 016 ezer fő

Magyarország külső adóssága                      1989-ben: 21 milliárd USD
                                                                         2009-ben: 225 milliárd USD

Nyilvántartott munkanélküliek száma.         1989-ben: mintegy 30 ezer fő
                                                                              2009-ben: mintegy 470 ezer fő

Létminimum alatt élők száma.                        1989-ben: mintegy 900 ezer fő
                                                                            2009-ben: mintegy 3 millió 300 ezer fő

Hajléktalanok száma (becsült adat).             1989-ben: 5-10 ezer fő
                                                                            2009-ben: 50-70 ezer fő

Újépítésű lakások száma.                                1989-ben: 51 ezer 500 db.
                                                                         2009-ben: 28 ezer 400 db.

Házasságkötések száma.                                1989-ben: mintegy 70 ezer
                                                                       2009-ben: mintegy 42 ezer

Válások száma.                                                   1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350                            
                                                                                 válás
                                                                      2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590
                                                                                 válás

Élve születések száma.                                    1989-ben: mintegy 127 ezer
                                                                       2009-ben: mintegy 96 ezer

Házasságon kívül született gyermekek száma.
                                                                                1980-as évek: minden nyolcadik gyermek
                                                                                 született házasságon kívül
                                                                        2000-es évek: minden harmadik gyermek
                                                                                 született házasságon kívül

Összes bűncselekmények száma.                1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset
                                                                       2009-ben: mintegy 410 ezer bűneset

Befejezésül még egy jelzésértékű számadat: Bogár László közgazdász professzor szerint, a jelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét tekintve (“folyó áron”) annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600 forint…!

Hozzáteszem: Míg 1978-ban egy egyedül élő az átlagos keresetéből a lakása rezsijére 20%-ot költött, addig ma, ez 80%.! Döbbenetes!

KPMG új vízerőmű tanulmánya Közép és Kelet Európára

From: Dr. Szeredi István To: kerenyia1@t-online.hu Cc: ‘Juhos László’ ; ‘peteril Péteri’ ; palosstudio@gmail.com ; ‘Kozák Miklós’ ; ‘Kiss, Peter’ ; ‘dr. Gerse Károly’ Sent: Monday, January 17, 2011 1:37 PM Subject: RE: KPMG új vízerőmű tanulmánya Közép és Kelet Európára

Tisztelt Ödön bácsi!

Köszönöm a mellékelt tanulmányt. Ismerem.

Az anyag jelenlegi pozitív szemléletű tartalmához mi ketten alapvetően hozzájárultunk. Akkor történt, amikor legalább egy éve Kiss Péter a KPMG energiával foglakozó részlegének vezetője nyilatkozott a Gazdasági Rádióban a vízerőművek és szivattyú energiatározók létesítéséről. Úgy fogalmazott, hogy ilyeneket Magyarországon nem lehet létesíteni, mert nincsenek gleccserek. Első dühömben írtam neki egy levelet arról, hogy a gleccserek a fejében vannak és napozzon sokat, hátha elolvadnak. Tőlem függetlenül Te is nagyon felháborodtál és egy levélben eligazítottad.

(tovább…)

Reális Zöldek állásfoglalása a Médiatörvényről

Kedves Laci!

A 2011. január 1-e óta hatályos médiatörvénnyel (Mttv.) kapcsolatban a következőt fontos tudni, valamint nyilatkozni.

Ha van valami, ami minden szempontból ellentmond egy demokratikus berendezkedés alapelveinek, akkor az az Mttv. 140. § (1) bekezdése. Ez nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ha valamely média- vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás nem sért törvényt vagy jogszabályt, akkor is eljárás indítható ellene a Média Biztosnál, pusztán azért mert egy csoport “méltányolandó érdekének sérelmét okozhatja”. Más szavakkal, az csak a legsötétebb diktatúrákban fordulhat elő, hogy -különböző ürügyekkel- bárki ellen eljárás indítható, amely alapján később elítélhető. Akkor is, ha nem sért(ett) törvényt.

Amíg ez a rendelkezés az Mttv-ben benne van, illetve marad, addig a médiatörvény egyéb vonatkozásairól értelmetlen beszélni vagy vitatkozni.

Üdvözöl,

Mészáros Milán

ESZK – Hírlevél 2011.01.12.

Energetikai Szakkollégium
HÍRLEVÉL
(2011.01.12.)
 
1. Energetika a mindennapokban – szakmai ismeretek mérnököknek
2. IYCE 2011 – ifjúsági konferencia Portugáliában az Energetikai Szakkollégium szervezésében
3. Elindult az ESZK videótára
4. Középiskolai tanulmányi verseny
 
1. Energetika a mindennapokban – szakmai ismeretek mérnököknek (tovább…)

Juhos László főszerkesztő kérése mindenkihez

Kedves Mindenki!
A www.duna.blog.hu honlapon „Hajóskapitány” névvel megjelent Somlórári László írása (Itt: http://duna.blog.hu/2011/01/11/duna_szabalyozas_politikai_ongyilkossag ).
Kérem, hogy szóljanak hozzá Somlórári László írásához.
Együttműködésüket a Hajóskapitánnyal előre is köszönöm: Juhos László, főszerkesztő

Meghamisították a médiatörvényt

Kedves Barátunk!

Néhány csemege a médiatörvénnyel kapcsolatban:

1. http://www.hir24.hu/belfold/197686/atirtak-a-mediatorvenyt-a-hatosag-honlapjan.html

2. http://hirszerzo.hu/belfold/20110110_mediahatosag_mediatorveny_kozlony

Döbbenet, hogy mi van, illetve mi készül ebben az országban.

Üdvözöl,

Milán

(tovább…)

Rendszerváltás professzori szemmel – Interjú Máthé Gáborral

Interjú Máthé Gáborral

A demokrácia magas erkölcsi színvonalat s a lovagiasság iránti erős érzéket tételez fel

A demokrácia magas erkölcsi színvonalat s a lovagiasság iránti erős érzéket tételez fel.

Magyarország jövője a parlamentizmus íratlan törvényeiben rejlik.

A FIDESZ választási győzelme lehetővé teszi a választási győzelem akár legszélsőségesebb kiaknázását egészen a megvert MSZP kipusztításáig.

A demokratikus kormányok írott rendelkezései a többségnek, kiváltképp pedig a minősített többségnek korlátlan jogokat biztosítanak.

A gengsztermorál szerint magától értetődő, hogy akik a hatalmat a választási küzdelemben megszerezték, önként ki ne adják többet a kezükből.

Ezzel szemben az íratlan törvények lényegesen megszorítják ezeket a jogokat.

A parlamenti játék szabályainak megtartásától függ a demokrácia jövője.

E játékszabályok fair-play-t követelnek az ellenféllel szemben, még akkor is, ha le van győzve.

Ha egy pártvezér, aki a fair-play íratlan törvényét határozattan megtagadja, automatikusan a közvélemény megvetését idézi a maga fejére és elveszti választói bizalmát. (Dumbi)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826983
  • Egyedi látogatók : 95023
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 169
  • Egyedi látogatók 24 órája : 47

Reális Zöldek Klub

Naptár

2011. január
h k s c p s v
« dec   feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top