Archive for május, 2012

A MAGYAR VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE 1945 ÉS 1990 KÖZÖTT

A teljes dokumentum letöltése

Dr Gerencsér Árpád – A MAGYAR VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE 1945 ÉS 1990 KÖZÖTT

 

.

Dr. Héjjas István: Tiszaszaurusz

Dr. Héjjas István: Tiszaszaurusz  –  PDF letöltése

 

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 2. rész

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 2. rész.

A mellékelt dokumentumok, és dr. Mosonyi Emil akadémikus,  a “vízépítés professzorá”-nak, 1994. márciusi levele is alátámasztják, hogy a szakemberek által korábban – a BNV-re vonatkozó, államközi szerződés, egyoldalú, szakmailag indokolatlan felmondása, és annak kapcsán a “papírtigris” – a “C” variáns üzembe helyezése következtében – előre-jelzett vízgazdálkodási-, környezeti-, stb. problémák bekövetkeztek, és már a helyiek – köztük most már kormány-párti politikusok, polgármesterek, megyei kereskedelemi és iparkamarai, mérnök kamarai elnökök, stb. – is évek óta érzik, hogy a Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentése nem csak helyi ügy, hanem országos érdek, amely véleményünk szerint csak az Európai Unió Víz Keretirányelve, valamint a Duna-vízgyűjtő magyarországi része Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének / OVGT felülvizsgálatával és – az EU új Víz-, Árvíz-, Aszály-, és Energia-, valamint Közlekedési-, és Agrár-stratégiájával, Duna Régió Stratégiájával összefüggésben történő – kiegészítésével, stb., és csak szakmai alapokon oldható meg!

A megoldás kulcsa változatlanul: alapvető szemlélet-, és paradigma-váltás, integrált ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi tervezés, komplex fejlesztés és finanszírozás (EU+hazai társfinanszírozás), valamint a többcélú hasznosítás bevezetése a hazai gyakorlatban! Ennek alapján a közös, szlovák-magyar Duna-szakasz és a Nagymarosi Vízlépcső ügyében mielőbbi megegyezés szükséges a szlovák féllel. A kijelölendő, magyar tárgyaló-delegációnak – amelynek vezetésével a miniszterelnök Szabó Marcel, jogászt bízta meg – a tényleges magyar érdekek érvényesíthetőségét biztosító, kellően rugalmas, felhatalmazást kell adni, a Duna Kör által évtizedek óta képviselt, de azóta megbukott, és a tények által megcáfolt álláspontjának merev, rugalmatlan képviselete helyett! (Ennek egyik “eredménye” volt a “Duna kulcsá”-nak (Dunakiliti) elvesztése, vízkormányzási szempontból! A Dunakiliti Vízlépcső üzembe helyezését – a mai napig kormányhatározat tiltja, a vízerőmű turbina-tere azóta is üresen áll, mert nekünk még az “ingyen” vízenergia sem kell!?)

http://www.youtube.com/watch?v=8hwGUxsB800&feature=relmfu  3:53
Vargha János – Hajósy Adrienne – a “C” változat nem fog megépülni! (?)

Baráti üdvözlettel:


Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

 

Dokumentumok és képek:

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 1. rész

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 1. rész.

Tájékoztatásul küldöm a fenti tárgyra vonatkozó, RZK elnökség állásfoglalás-tervezetet, valamint a kapcsolódó mellékleteket, amelyeknek jelentős része – néhány, saját  kiegészítéssel – a Kisalföld-ben jelent meg, bele értve a BNV eddigi történetét áttekintő, eddig megjelent, 8 részes dokumentum-sorozatot is.
A többieknek – címlistám alapján – majd csak az általatok elfogadott, végleges változatot küldeném el, hogy ne okozzon zavart!

Üdv.:

Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd

ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

 

Dokumentumok és fényképek:

Az akarat szövetsége!

XXI. századi Tiborc – panasza – Egy vallomás….

M.

Ezt bizony bármelyikünk is írhatta volna…

Soha nem gondoltam volna, hogy ezeket a sorokat le fogom írni… Nem számítottam rá, hogy a gyermekkor, egy nem akármilyen gyermekkor álma, ennyire félresiklik… Persze nem mondom,  hogy  nincs részem benne, de talán ennyire mégsem… 

(tovább…)

Száz éve született Kádár János! Forrás: Berecz János, készülő könyve

VI. Milyen ember volt?

 Jellemző, hogy a Kádárral ellenséges, elutasító, csak a megbélyegzésére szakosodott közírók gyávának, gyilkosnak, félelem gyötörte politikusnak nevezik, sőt akadt közöttük egy olyan, írónak minősített emberféle, aki „mocsári lápban termett senkinek” gyalázta. Azt a Kádárt, aki minden elismert nemzetközi államférfinek egyenrangú partnere volt, és még VI. Pál pápával is emlékezetesen megértették egymást. Azt viszont egyik sem boncolgatta, hogy milyen ember, egyszerű munkáspolitikus létezett az államférfivá érett ember mögött. Szívesebben ábrázolták bábnak, mint érző, időnként még gyötrődő embernek. Leginkább addig jutottak el, hogy szerény, puritán életet élt, szerette a krumpli levest, és szívesen megitta a fröccsöt. Na meg hogy baromfit tartott házának udvarában. Ezek igazak voltak. Azért ennél, mint ember, több volt. Ha csak azt vesszük számba, hogy milyen magas színvonalon képviselte a magyar érdekeket a legkülönbözőbb  országok vezetői előtt. Azonban tudomásul veszem, hogy emberségét  leginkább a környezetéhez és más emberi közösségekhez való viszonyában lehetett lemérni.

(tovább…)

Sulykolt téveszmékből hibás gondolkodási panelek

Sulykolt téveszmékből hibás gondolkodási panelek

                                              Tisztelt Igazi Hatalom!
(Medgyessy Péter 2003. január 15-i leveléből)

Sulykolt téveszmékből hibás gondolkodási panelek

Nem a Jóistent szólította meg így Medgyessy Péter, hanem egy sajtóorgánumot. Miniszterelnökként ezzel az émelygős megszólítással kezdte a sajtónak írott válaszát. A 168 óra nyílt levélben „vonta felelősségre” őt, mint „a hatalmat”, főleg azért, mert támogatja a Terror Háza Múzeumot. Medgyessy tegezős válaszát ezzel kezdte: „Kedves Igazi Hatalom! Úgy hiszem, a megszólítást nem kell megmagyaráznom, hiszen Te is tudod, hogy a valódi Hatalom a közvélemény.” 

Itt rögtön van egyéb zavar is, ugyanis a közvélemény nem azonos a sajtóval, vagy a 168 óra című lappal. A közvélemény különben nem szokott levelet írni… De sem a sajtó, sem a közvélemény nem olyan hatalom, ami felülmúlná a miniszterelnökét. A közhelyes felfogásnak megfelelően Medgyessy a sajtót ötödik hatalmi ágnak, sőt a legfontosabb hatalmi ágnak tekinti. Pedig a hatalom, a politika eszközéről van csak szó, jelen esetben az SZDSZ véleményének közvetítéséről. Válasza tehát – ha csak félig komolyan gondolta is – nagyfokú naivitásáról tanúskodik.
Téveszmék sokasága okoz gondolkodási zavarokat. Most a Rózsadombi Paktum, a sajtóhatalom, továbbá a nagyon nehéz a rendszerváltás téveszméjéről olvashatnak. Sajátosan egyedi magyar téveszmékről.
Részletek>>>http://szabadibela.hu/2012/05/sulykolt-teveszmekbol-hibas-gondolkodasi-panelek/#more-375

Szabadi Béla

 

 

Fejér Levente: Mit értenek a Reális Zöldek környezetvédelem alatt?

Fejér Levente: Mit értenek a  Reális Zöldek környezetvédelem alatt?  – pdf dokumentum letöltése

Juhos László, a MET alapító tagjának a véleménye az Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv (EFCsT) koncepcióról

Juhos László, a MET alapító tagjának a véleménye az Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv (EFCsT) koncepcióról
EFCsT

1.
Egyetértek az EFCsT koncepcióval.
A Nemzeti Energiastratégia három „atom – szén – zöld” pillérét, jónak tartom.
A három pillérre való alapozás hátterében álláspontom szerint az áll, hogy az energetikai kormányzat felismerte az hazai erőmű építési programot ott célszerű folytatni, ahol a rendszerváltás után megszakadt.
Mit teszek hozzá? A múlt ismeretét! Tanuljunk a múltunkból, kétszer ne kövessük el ugyanazokat a hibákat!
Az elmúlt 22 év állandó irányváltásai, összevisszasága a folytonosság elve megsértésének tudható be.
A rendszerváltás után az erőműépítést a „gázturbináké a jövő”szlogen determinálta.
Valójában a szlogen nem az MDF energetikára szakosodott politikusok holdudvarához tartozó energetikusok önálló szellemi terméke volt. Plagizáltak!  (tovább…)

Utazás Észak-Európában

—– Original Message —–

Sent: Friday, May 11, 2012 9:51 AM
Subject: Észak-Európában

Örömmel tájékoztatlak arról, hogy befejeztem Észak-Európában tett kirándulásomról készített írásomat, amelyet olvashatsz www.royalmagazin.hu/utazas rovatban.

Jó szórakozást!
Üdv: Laci b.

A Duna-stratégia-sorozat a “Dunamédiá”-ban, Szitnyai Jenő tolmácsolásában, alulnézetből! Folytatása következik!

A Duna-stratégia-sorozat a “Dunamédiá”-ban, Szitnyai Jenő tolmácsolásában, alulnézetből! Folytatása következik!

Kedves Kollégák!

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának / EUDRS sorsát  kezdetektől napjainkig próbáltuk nyomon követni, és próbáljuk – lehetőségeinkhez mérten – a jövőben is.

Úgy tűnik, hogy a téma a magyar kormányoknak csak a spanyol-belga-magyar soros, Trió/Trojka EU-elnökség, majd a 2011. első félévi magyar EU-elnökség idején, és akkor is csak “szimbólikus” értelemben volt fontos! (lásd: Duna Party!)  (tovább…)

2012.05.03. BME Vízépkör. Fejes Lőrinc előadása a “Kiskörei Vízlépcső és a kapcsolódó infrastruktúra bemutatása” címmel

2012.05.03. BME Vízépkör. Fejes Lőrinc előadása a “Kiskörei Vízlépcső és a kapcsolódó infrastruktúra bemutatása” címmel.

Kedves Fejes Lőrinc Barátunk!
Köszönjük az érdekes, és értékes előadást, amelyről előzetesként, emlékeztetőül küldök néhány képet. Remélem, hogy a hallgatók sem felejtik majd el a látottakat, hallottakat, bele értve a 2000. évi cianid-szennyezés okozta katasztrófa elhárításában, a Körös-völgy vízellátásában, az ár-, és belvíz-védelemben, stb. a vízügyi szolgálat kiemelkedő szerepét, jelentőségét, ill. a Tiszalöki és a Kiskörei Vízlépcső, valamint a Tisza-tó adta, vízkormányzási lehetőségek ésszerű hasznosítását, amelyről a média annak idején hallgatott, és még most is hallgat!  (tovább…)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826730
  • Egyedi látogatók : 94971
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 53
  • Egyedi látogatók 24 órája : 21

Reális Zöldek Klub

Naptár

2012. május
h k s c p s v
« ápr   jún »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top