Archive for július, 2012

A környezetszennyező nomenklatúráról

Vélemény munkával meg nem szolgált haszonszerzésről:

 

A szocialista nomenklatúra ténykedését 1970-ben az MSZMP X. kongresszusán Kádár János, a következőkkel kritizálta:

„…az utóbbi időben a gazdaságirányítási reformot is félremagyarázva és abban igazolást keresve erőre kapott az individualizmus és az egoizmus, a munkával meg nem szolgált haszonszerzésre való törekvés és a spekuláció

Öt évvel később, 1975-ben a MSZMP XI. kongresszusán Bruttyó János a gazdasági életben észlelhető negatív jelenségekről az alábbi módon szólt:

„…a növekvő lehetőségeket egyesek önző módon a közös tulajdon rovására, saját vagyonosodásukra próbálják kihasználni, ügyeskedésekkel, a törvények kijátszásával jogtalan vagy indokolatlan előnyökhöz jutnak…”

 

 

Moldova György és Orbán Viktor azonosan vélekedik a gyökereinkrő

  Moldova György és Orbán Viktor azonosan vélekedik a gyökereinkről. Moldova György „Ég a Duna” c. könyve kötelező olvasmány kellene, hogy legyen Orbán Viktor számára.

A Kossuth díjas író szerint ötszáz éves lemaradásban vagyunk az európai gondolkodástól, Orbán Viktor fél ázsiai származásunkra utal. (tovább…)

Mit szól ehhez Lipták Béla és az amerikás magyarok?

Mit szól ehhez Lipták Béla és az amerikás magyarok?

Lipták Béla, 1956-ban az Egyesült Államokba disszidált hazánkfia, óriási nyilvánosságot kapott a hazai médiában vízlépcső ellenes álláspontjának népszerűsítéséhez a rendszerváltás után.

Az elmúlt években a vízlépcső a magyar médiában tabu téma, ezért is különös megítélést érdemel, hogy a Népszabadság „Egy eltékozolt lehetőség” címmel közzé tette Yorkshire, Angliában élő Telegdy István olvasói levelét.

Telegdy István olvasói levelének minden mondata telitalálat, a reális zöldek által 20 éve hangoztatott tényeket, megállapításokat tartalmaz.

Javasoljuk Lipták Bélának és az öt támogató amerikás magyaroknak Telegdy István levelének olvasását.

 

 http://nol.hu/velemeny/olvasoilevelek/20120726-egy_eltekozolt_lehetoseg

 

A soros magyar EU-elnökség idején jóváhagyott, “Európai Unió Duna Régió Stratégiája” elmúlt 1 éve, képekben, Johannes Hahn EU-biztos látogatása a Duna-mentén. 3. rész

Kedves Kollégák!

A Duna-stratégia jóváhagyásának 1. éves évfordulója, és Johannes Hahn EU biztos, Duna-menti látogatása kapcsán, érdemes egy pillanatra megállni, és visszatekinteni az előzmények között arra, hogy az egyes Duna-menti országok és az Európai Unió – a sok előterjesztés, papír-munka, konferencia, fogadás, munkaebéd, Duna-Party, stb. mellett – mit tett konkrétan, a gyakorlatban?

A sok – pozitív és negatív – esemény közül, fontossági sorrendben, az alábbi, lényegesebb témákat emeljük ki: (tovább…)

A soros magyar EU-elnökség idején jóváhagyott, “Európai Unió Duna Régió Stratégiája” elmúlt 1 éve, képekben, Johannes Hahn EU-biztos látogatása a Duna-mentén. 2. rész

Kedves Kollégák!

Johannes Hahn EU biztos, és az internet jóvoltából nyílt lehetőségünk, hogy “civil szemmel” betekinthessünk a Duna-stratégia “boszorkány-konyhájá”-ba.

Az EU biztos “Duna-stratégia (Vízi-)Túrájá”-nak programja – az 1. részben szereplő, rövid videókon túlmenően – röviden, pár tőmondatban, és képekben az alábbiakban foglalható össze:  (tovább…)

A soros magyar EU-elnökség idején jóváhagyott, “Európai Unió Duna Régió Stratégiája” elmúlt 1 éve, képekben, Johannes Hahn EU-biztos látogatása a Duna-mentén. 1. rész

A soros magyar EU-elnökség idején jóváhagyott, “Európai Unió Duna Régió Stratégiája” elmúlt 1 éve, képekben, Johannes Hahn EU-biztos látogatása a Duna-mentén. 1. rész

Kedves Kollégák!

Eltelt 1 év, az “Európai Unió Duna Régió Stratégiájának / EUDRS” a soros magyar EU-elnökség idején történt elfogadása óta. A magyar Duna-stratégiának viszont azóta sincs – a kormánybiztos által megígért – magyar internetes honlapja. Az MTI korábban, rövid hírben jelentette, hogy a magyar kormány jóváhagyta a magyar Duna-stratégia 23 kiemelt projektjét, de ennek részleteiről hivatalos közlemény azóta sem jelent meg! Kérdésünkre az illetékesek közölték, hogy a lista “szigorúan titkos”.  (tovább…)

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 12. rész

Kedves Kollégák!

A Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a “Kisalföld” c. lap által indított – példaértékű – aláírásgyűjtő kampány megszervezéséért és lebonyolításáért minden dicséret megilleti az abban résztvevőket, és külön köszönet jár azoknak is, akik vették a fáradságot, és a “bátorságot”, hogy aláírásukkal, az évtizedek óta megoldatlan probléma objektív, tudományos, szakmai alapokon nyugvó megoldását követeljék a politikai döntéshozóktól!  (tovább…)

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 11. rész

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 11. rész.

Kedves Kollégák!

A “Kisalföld” aláírásgyűjtő kampánya – a Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján – nem várt sikerrel véget ért!!!

Több, mint 82.000 aláírást tartalmazó aláírásgyűjtőív már az Országos Választási Irodánál van!!!

De ez csak az első – bár minden dícséretet megérdemlő – lépés volt! A neheze még hátra van!  (tovább…)

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 10. rész

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 10. rész.

Kedves Kollégák!

Lassan végéhez közeledik a “Kisalföld” aláírásgyűjtő kampánya a Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulója alkalmával.

A Szigetköz problémája azonban, szorosan összefügg a Duna ausztriai és németországi szakaszán évtizedekkel ezelőtt megvalósult, és üzembe helyezett vízlépcsők közismert pozitív és negatív hatásaival, és része a Rajna-Majna-Duna transzkontinentális víziút-hálózatnak, és ezen belül a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer egészének, ill. a Duna magyarországi szakasza probléma-körének!   (tovább…)

Szabó Gábor HVG újságíró írása 1999-ben

HVG 1999/48  12.04.  133-137. • Gazdaság • cikk

Magyar-szlovák tárgyalások a Dunáról •

Az utolsó lépcső

Komoly bűvészmutatványt hajtott végre a múlt héten Székely László dunai kormánybiztos: másfél évvel a választások után a vízlépcsőügy olyan megoldási tervére szerezte meg a kormány jóváhagyását, amely ellen már nem várható egységes hazai zöldmozgalmi tiltakozás. Ráadásul ha Pozsony netán elvetné, a magyar ajánlat a hágai Nemzetközi Bíróság előtt is képviselhető.  (tovább…)

Magyarország határait sohasem mosta három tenger!

655 éve rakták le a híd alapkövét!

A prágai Károly –híd lapkövét 655 éve, 1357. július 9-én rakták le. (Forrás: MTVA Sajtó és Fotóarchívum)

Ebben az időben nálunk a király I. (NAGY) LAJOS. (1342-1382)

Börcsök Mária „Kettészakadt Magyarország”című könyvében a következőket írja e korszakról:

Lajost nagy jelzővel tisztelte meg a történelem.

(tovább…)

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 9. rész

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 9. rész.

Kedves Kollégák!

Érdemes figyelemmel kísérni a Duna elterelésének 20. évfordulója alkalmával, a “Kisalföld” által indított, a Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért indított kampány során megszólalók névsorát, és az általuk elmondottak legfontosabb, általános, elvi és konkrét megállapításait, ill. hivatkozásait, valamint ezeket összevetni a korabeli, hivatalos nyilatkozatokkal, állásfoglalásokkal.   (tovább…)

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 8. rész

Országos népi kezdeményezés Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna megmentéséért, a Duna elterelésének 20. évfordulóján! 8. rész.

Kedves Kollégák!

A Duna elterelése óta eltelt 20 év nem volt elegendő a mindenkori magyar kormányoknak és kormánypártoknak, hogy rájöjjenek arra, hogy tévedtek a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszerre vonatkozó államközi szerződés egyoldalú, és teljesen indokolatlan felbontásakor, amely tévedés egyenesen a Duna eltereléséhez, a Duna Kör képviselői által “papírtigris”-nek titulált, “C” variáns, a Dunacsúnyi Vízlépcső megvalósításához, majd üzembe helyezéséhez, ill. a Hágai Nemzetközi Bírósághoz  vezetett!  (tovább…)

Magyarország javára lenne az erdélyi pártötlet megvalósulása

 

Magyarország javára lenne az erdélyi pártötlet megvalósulása.

Sokan, a reális zöldek felsorakoznának az új párt mellett, azért, hogy Magyarország életébe visszatérjen a szakmai becsület tisztelete.

Állítjuk, hogy környezetvédelem ügyében az anyaországi politikusok észben meg sem közelítik a határon túli politikusokat. Egyetlen velünk határos országban a duzzasztás nem szitok szó!

A kerek asztal körül 1989 nyarától helyet foglaló önmagukat ellenzéki politikusnak tartók, az MSZMP politikusok, civil szervezeti képviselők MSZMP –vel egyetértők és ellenzékiek egyaránt egy kérdésben voltak azonos véleményen: NEM KELL ERŐMŰ!

Nálunk az ellenzék olyan gyáva volt, hogy a Kádár rendszerrel szemben utcára menni csak a dumakör NEM KELL ERŐMŰ zászlaja alatt volt bátorsága, ezzel szemben Romániában több mint háromezren az életüket áldozták a rendszerváltás idején.

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826729
  • Egyedi látogatók : 94971
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 52
  • Egyedi látogatók 24 órája : 21

Reális Zöldek Klub

Naptár

2012. július
h k s c p s v
« jún   aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top