Archive for január, 2014

Somlyódy akadémikust kitüntette (reális zöldek szerint megvette) a KLÍMA KLUB

Somlyódy akadémikust kitüntette (reális zöldek szerint megvette) a KLÍMA KLUB

http://klimaklub.hu/hu/cikkek

Somlody

Mi történt Németországban az elmúlt 20 év alatt a vízgazdálkodás, az árvízvédelem, a vízenergia-hasznosítás és a környezet-, természetvédelem területén? És Magyarországon?

Kedves Kollégák!

A legutóbbi – a 2013.09.11-13. között, Bécsben tartott, 5. ERRC Nemzetközi Konferencia keretében, az IRF 1. “Európa folyója 2013.” pályázat díjnyertesét, a Rajnát, valamint a 2013.10.18-án, a Rajnán, Iffezheimi Vízlépcső Vízerőműve 5. turbinájának, ill. halút-/hallépcső-rendszerének ünnepélyes keretek közötti átadásával foglalkozó – írásom kiegészítéseként, mellékelek még néhány dokumentumot, annak bizonyítására, hogy ugyanazoknak az EU irányelveknek és ajánlásoknak (EU-VKI, EU-TEN-T-18,30, stb.) az alapján és figyelembe vételével más országok – saját nemzeti érdekeik alapján – mit tettek a gyakorlatban, az éghajlatváltozáshoz időben történő alkalmazkodás érdekében, míg mi – ugyanezekre hivatkozva – nem tettünk semmit, az egymásnak is ellentmondó stratégia, koncepció és program gyártáson, majd ugyanezek folyamatos felülvizsgálatán kívül! (Lásd: I. NFT, ÚMFT, ÚSZT, ill. OTK, OTrT, OFK, OFTK, valamint VGT-KSV, EUDRS, VTT, NKS, NÉS-NAS, VGT2, EU-2014-2020!?)

Összehasonlításul, talán érdemes megjegyezni, hogy a Rajnán, az Iffezheimi Vízerőmű és hallépcső tervezése 2009-ben, kb. ugyanakkor kezdődött, mint az EU Duna Régió Stratégiája / EUDRS, de 2012. decemberében már elkészült, 2013. júniusában üzembe lett helyezve, és csak az ünnepélyes átadására került sor, 2013.10.18-án, az EU energiaügyi biztosának, Günther Öttingernek a jelenlétében.
És ezalatt konkrétan mi történt nálunk a Duna-stratégia, ill. a Duna magyarországi szakasza hajózhatóságának biztosítása érdekében? (Leszámítva az EU támogatásával elkészült, a “Duna hajózhatóságának javít(gat)ása” c. tanulmányra kiadott, és visszavonatott, hatósági engedélyeket, valamint Johannes Hahn EU biztos budapesti látogatását, ill. Völner Pállal folytatott, eredménytelen tárgyalásait, a 2012.06.07-i, Duna-menti országok közlekedési miniszterei által – Magyarország kivételével aláírt – Közös Nyilatkozattal kapcsolatban!)

http://www.youtube.com/watch?v=8I5jlJ8J8gk   22:02   2013.09.12.   5. ERRC. IRF / International River Foundation 1. “European Riverprize / ERP” Győztese: Rajna. ICPR / Nemzetközi Rajna Védelmi Bizottság. André Weidenhaupt elnök előadása.
http://www.youtube.com/watch?v=eGbrneNITtk 3:00 Megjelenés ideje: 2013 okt 21. A német-francia határon, a Rajnán, az Iffezheimi Vízlépcsőben levő – Németország legnagyobb – Vízerőműve 5. sz. új turbinával, és halúttal történő bővítésének – 2009-től 2013-ig – 4 év alatti építési fázisai, 3 percbe sűrítve! (D / Baden-Württemberg)
http://www.youtube.com/watch?v=3zQb3qsTz-Q 15:04 Megjelenés ideje: 2013 okt 22. Négy év építési idő alatt, 2012. decemberéig elkészült, és 2013. júniusában üzembe helyezésre került, a Felső-Rajna német-francia közös szakaszán, Iffezheim-nél a Vízlépcső-komplexum szerves részét képező Vízerőmű 5. sz. Turbina egysége (gyártó, szállító, szerelő: osztrák Andritz cég) és a hozzácsatlakozó halút-/hallépcső-rendszer. Ezzel a bővítéssel az Iffezheimi Rajnai Vízerőmű Németország legnagyobb, 148 MW teljesítményű vízerőműve lett, és 250.000 háztartás részére – széndioxid-mentes, folyamatos – villamos-energiát biztosít, 110.000 t/év COmegtakarítás, kiváltás mellett! Az új létesítmény ünnepélyes átadására 2013.10.18-án került sor, Günther Öttinger EU energiaügyi biztos és Silke Krebs, Baden-Württemberg tartomány államtitkárának, és kb. 200 meghívott német és francia vendég jelenlétében. Az EnBW/német és az EDF/francia közös beruházásban, német-francia közös állami tulajdonban megvalósult létesítményt az RKI / Rheinkraftwerk Iffezheim üzemelteti. Itt található Európa és Németország egyik legnagyobb halút-/hallépcső-rendszere is.

A fenti dokumentumokban foglaltak és a helyszín részletesebb tanulmányozását javasoljuk egyrészt, a politikai döntéshozóknak, másrészt a döntés-előkészítőknek, valamint a Magyar Mérnöki Kamara elnökének, az Európai Unió Duna Régió Stratégiája volt, és jelenlegi magyar kormánybiztosának is, a hazai gyakorlati hasznosítás érdekében.

Az értelmes szakmai párbeszéd a hazai vízgazdálkodás, árvíz-, belvíz-, aszály-elleni védelem, a tiszta, megújuló, fenntartható vízenergia többcélú, komplex hasznosítása (mezőgazdaság, élelmiszer-termelés/értékesítés, ivó-, öntöző, hűtő-vízigények, stb.), a vízi-közlekedés/szállítás, személy-, és teher-hajózás, kikötőhálózat-, a vízi-, vízparti-turizmus fejlesztése, terület-, és vidékfejlesztés, a környezet-, és természetvédelem szakértői között, sokáig már nem halogatható.

A fentiekből is látszik, hogy politikai akarat esetén, van, ill. lenne lehetőség a részben, és látszólag eltérő gazdasági-, társadalmi-, és környezeti szempontok, érdekek egyeztetésére, és konszenzus kialakítására, valamint a vélt és valós problémák megoldására, és főleg a gyakorlati cselekvésre! (lásd: korábbi német-francia szembenállás feloldása, német-francia államközi szerződéseket követően, közös, német-francia beruházások, fejlesztések, stb. És mi van több, mint 20 éve, a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerre vonatkozó Hágai-perrel kapcsolatos – magyar-szlovák fél közötti jóhiszemű  – tárgyalások lefolytatásával, amikor még kinevezett és felhatalmazott kormánybiztosunk sincs?)

Kívánom, hogy a fentiekre vonatkozóan is (!) minél előbb kerüljön sor – nemzeti-, és nemzetgazdasági érdekből is – az értelmes szakmai párbeszéd megkezdésére, lefolytatására és konszenzus kialakítására:

– egyrészt a hazai tudományos-, szakmai-, társadalmi szervezetek érdemi – de prekoncepció-mentes – bevonásával, majd ezt követően,

– másrészt a Duna-vízgyűjtő-menti országokkal, ezen belül különösen a szlovákokkal (Duna – BNV/HNB, Szigetköz, Öreg-Duna, Mosoni-Duna!), a horvátokkal, szlovénekkel (Dráva!).

– harmadrészt a Tisza-vízgyűjtőjén érintett országokkal, a Tisza árvízvédelmének, hajózhatóságának, nemzetközi vízi-úttá nyilvánítása, a Nemzetközi Tisza Bizottság, szolnoki székhellyel történő megalakítása érdekében,

az Európai Unió, ill. az Európai Bizottság erkölcsi-, és anyagi támogatásával!

Ehhez kívánok sok sikert, Mindannyiunk érdekében!

Kellemes hétvégét kíván,

Baráti üdvözlettel:


Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

Utóirat: Terjedelmi korlátok miatt, a későbbiekben még visszatérünk a Bécsi konferenciára, és az ott elhangzott magyar vonatkozású előadásokra, különös tekintettel hazai vizeinkre, a Dunára, Szigetközre, a Rábára, és a Drávára, stb.
Mellékletek a képre kattintva érhetők el:

Megvan az Anti Nukleáris összefogás!

Megvan az Anti Nukleáris összefogás!

Ismét Magyarország urai szeretnének lenni!

A legtöbb állami vagyont a Horn-kormány verte dobra!

A modernizáció jegyében megszorításokat a Bokros csomagot kaptuk a nyakunkba.

2002 után az MSZP-SZDSZ kormányok gödörbe taszítják az országot, maradéktalanul kiszolgálják a multikat.

Most azzal a céllal borultak össze, hogy áramtalanítsák az országot. A sötétség leple alatt a nemzet lelkét fojtsák meg, eltiporjanak valamennyiünket.

2014.01.21. ATV Egyenes beszéd. Kálmán Olga vendége: Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke. Téma: Paksi Atomerőmű és a Dunai vízlépcsők

Kedves Kollégák!

Az ATV tegnap esti, “Egyenes beszéd” c. műsorában, Kálmán Olga vendégeként, a Magyar Mérnöki Kamara elnökének – 10:30 és 10:55 között elhangzott – kijelentéseihez, kiegészítésül, és pontosításul, de kommentár nélkül mellékelek néhány dokumentumot, annak érdekében, hogy a műsor valóban hű lehessen a címéhez, ha már a műsorvezető – kellő információ hiányában – elfelejtett visszakérdezni!

http://www.atv.hu/videok/video-20140121-barsine-pataky-etelka 13:27 2014.01.21. ATV Egyenes beszéd. Kálmán Olga vendége: Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke. A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos közleményt mi írtuk, pontosabban az energetikai szóvivőnk – ezt Barsiné Pataky Etelka mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A MMK elnöke szerint, miután a szóvivő megírta a közleményt, átküldte azt a Magyar Villamos Műveknél dolgozó kollégáinak.

Baráti üdvözlettel:

Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

Mellékletek letöltése az alábbi képre kattintva:

Az IRF “Európa folyója 2013.” díj első nyertese: 1. Rajna. 2013.10.18-án üzembe helyezték Németország legnagyobb vízerőművét a Rajnán, Iffezheim-ben!

Kedves Kollégák!

A hazai média mélyen hallgatott 2 fontos – víz(készlet)gazdálkodással, vízenergia-hasznosítással is összefüggő – eseményről, valamint Karla Peijs EU-TENT-18.sz. – Rajna-Majna-Duna-, és 30. számú – Szajna-Schelde – kiemelt projektek koordinátorának 2013.októberi jelentésében foglaltakról.
Ezért – az internet segítségével – szeretnénk a hazai közvélemény tisztánlátásának elősegítése érdekében, röviden, tömören beszámolni a fentiekről.

1. 2013.09.11-13. között került sor Bécsben, az 5. ERRC konferenciára, amelynek keretében – a SEE River-projekt bemutatása mellett – az IRF első “Európa folyója 2013.” díj eredményhirdetésére került sor. A 4 döntőbe került pályázó – Óbrigo/spanyol, Felső-Dráva/osztrák, Mura-Dráva-Duna/osztrák, szlovén, magyar, horvát, szerb, Rajna/svájci, francia, német, holland – közül az első díjat a Rajna nemzetközi vízgyűjtő, ill. képviseletében, a Nemzetközi Rajna Védelmi Bizottság / ICPR nyerte el.

2. 2013.10.18-án, ünnepélyes keretek között – Günther Öttinger, EU energiaügyi biztos és Silke Krebs, német államtitkár részvételével – üzembe helyezték, a német-francia határon, a Rajnán, az Iffezheimi Vízerőmű 5. gépegységét. Ezzel az Iffezheimi vízlépcső-rendszer szerves részét képezőVízerőmű Németország legnagyobb, és Európa egyik legnagyobb vízerőműje lett! A vízerőmű-bővítés tervezése 2009-ben – nagyjából az EU Duna-stratégiájával egy-időben – kezdődött, megvalósítására, 4 év alatt német-francia együttműködés, osztrák közreműködés (Andritz AG.-turbina) keretében(!) és az EU támogatásával került sor! (Az elhangzó avató-beszédekből egyértelműen kiderül, hogy Európában a vízenergia tiszta, megújuló, fenntartható, és az érintett országok és az EU részéről támogatandó!)

http://www.youtube.com/watch?v=eGbrneNITtk   3:00   Megjelenés ideje: 2013 okt 21 Drei Minuten Impressionen aus vier Jahren Bauzeit: Film über die Bautätigkeit von 2009 bis 2013 zur Erweiterung des Rheinkraftwerks Iffezheim zum größten Laufwasserkraftwerk Deutschlands.

A német-francia határon, a Rajnán, az Iffezheimi Vízlépcsőben levő – Németország legnagyobb – Vízerőművének 5. sz. új turbinával, és halúttal történő bővítésének – 2009-től 2013-ig – 4 év alatti építési fázisai, 3 percbe sűrítve! (D / Baden-Württemberg)

 

3. Karla Peijs 2013. októberi jelentése az EU-TEN-T 18. sz. Rajna-Majna-Duna, és a 30. számú, Szajna-Schelde kiemelt fejlesztési programok értékelésével foglalkozott. Ebből – jelenleg csak – a Duna magyarországi szakasza hajózhatóságának biztosításával kapcsolatos problémákat, valamint azt a tényt, hogy a 2012. június 7-i, Luxemburgban, a Duna-menti országok közlekedési miniszterei által – Magyarország kivételével – aláírt “Közös Nyilatkozat”-ot emelem ki! (lásd: mellékletek.)

A Rajnát bemutató, 2013.09.12-i, Bécsi előadást az alábbi videó tartalmazza:

http://www.youtube.com/watch?v=8I5jlJ8J8gk   22:02   2013.09.12.   5. ERRC. IRF. International River Foundation 1. European Riverprize” Győztese: Rajna. ICPR / Nemzetközi Rajna Védelmi Bizottság. André Weidenhaupt elnök előadása.

Jó szórakozást kíván, és a hazai tanulságok mielőbbi levonását sürgeti,

Baráti üdvözlettel:

Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

Utóirat: A 2013.09.11-13. között Bécsben tartott, 5. ERRC konferenciá-ra és az ott elhangzott – nem minden tanulság nélküli – előadásokra, valamint a Rajna német-francia közös szakaszán üzembe helyezett Iffezheimi Vízerőmű részletesebb ismertetésére, a későbbiekben még visszatérünk.
Előzetesen csak annyit, hogy ezen a rangos, nemzetközi, szakmai rendezvényen – magyar részről összesen 2 fő – hivatalból, Kovács Péter, VM. helyettes államtitkár vett részt (a szlovén fél által koordinált, SEE-River-projekt keretében “Mura-Dráva-Duna” c. projekt magyar képviselőjeként, a hallgatóság soraiban. A bemutatkozó előadást Ales Bizjak tartotta, stb.), meghívott társelőadóként egyedül Pannonhalmi Miklós vízügyi szakember vett részt, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében! (W. Lazowski / TB Ökologie/A-Bécs, szakértő-vel közös előadás keretében volt lehetősége – korlátozott időkeretben – az Öreg-Duna és Szigetköz helyzetéről, problémáiról, valamint a Rábán, a Nicki duzzasztó mellett megvalósult, Kenyeri kisvízerőműről és hallépcsőről néhány szót szólni, ill. a vetített képekben bemutatni, és dokumentálni a tényeket!)

 

 

—————————–

Hát a Tisza?

—————————–

A magyar rendszerváltás elmúlt 25 évének előzetes mérlege. 1. rész Mezőgazdaság, élelmiszer-termelés/értékesítés, vízgazdálkodás, öntözés

A magyar rendszerváltás elmúlt 25 évének előzetes mérlege. 1. rész Mezőgazdaság, élelmiszer-termelés/értékesítés, vízgazdálkodás, öntözés.

 

Kedves Kollégák!

A hazai rendszerváltás óta eltelt kb. 25 év mérlegének előzetes megvonásához, a tapasztalatok kritikai értékeléséhez, és a jövőre vonatkozó javaslatok megtételéhez, kiindulásként érdemes megnézni, meghallgatni Róna Péter közgazdász, jogász, üzletember és Raskó György agrár-közgazdász, volt államtitkár – nemzetközi összefüggésekbe ágyazott – véleményét, észrevételeit, különös tekintettel a rendszerváltás utáni, mindenkori magyar kormányok gazdaságpolitikájára, a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, és ezekkel összefüggésben a vízkészlet-gazdálkodásra, ill. az öntözésre.

http://www.atv.hu/videok/video-20140108-voks-1-resz-2014-01-07   16:19   2014.01.07. ATV. Voks. 1. rész. Havas Henrik vendége: Róna Péter közgazdász, jogász, üzletember.

http://www.atv.hu/videok/video-20140108-voks-2-resz-2014-01-07   35:11   2014.01.07. ATV. Voks. 2. rész. Havas Henrik vendége: Raskó György, agrár-közgazdász, v. államtitkár. 1. Kishantos, kisüzem – nagyüzem, 2. Vízgazdálkodás, öntözés, BNV – HNB – Duna Kör?

http://www.youtube.com/watch?v=L-qBdPGq3GE   28:50   Megjelenés ideje: 2013. nov. 24. Dr. Raskó György, a Magyar Külgazdasági Szövetség alelnöke, a Csopak Holding elnök-vezérigazgatója, korábbi államtitkár. Az eurázsiai országok és Magyarország gazdasági együttműködésének lehetőségei a “Keleti nyitás kormányprogram” keretében
Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak kiemelése szükséges, azzal a megjegyzéssel, hogy jó lenne megismerni – még a 2014. évi választások előtt és idején – a politikai pártok, ill. a mindenkori politikai döntéshozók véleményét, a fentiekkel kapcsolatban. (Megemlítjük, hogy első lépésként, az energia-politika ügyében a jelenlegi, második Orbán kormány a napokban, végre komoly, nemzetgazdasági-, stratégiai lépésre szánta el magát, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása és bővítése kapcsán. De ennek részleteivel a későbbiekben fogunk foglalkozni, előzetesen megjegyezve, hogy az energia-politika és az energia-termelés / értékesítés témaköre – a tiszta, fenntartható-, megújuló vízenergia többcélú hasznosítását is bele értve!!! – szoros összefüggésben van a fentiekkel is!)

 

Nevezetesen:

1. Az interjúban Róna Péter által elhangzottak legfontosabb, megszívlelendő, de legalább érdemi választ igénylő megállapításai:

 

A rendszerváltás óta eltelt 25 év alatt „édes-keveset” értünk el! A magyar politika nemzeti konszenzusra képtelen volt, bele értve elsősorban a gazdaság-politikát. Magyarország gazdaságára a krónikus saját forrás, és tőkehiány a jellemző. A belföldi beruházási ráta rendkívül alacsony, és nem mindegy, hogy mire költ az állam! Az alacsony beruházási szint, az alacsony foglalkoztatást, alacsony keresletet, az államadósság növekedését, stb. vonja maga után. A stadion-építések csak rövid-távú foglalkoztatást eredményezhetnek, amely azonban hosszabb-távon fenntarthatatlan.Ugyanakkor lehetőség lenne, az ország kiváló természeti adottságainak hosszú-távú, fenntartható hasznosítására, elsősorban a nemzetközileg is versenyképes magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar fejlesztése révén, amelyhez azonban a vízgazdálkodási, az öntözési-rendszer infrastruktúrájának integrált fejlesztésére is szükség lenne! Ezzel a mezőgazdasági termelés-, értékesítés megkétszerezhető, megháromszorozható lenne!!!

Javaslata: az ország termelőképességének javítása érdekében, az állami beruházásoknak – a költségvetési források és az EU támogatások jelentős részének felhasználásával – az alapvető infrastruktúra-hálózatok, és az erre épülő mezőgazdaság, élelmiszeripar, vízgazdálkodás, öntözés fejlesztésére kellene irányulnia.

 

2. Az interjúban Raskó György által elhangzottak legfontosabb, megszívlelendő, de legalább érdemi választ igénylő megállapításai:

 

a.        Kishantossal kapcsolatban: Ez egy politikai lépés, és az „újraelosztás”-ról szól, amelynek célja az új vagyonos-, hazai tulajdonosi réteglétrehozása.

 

b.        A magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar fejlesztése nemzeti érdek, de ehhez a vízgazdálkodás-, öntözés fejlesztése nélkülözhetetlen.Magyarországon az 1970-80-as években kb. 400 ezer hektár volt az öntözött mezőgazdasági terület, amely napjainkban kb. 80 ezer hektár! A klímaváltozás miatt, mezőgazdasági termelés – öntözés nélkül – szinte lehetetlen! Ezért Magyarországon a hazai és az EU-s pénzek döntő hányadát a vízgazdálkodás-, a mezőgazdasági öntözés fejlesztésére kellene az államnak fordítania! De Magyarországon – a rendszerváltás óta – a vízügyben a politika mindent felülír!!!

 

Magyarországon a rendszerváltás 2 Dunával összefüggő botránnyal kezdődött: (amelyek jelenleg is tabu-témának számítanak!)

 

–          az egyik a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer elleni, Duna Kör által szervezett tüntetés-sorozat, amelynek révén a Nagymarosi Vízlépcső nem épült meg, amely egy totálisan elhibázott lépés volt!!!

–          a másik a Dunakiliti vízlépcső/duzzasztó üzembe helyezésének megtiltása, amelynek következtében a szlovákoknak engedtük át Szigetköz vízellátásának lehetőségét, és ezzel teljesen kiszolgáltatott, függő helyzetbe kerültünk!!!

 

Ez a politikai lobbi azóta is, és most is nagyon erős Magyarországon! (Horn Gyula kísérlete?)

 

Kíváncsian várjuk a fentiekre vonatkozó, konkrét, érdemi válaszokat, de nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is!

Baráti üdvözlettel:


Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

Mellékletek:

https://drive.google.com/file/d/0B2ifl7cAGjhpTm5DVEkyUnNfRGc/edit?usp=sharing

 

 

Amerika és a nemzetközi terrorizmus

Amerika és a nemzetközi terrorizmus

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA), a LÉT és a választások

  Nem akarásnak nyögés a vége! 

(Magyar szólásmondás)

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA), a LÉT és a választások

Előrebocsátom, nem akarom és nem is tudom befolyásolni a választásokat. Nem rám kell tehát haragudni a kritikai észrevételekért, sőt inkább örülni kellene azoknak, mert bizonyos mértékig még mindig lehet korrigálni a nyilvánvaló hibákat. Az ellenzéki pártok viszont általában önmagukra neheztelhetnek, mert amennyiben tényleg győzni akartak, ahhoz jobb produkció kellett volna. Fel kellett volna készülni a kormányzati szerepre. Le kellett volna ütni a „magas labdákat” (forint árfolyam, tranzakciós adó, sportfinanszírozás, devizahitelek stb.) Ráadásul több esetben alaposan melléfogtak.

Részletek>>> a Kirekesztett véleményem c. blogon http://szabadibela.hu/2014/01/a-feltetel-nelkuli-alapjovedelem-fna-a-let-es-a-valasztasok/

Budapest, 2014. január 14.

Szabadi Béla

Az EB adatai szerint, miközben az Egyesült Államokban 2005 és 2012 között 66 százalékkal csökkent a gázár az ipari felhasználók között, Európában 35 százalékkal növekedett

Az EB adatai szerint, miközben az Egyesült Államokban 2005 és 2012
között 66 százalékkal csökkent a gázár az ipari felhasználók között,
Európában 35 százalékkal növekedett.
A tudománytalan megújuló energia mánia és az értelmetlen klímavédelmi
szélmalomharc fogja a teljes pusztulásba vinni ezt az egész EU-nak
nevezett haldokló  birodalmat.
Néhány illusztráció a témához:
http://energiainfo.hu/cikk/brusszelnek_mar_nem_is_olyan_fontos_a_klimavedelem.31320.html
http://energiainfo.hu/cikk/kukaba_a_klimavedelemmel_ujraiparositana_brusszel.28335.html
http://energiainfo.hu/cikk/a_megujulo_forrasok_es_az_atomenergia_egyutt_jelenthet_megoldast.30760.html

 

Államférfiak a trianoni béke-parancsról

 

Államférfiak a trianoni béke-parancsról:

Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én  a következőket mondta:

“Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”


Vladimir Iljics Lenin:

“Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke…ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”


André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című köny-vében

“Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.”


Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke:

“Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.”


Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója és főszerkesztője, 1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt – Hungary s Place in the Sun) című cikkében a következőket írta:

“Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.”

 

 

 


Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

“Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint
Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába.
Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek..”


Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:

“Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.”


Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök:

“A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem.”


Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:

“Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.”


Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:

“Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.”

 

 

A pontosság a szakma alapja

Kedves Barátaim!

Manapság sokan szeretnek a hajózásról beszélni, nyilatkozni. Itt lenne az idő, hogy ez esetben tudjuk, hogy miről beszélünk. Van a hajózásnak saját szakmai nyelvezete, és van fellelhető irodalma is.. Ilyen például a Kádár Ferenc: Hajósmesterség  c. könyve vagy Kom Ferenc: Hajók c. kézikönyve. A hajózásban kevésbé jártas nyilatkozóktól elvárható lenne, hogy ilyen vagy hasonló könyvekben, vagy esetleg a szakmában jártas ismerőseinél tájékozódjon mielőtt nyilatkozna. Nem árt a nyilatkozattételhez a hajózás, hajóépítés múltjának ismerete sem.

A teljesség igénye nélkül beszéljünk a tényekről.

(tovább…)

A Nagy Dilemma. Író-olvasó találkozó (2013. december 13.)

    Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen

(Albert Einstein)

A Nagy Dilemma. Író-olvasó találkozó (2013. december 13.)

Az író-olvasó találkozó – ahogy a meghívóban jeleztem – az ún. Nagy Dilemma körül folyt. A nagy dilemmát az okozza, hogy ha lenne az, ami hiányzik, ez a működőképes alternatíva, akkor minden reménykeltő és egyszerű lett volna és lenne persze ma is. És sokkal hatékonyabb és boldogabb. Az országnak az az érdeke, hogy ez a fontos „valami”, a működőképes alternatíva, ne hiányozzon. Hogy a hatalom ezt kutassa és kidolgozza. Ennek ellenére még sincs. A hatalmi elitnek ma sem áll szándékában ennek a hiánynak a megszüntetése, az ő érdekei nem ebbe az irányba mutatnak. Olyannyira nem, hogy nemcsak nem mozdítja elő az alternatíva létrejöttét, hanem minden eszközzel küzd az alternatíva gondolata ellen is. Azzal az üzenettel, hogy nincs más megoldás bajainkra, mint a most már folyamatosnak tekinthető megszorítás vagy a nem annak nevezett megszorítás.

Az előadásról és az eszmecseréről több mint egyórás videó (slideshow) készült. A mostani írásos beszámoló tulajdonképpen ennek a videónak a felvezetője. Szükségképpen sem terjedelmében, sem részleteiben, sem hangsúlyaiban, sem logikájában nem tudja azt nyújtani, mint a videó, az élőszóban megtartott előadás és nyomában kialakult eszmecsere. Jelen esetben tehát a videó az alap. Megkerülhetetlennek tűnik  tehát a videó megtekintése.

Részletek>>>a Kirekesztett véleményem c. blogon http://szabadibela.hu/2014/01/a-nagy-dilemma-iro-olvaso-talalkozo-2013-december-13/

 

Budapest, 2014. január 8.

Szabadi Béla

Mit akarnak a horvátok? Az INA-részvényeit vagy Hernádi Zsoltot? (2.folytatás)

Iustitia est regnorum fundamentum.

Az igazság az országok talpköve

Mit akarnak a horvátok? Az INA-részvényeit vagy Hernádi Zsoltot? (2.folytatás)

Az előző részben Ivo Sanader 2009-ben elhatározott lemondásánál hagytuk abba, ami vesszőfutásának és eltüntetésének sajátos kiindulópontja lett. Most azt is áttekintjük, képes-e magyar külpolitika (tartósan) megvédeni Hernádi Zsoltot és a MOL tulajdonát az INA-ban. De előbb tekintsük átSanader magyar kapcsolatait.

Sanader magyar kapcsolatai

Sanader hivatali ideje alatt főleg Gyurcsány Ferenc volt a magyar miniszterelnök, akivel sok témában tanácskozott. A magyar közvélemény is értesült arról, hogy együtt dolgoznak a horvát-magyar futball eb tervein. Ennek üzleti lehetőségeit gondolta a magyar politikai és gazdasági elit olyan vonzónak, hogy valóságos nagykoalíciót hoztak létre a közös feladatok megoldására. (…) De más kérdésekben is élénk felső szintű egyeztetés folyt.

Részletek>>> a Kiszorított véleményem c. blogon http://szabadibela.hu/2014/01/mit-akarnak-a-horvatok-az-ina-reszvenyeit-vagy-hernadi-zsoltot-2-folytatas/

Budapest, 2013. január 6.

Szabadi Béla

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826658
  • Egyedi látogatók : 94953
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 330
  • Egyedi látogatók 24 órája : 34

Reális Zöldek Klub

Naptár

2014. január
h k s c p s v
« dec   feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top