Archive for augusztus, 2012

A jövő nemzedékek “fellélegezhetnek”, Fülöp Sándor megy! De ki tolja akkor, Illés szekerét? Állítsátok meg “Arturó I.Z”-t is, amíg nem késő!

A jövő nemzedékek “fellélegezhetnek”, Fülöp Sándor megy! De ki tolja akkor, Illés szekerét? Állítsátok meg “Arturó I.Z”-t is, amíg nem késő!

Kedves Kollégák!

Az elmúlt napok eseményei közül két érdekes, egy megdöbbentő és egy, remény-keltő hírt emelünk ki:

– egy megdöbbentő, minden szakmai megalapozottságot nélkülöző, a TV nyilvánossága előtt elhangzott “politikusi” (?) véleményt a rendkívül alacsony dunai vízállással, ill. a dunai hajózással kapcsolatban: (tovább…)

Szalma Botond, a MAHOSZ elnöke a Kossuth Rádió “Ütköző” c. műsorában. A “Dunai ütközet most elmaradt”, de folytatása remélhetőleg a “kerek-asztal”-nál folytatódik! 1. rész

Barsiné Pataky Etelka és Illés Zoltán miért, és milyen indokkal mondta le egy ilyen fontos, és hatáskörükbe tartozó témában a részvételt?Szalma Botond, a MAHOSZ elnöke a Kossuth Rádió “Ütköző” c. műsorában. A “Dunai ütközet most elmaradt”, de folytatása remélhetőleg a “kerek-asztal”-nál folytatódik! 1. rész

2012. augusztus 27. 11:49 peteril Péteri írta, <peteril62@gmail.com>:

Kedves Kollégák!

A “Szabadság-híd”-nál – szinte jelképként – ismét kilátszik az “Ínségszikla”. Amióta a szélsőséges időjárás következtében, a hosszan-tartó csapadék-hiány, a nyári forróság, kánikula, és aszály következményeként, Duna vízállása rendkívül alacsony, emiatt, a dunai hajózás, ill. a mezőgazdasági export is válságos helyzetbe került.

Erre a “szenzációs-bombasztikus” hírre (!), hirtelen felébredt a média, és egymást követték, ill. követik a TV-kben, rádiókban, “betelefonálós” műsorokban a Dunával, a hajózással, a mezőgazdasággal, stb. kapcsolatos műsorok. Az elmúlt napokban a média többet foglalkozott a Dunával, mint a Duna-stratégia készítése idején!  (tovább…)

Lebegő levegő

… ez van a levegőben? (Bálint írása)
LEHET, HOGY A BANKOK ÉS AZ ÁLLAM CSENDESEN KÉSZÜLNEK EGY PÉNZÜGYI ÖSSZEOMLÁSRA?

Furcsa hírek terjednek a napokban. A világ több országában a kormányok és nagybankok mintha egy közeledő pénzügyi összeomlásra készülnének.  (tovább…)

2012. augusztus 20. Együtt az ország! Budapesten légi-, és vízi parádé a Dunán! És mi van vidéken, az Alföldön, a Duna-Tisza-közi Homokhátságon? Eljött a cselekvés ideje!

Kedves Kollégák!

A magyar Duna-szakasz számos megoldatlan problémája közül, példaként csak 2 témát emelünk ki, az egymást követő kormányok és kormánypártok, és a rendszerváltást követően a Főváros – Demszky Gábor főpolgármester nevével jelzett – vezetése által, “elegánsan örökbe-hagyott”, probléma-halmazból:

– a Duna magyarországi szakasza árvízvédelmének, hajózhatóságának, kikötő-hálózatának, vízi-, vízparti-, kerékpáros-turizmus és infrastruktúra-hálózatának, vízkészlet-gazdálkodásának, vízenergiája többcélú hasznosításának (árvíz-, belvíz-, aszály-, jégár-, vízszennyezés elleni védelem, mezőgazdasági öntözés, stb.) megoldatlansága, valamint ezekkel összefüggésben, ennek szerves részeként

(tovább…)

Államalapítás

Államalapítás

Reális Zöldek Klub

Tárgy: államalapítás

Hivatalosan augusztus 20-án ünnepeljük a magyar állam megalapításnak
évfordulóját.
Vajon tényleg akkor alapították a magyar államot.
Ennek ellentmond a Parlament által 1896-ban elsöprő többséggel
megszavazott törvény, amelynek szó szerint szövege a következő volt:

Az 1896. évi VII. törvénycikk
A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának és fennállásának ünnepét üli.
A törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökíti meg:
1. §  A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos
áhítattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz
hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit
bölcseséggel, népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta,
és az országot jó és balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át
sok viszontagság között is fenntartotta.
2. §  Ezen ünnepélyes alkalommal az országgyűlés mindkét háza
legmélyebb hódolattal járul Ő császári és apostoli királyi Felsége I.
Ferencz József elé, a kinek dicsőséges uralkodása alatt az ország
alkotmányos szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van.
Magyarország és társországainak apostoli királya viszont törhetetlen
bizalmát nyilvánítja szeretett népének hűségében.
Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje a
jövendő századok biztos haladásának is zálogát képezi.
3. §  A törvényhozás a kegyelet, hódolat és királyi hajlandóság eme
nyilatkozataival a magyar állam ezeréves fennállásának emlékét örök
időkre törvénybe iktatja.
4. §  E törvény 1896 június hó 8-án, mint Ő császári és apostoli
királyi Felsége dicsőséges megkoronáztatásának évforduló napján lép
életbe; ugyanazon napon úgy az országgyűlés mindkét házának együttes
ülésében felolvasandó, mint a magyar korona országainak minden
községében közzéteendő és kőbe vésve az országházban megörökítendő.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/1896-os_millenniumi_%C3%BCnneps%C3%A9gek

A valóság tehát az, hogy a magyar állam valójában a honfoglalással
jött létre konfögeratív szervezésű nagyfejedelemség formájában.
1000-ben rendszerváltás zajlott le, amelynek során – többek között –
megváltozott az államforma.
Erre azért volt szükség, hogy “integrálódjunk” Európába, amint az
manapság is zajlik. Európát abban az időben a Német-Római Császárság
jelentette, amelynek ekkor Magyarország a vazallusává vált. Az akkori
rendszerváltás sok hasonlóságot mutatott a mostanival. A Gizella
királynéval hazánkba beözönlő bajor lovagok rövid idő alatt spontán
privatizálták maguknak a magyar nemzeti vagyon jelentős részét, és
ekkor lett sok szabad magyarból röghöz kötött jobbágy. Az eredmény
polgárháborúk sorozata volt. Hogy Magyarország 1000 előtt is létezett,
azt a mellékelt térkép szemlélteti, amely a 930-as években fennálló
állapotot mutatja.

2012. augusztus 17.
Dr. Héjjas István

 

Hejjas-allamalapitas

 

A magyar Duna-stratégia elválaszt, vagy összeköt? 6. rész. Budapest a “Duna királynője”? Mit tehetne ezért a Kormány, a Főváros és a Kerületek, hogy az is maradjon?

A magyar Duna-stratégia elválaszt, vagy összeköt? 6. rész. Budapest a “Duna királynője”? Mit tehetne ezért a Kormány, a Főváros és a Kerületek, hogy az is maradjon?

Kedves Kollégák!

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája / EUDRS magyar programjának általános hiányosságairól és problémáiról korábban már részletesen beszámoltunk (csak a Duna és a Stratégia hiányzik belőle!), ill. folyamatosan beszámolunk (lásd: www.realzoldek.hu), de a Budapestet, az ország Fővárosát, a “Duna királynőjé”-t, és ezen belül a Budai Várnegyedet, a Dunai rakpartokat – mint az UNESCO “Világörökség” részét érintő – kérdéseinket, észrevételeinket, javaslatainkat későbbre szántuk, megvárva – többek között – aközigazgatási és az önkormányzati törvény módosítását, amelynek keretében tisztázódnia kellett volna az állami szerepvállalásnak, akötelező állami feladatoknak, a Fővárosi-, és a Kerületi Önkormányzatok közötti egyértelmű feladat-, hatáskör-, és illetékességi körök elhatárolásának, az ésszerűség, a logika és – a parciális érdekekkel szemben – az össz-nemzeti érdekek figyelembe vételével, a Főváros egységes, integrált tervezhetőségének, komplex fejlesztésének biztosításával!  (tovább…)

Dr. Nagy Bálint: Helyzetjelentés a nemzeti vidékstratégia végrehajtásáról

Helyzetjelentés a nemzeti vidékstratégia végrehajtásáról – dokumentum letöltése

Dr. Nagy Bálint: Agrárstratégiai szellemi „ujjgyakorlatok”, kánikulai hő vészhelyzet idején

dr.N.B.2012.07.29.jav.-1 lektorált – dokumentum letöltése

Hír TV Zöld övezet Japán és az atomerőművek második_02

Hír TV Zöld övezet Japán és az atomerőművek második_02 – pdf letöltése

GID_000_00GB_2011N01A_110415_1000E3 PWR urán fukus óceán

GID_000_00GB_2011N01A_110415_1000E3 PWR urán fukus óceán – pdf letöltése

MIBŐL FINANSZÍROZHATÓ EZ A HATALMAS BERUHÁZÁS ? (PAKS –ÚJ BLOKKOK)

MIBŐL FINANSZÍROZHATÓ EZ A HATALMAS BERUHÁZÁS ?

 

(PAKS –ÚJ BLOKKOK)


Amikor csak szóba kerül újabb atomerőmű építése Magyarországon, az Energia Klub „megújuló energiával” támad a nukleáris energiatermelésre.

A Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos hírek kapcsán máris nyílt kérdést intézett Gyurcsány Ferenchez, amiben arra kéri, hogy válaszoljon a címben föltett kérdésre.

(tovább…)

Drágulhat az áram – Dr. Bogáncs János véleménye

Helgert László úr részére!

Alternatív energia

 

Tisztelt főszerkesztő úr!

 

A GAZDASÁG TV-re, mint hírforrásra hivatkozva az önök hírei között azt olvashattuk és Lambert Gábor gazdasági rovatvezetőtől élőszóban is hallottuk, hogy „Drágulhat az áram a paksi erőműbővítéssel” A cím egyértelműen azt sugallja, hogy az áram drágulásának oka az atomenergia használata az áramtermelésben.

 

EZ NEM MÁS, MINT EGY MEGALAPOZATLAN ANTINUKLEÁRIS PROPAGANDA, A FOGYASZTÓK SZEMBEÁLLÍTÁSA AZ ATOMENERGIA ALKALMAZÁSÁVAL!

 

Ha valóban úgy lenne, hogy az áram ára csak azért drágulna, mert bővítik a paksi atomerőművet, akkor ezt a beruházást nem lenne szabad megvalósítani. Ha nem így van, akkor ilyen híreket a médiában nem lenne szabad megjeleníteni.

(tovább…)

Dr. Bogáncs János: Csernobérc Pávics Petz

Kedves Ernő!

Legutóbbi telefonbeszélgetésünk során említetted, hogy a fukushimai reaktorok balesete következtében szétterjedt radioaktív szennyezés miatt már több száz embernél jelentkeztek a káros hatások, bizonyos rákos folyamatok beindulásában. Én ilyen hírekkel még nem találkoztam. A Magyar Nemzet „Főhajtás az áldozatok előtt” c. 2012. március 12.-i számában megjelent összeállítás nemes egyszerűséggel közölte, hogy azonnali halálos áldozatok nem voltak, de végül 573-an vesztették életüket. Örömmel venném, ha közölnéd velem az egyéb forrásaidat. A magam részéről – Veled ellentétben – továbbra is atomenergia-párti maradok, és aktívan (de nem radioaktívan) szeretnék részt venni a lakosság szakszerű felvilágosításában.

(tovább…)

Dr. Bogáncs János magánvéleménye az Ökopolisz Pécs kisfilmről

Magánvélemény a

 

„Tabuk nélkül az atomenergiáról és egy atomenergia-mentes jövőről”

elnevezésű

konferenciáról készült filmösszefoglalóról.

 

Mező János az Ökopolisz Alapítvány ügyvezető igazgatója felvezető szövegében deklarálta, hogy a konferencia fő célja az atomenergia nélküli jövőért való küzdelem. Pogány Anikó szakmai főkoordinátor ezt a sarkalatosan atomenergia-ellenes véleményt egy kissé árnyalta. Első megszólalásában arról beszélt, hogy a konferenciával szeretnék elősegíteni egy olyan párbeszéd kialakulását, amelyben az atomenergetikáról ellentétesen gondolkodó felek megértik a lényeget. Ezt megtoldotta egy, számomra még szimpatikusabb gondolattal, amelyet idézek: „az állampolgárokat kell olyan tudás birtokába juttatni, hogy képesek legyenek megítélni az atomenergiáról elhangzó, nagyon ellentétes véleményeket.” Szerinte, elsősorban az atomenergia gazdasági és technológiai összefüggéseire kell koncentrálni. Számba kell venni, hogy mennyibe kerülne új blokkok építése, szükség lesz-e rájuk, és mikor? Úgy véli, hogy a döntéshozatal szempontjából ez a lényeg, és nem a biztonság, mivel az utóbbi szubjektív értékítéleteken alapul. Nos, ezzel én már nem tudok egyetérteni, hiszen az eddigi atomerőmű-balesetek nem az okozott anyagi károk nagysága miatt csökkentették az atomenergiába vetett bizalmat, hanem a vélt és valós környezetszennyező, egészségkárosító hatásukkal.

(tovább…)

A MAGYAROK TÖBBSÉGE NEM KÉR AZ ATOMENERGIÁBÓL?

A MAGYAROK TÖBBSÉGE NEM KÉR AZ ATOMENERGIÁBÓL?

 

Ez a hír állításként olvasható a Medián legfrissebb fölmérésében. Ez alapvetően ellentétben áll az MVM csoport minden korábbi állításával, és nagyon elgondolkodtató, amikor a jelenleg működő blokkok élettartam-hosszabbítása már gyakorlatilag eldöntött tény és új blokkok építése is napirenden van. A Medián felmérését azért is komolyan kellene venni, mert minden bizonnyal arra kell készülni, hogy a bővítésről nem az erőmű környezetében élők, az atomerőmű jelenlétéhez és radioaktív hulladékaihoz „hozzászokott” állampolgárok, hanem az ország állampolgárainak összessége fog dönteni.

(tovább…)

Dr. Bogáncs János hozzászólása az Ökopolisz Pécs záró sajtóközleményéhez

H   O   Z   Z   Á   S   Z   Ó   L   Á   S

a

„Valóságos opció az atommentesség, versenyképes alternatíva a megújulók fejlesztése”

 

c., az Ökopolisz Alapítvány „atomenergia-mentes jövőről” szervezett konferenciája záró sajtóközleményhez.

 

Mivel, a sajtóközlemény már az első mondatában a párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség Gáz és Villamos Energia Divízió elnökétől (Varró Lászlótól) vett idézetekkel próbál gazdasági csapást mérni a hazai atomenergetika jövőjére, ezért vissza kell idézni az előadásában mondottak lényegét.

 

Fent említett elnök úr, nagyon helytelennek tartotta az „európai zöld mozgalmak” azon célkitűzését, hogy azok az energiamixből egy jól működő, létező, ugyancsak alacsony széndioxid-kibocsátású villamos energia-termelési módot, nevezetesen az atomenergetikát akarják száműzni. Az Ő szavaival élve: „csak azért, mert azt nem szeretik”. Fundamentálisan hibásnak nevezte azt a stratégiát, amely a megújulók növekedése érdekében az atomenergetikát akarja megszüntetni. Akárhogyan is próbálja a konferencia sajtóközleménye kiforgatni az előadó szavait, az én meglátásom szerint, Ő mégis az atomenergia és a megújulók együttes növekedése mellett tette le a voksát.

(tovább…)

Sólyom László előrelátási képessége

Sólyom László előrelátási képessége, államfőként cselekvő ember tudatállapotának súlyos betegségére utal, a reális zöldek szerint.

Sólyom László azzal, hogy a NATO radarnak Zengőn való elhelyezésével szemben ágált a polgári jog szerint kártérítésre kötelezett, a büntetőjogban gondatlanságból elkövetett emberölés tényállásával vádolható.

Négy magyar ember halála lett volna megelőzhető, ha a NATO radar Zengőre kerül.

Sólyom László tudati és akarati érzelmi világa pszichés zavarokra utal. Ezt támasztja alá, hogy Sólyom László önmagát olyan zöld államfőnek deklarálta, amely elméletről 2012-ben a Riói Földcsúcson kiderült maszlag az egész elmélet.

 

Sólyom László minden beosztásában visszaélt a hatalmával, egy cél vezette a lakásokkal ellátni család tagjait.

Sólyom László a magyar értelmiség legnagyobb salak köve a reális zöldek szerint.

A többiek névsorba szedve:

http://realzoldek.hu/velemenyek/2009/11/04/a-magyar-ertelmiseg-salakja/

 

 

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826654
  • Egyedi látogatók : 94953
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 326
  • Egyedi látogatók 24 órája : 34

Reális Zöldek Klub

Naptár

2012. augusztus
h k s c p s v
« Júl   Sze »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top