Archive for augusztus, 2014

Dr. Héjjas István – Newton kettős élete

Dr. Héjjas István – Newton kettős élete

Paks bővítésével Magyarország és az Európai Unió energiafüggetlensége nő

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Tárgy: Panaszbejelentés, ATV Televízió, 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor u. 31.

 

A bepanaszolt műsorblokk sugárzására 2014.08.12 -én került sor, a START című műsor keretében.

A START műsor reggel 7 órakor kezdődik.

A bepanaszolt műsor blokk címe:

Hazudozás Paks – ügyben?

Internetes elérhetősége:

  http://www.atv.hu/videok/video-20140812-hazudozas-paks-ugyben

Kifogás bejelentés megtörtént, a kifogás csatolva és az arról szóló visszajelzés – protokollja, hogy a kifogás a műsorszolgáltatóhoz beérkezett is, csatolva.

A kifogás feladása tértivevény ajánlott levél formájában is megtörtént.

Kifogásra válasz nem érkezett.

A panasz és a kérés azonos a kifogásban írottal.

A stúdió beszélgetés keretében csak a hazudózást igazólni szándékozó valótlan állítások és kérdések kerültek kifejezésre.

A stúdióbeszélgetésből nem derült ki, a reális zöldek által képviselt álláspont, hogy Paks bővítésével Magyarország és az Európai Unió energiafüggetlensége nő.

Hogy Magyarország energiafüggetlensége nő, ezt a Kormány is állítja, az erről szóló Kormány álláspont csatolva.

A START című műsor rendszeresen jelentkező műsorszolgálatatása az ATV Televíziónak. Elvárható lett volna, hogy Paks bővítéséről a tényeknek megfelelően tájékoztatja a nézőt.

Hogy Paks bővítése Magyarország és az Európai Unió energiafüggetlenségét növeli még sohasem került a START médiaszolgáltatásában kifejezésre.

A START médiaszolgálgáltatásában még sohasem került kifejezésre, hogy Magyarországon jogforrás (törvény) létezik arról, hogy Paksi Atomerőművet, Paks területén blokk, blokkokal bővíteni kötelező.

A törvényt az Országgyűlés a Horn kormány országlása idején alkotta meg és fogadta el.

A START médiaszolgáltatásában még sohasem került kifejezésre, hogy Paks bővítésére az 1966-ban megkötött magyar-szovjet államközi egyezmény ismételt becikkelyezése alapján került sor, amelynek hatályon kívül bhelyezését az Európai Unió nem kérte.

Valótlanul került megjelenítésre a stúdió beszélgetők részéről, hogy az EU-nak problémája lenne Paks bővítésével.

Az EU sohasem kérte az egymást váltó kormányokat Paks bővítéséről szóló törvény hatályon kívül helyezésére.

Számos más törvény hatályon kívül helyezését kérte az EU Magyrországnak 2004-ben az EU-hoz való csatlakozása előtt.

Az Európai Bizottság 2003-ban Magyarországnak az EU csatlakozása előtt felkérte a Magyar Országgyűlést, hogy helyezzen hatályon kívül olyan törvényeket, amelyek ellentétesek az EU jogrendjével.

A felkérésnek a Magyar Országgyűlés azzal tett eleget, hogy megalkotta 2003. évi VIII. törvényt, egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről címmel.

Paksról szóló törvény a fenti törvényben nem szerepel!

Lázár János államtikár, 2013. december közepén a kormány Paks bővítéséről szóló szándékáról Brüsszelben tájékoztatta az EU illetékes bizottságát.

Az EU illetékes bizottsága nem jelentett be kifogást. Ha bejelentett volna, 2014 január hóban Moszkvában nem kerülhett volna sor az 1966-ban megkötött kormányközi egyezmény parafálására.

A fentieket csak példaszerűen soroltam fel, annak illusztrálására, hogy a beszélgetők  a hazugság mezéjére tévedtek.

A reális zöldek lehetőséget kérnek az ATV médisaszolgáltatásában az ATV kiegyendsúlyozott médiaszolgáltatásának helyreállása céljából Paks bő vítéséről, Paks kiégett fűtőelemeket érintő ügyekről álláspontjuk megjelenítésére.

Budapest, 2014. 08.13.

Tisztelettel: Juhos László, Reális Zöldek Klub elnöke

Paks, 2003 üzemzavarban megsérült fűtőelemek ügye

Kálmán Olga úrhölgy

műsorvezető

ATV Televízió

Egyenes beszéd

Tárgy: Észrevétel/kifogás jelentése. Egyenes beszéd, 2014. augusztus 14- én este a szokásos időben sugárzott, Szél Bernadett LMP képviselővel folytatott beszélgetéssel szemben.

 

A beszélgetés keretében két téma került megvitatásra:

A magyar titkosszolgálatok mindnyájunk állampolgári biztonságát, személyes szabadságát veszélyeztető elektronikus eszközeinket lehallgató tevékenysége.

Paks, 2003 üzemzavarban megsérült fűtőelemek ügye.

Mindkét vitatott ügy feldolgozása a stúdió beszélgetés keretében nem kiegyensúlyozott módon történt meg, folyt le, abban a reális zöldek álláspontja nem került kifejezésre.

Kérés: Kérem Műsorvezető úrhölgyet, hogy mind két fenti témában a reális zöldek képviselőjének szíveskedjék lehetőséget adni, hogy az Egyenes beszéd kiegyensúlyozott műsorszolgáltatásának törvényi elvárása helyre álljon.

Várom Műsorvezető úrhölgy megkeresését a 06-20-414-24-94 mobil telefonon.

 

INDOKLÁS

Miért volt mindkét fenti téma feldolgozása kiegyensúlyozatlan?

 

ad 1.

Mindnyájunk elektronikus információszerző eszközét 2010 óta az Egyesült Államok titkos szolgálata lehallgatja!

Matolcsy György „Amerikai Birodalom” című című 2004-ben a Heti Válasz és Könyvkiadó Kft által kiadott könyvében olvasható, hogy

„Amerika 2010-re képes lesz arra, hogy a globális tér valamennyi információját ellenőrizze: ez egy hatékony, bár rejtett információs monopóliumot ad számára a 21. században.”

Szél Bernadett LMP képviselőt súlyos politikai felelősség terheli, hogy képviselőként 2010. évet követően Nemzetvédelmi bizottság képviselőit a fentiekre miért nem figyelmeztette, miért nem javasolta a fentiekre hivatkozással a mi lehallgatásunk megelőzését? A magyar titkosszolgálatok védelmi cselekvését a magyar állampolgárok érdekében?

 

ad 2.

Szél Bernadett képviselő nehezményezte, hogy Paksról a visszaszállított -2003-ban megsérült – fűtőelemek ügyéről a bizottság nem kapott tájékoztatást.

Feltehetőleg biztonsági okok miatt. (Forrás Népszabadság, 2014. 08.15.)

A reális zöldek osztja a Népszabadság, Ötvös Zoltán újságírójának a véleményét, az LMP antinukleáris párt szükség volt az kisszállításnak csak utólagos bejelentésére.

 

Budapest, 2014. augusztus 15.

Tisztelettel: Juhos László, Reális Zöldek Klub elnöke

 

Páneurópa Piknik 15. évfordulója. Pálos László videó-dokumentum

Páneurópa Piknik 15. évfordulója. Pálos László videó-dokumentum.

 

Kedves Laci Barátom!

Pálos László barátom által készített, fenti tárgyú, mellékelt videó-felvétel 2004.08.19-én, “Páneurópa Unió” által szervezett 15. évforduló alkalmával rendezett konferencián készült Sopronban, kiegészítve néhány, ugyancsak az általa készített, 1989.08.19-i, eredeti felvétellel.

Ne csodálkozz, ha időnként magadra ismersz! Kicsi a Világ, csak megint eltelt 10, ill. 25 év!

https://www.youtube.com/watch?v=fsb9gQEvMjk&feature=youtu.be&list=UUmT3qCO322L4VbF_j0-oTmg 51:08 Közzététel: 2014.aug.18. Emlékezés 15 év után a “Páneurópa Piknik”-re.

 

Jó szórakozást kíván,

 

Baráti üdvözlettel:

Péteri László
okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd
ny. min. vezető főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

Utóirat:
– A mai M1 és Duna TV programokból kiderült, hogy a “Páneurópa Piknik” és a “Határnyitás” igaz történetét, és a vonatkozó dokumentumokat még 25 év elteltével sem ismerjük, ismerhetjük meg, mert csak kiragadott részletek, és egymásnak is ellentmondó nyilatkozatok hangzanak el. Ezek közül Horn Gyula, Nyers Rezső és Kovács László “tényleges” szerepe tisztázandó, ugyanakkor Németh Miklós miniszterelnök, és miniszterei közül Kulcsár Kálmán, Kárpáti Ferenc, valamint bonni nagykövete Horváth István pozitív szerepvállalása – eddig még nem publikált dokumentumok alapján – kiegészítendő (Pozsgay Imre és Helmut Kohl magán-tulajdonában, valamint az orosz levéltárakban levő dokumentumok, az első 2 esetben még hazai történészek számára sem hozzáférhetők, az utóbbiakkal meg úgy látszik nem foglalkozik senki, pedig azok titkosítását már feloldották!)
Az egyetlen objektívnek látszó mű, Oplatka András: “Egy döntés története” c. könyve! Ezt állította, ill. állítja Pozsgay Imre és Kiss Gy. Csaba is!

– A Közép-Európai Klub Pannónia “Törzsasztal”-ának díszvendége volt, 2009.12.15-én, dr.. Németh Miklós ex-miniszterelnök. Az erről szóló írásom az alábbi internetes-linken található:

http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=277 Aki felfüggesztette a Bős-Nagymarost, de ma már befejezné! + mellékletek!
Péteri László

más, témához kapcsolódó videók:

http://www.youtube.com/watch?v=aO_kQmS0ZMw 1:52 Közzététel: 2012. szeptember 26. Nemcsak Kossuth Lajos, hanem a magyar politikai élet egy másik meghatározó alakja is Monokon született. Németh Miklós 1988-tól 1990 májusáig volt Magyarország miniszterelnöke, aki Monokon érzi magát otthon!

http://www.youtube.com/watch?v=3X-w-yt50i0&list=UUlzLzScvVYH4naca1T8mYuw 29:51 Közzététel: 2013. szeptember 12. Határnyitás: fontos lépés a rendszerváltozás előkészítésében. Csóti György vendége: Németh Miklós volt miniszterelnök.

 

A fentiek alapján igaznak tűnik Pozsgay Imre korábbi mondása: “A hála nem politikai kategória!”.

Nemzetközi Duna túra résztvevőinek az érkezése 1994-ben. Húsz éve a helyzet változatlan

Nemzetközi Duna túra résztvevőinek az érkezése 1994-ben.
Húsz éve a helyzet változatlan.

Kommentár nélkül

Pálos László

Kálmán Olga grimaszokat vág!

Nemzeti Média –és Hírközlési Hatóság

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás.

Ügyiratszám a Hatóságnál: MN/21530-2/2014.

A tájékoztatás célja.

Példa arra, hogy ATV elnevezésű médiaszolgáltató az egyik rendszeresen jelentkező műsorszámában az Egyenes beszéd műsorszámában a norvég civil a alapról felhasználásáról nem tájékoztat kiegyensúlyozottan.

Kiegészítő tájékoztatásunk melléklete Kálmán Olga műsorvezetőnek drótpostán küldött reális zöld kérés és az a protokoll, hogy a kérés az ATV elnevezésű médiaszolgáltatóhoz beérkezett.

Mint az Kálmán Olga műsorvezetőnek küldött üzenetünkben szerepel az Egyenes beszéd 2014. augusztus 6-án sugárzott (ismétlés) műsorblokkjában a Műsorvezető úrhölgy részéről többször elhangzott az a kérdés, hogy áll-e norvég érdek a norvég civil alap hazai szervezeteknek történő folyósítása mögött.

A Műsorvezető kérdésére, mint ez szinten szerepel az üzenetünkben szóbeli válasz nem hangzott el. 

Sóbeli nem, de képbeli igen!

A kérdező Kálmán Olga arcán kifejezésre került a válasz, miszerint a norvég civil a alap folyósítása mögött nem áll norvég érdek.

Valójában áll, állítják a reális zöldek!

Budapest, 2014. augusztus 6.

Tisztelettel: JUHOS LÁSZLÓ, Reális Zöldek Klub elnöke

 

2013-07-03-05-BlaskovicsGyula-Harmadik honfoglalást-Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia1MHT-XXXI-OVGY

2013-07-03-05-BlaskovicsGyula-Harmadik honfoglalást-Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia1MHT-XXXI-OVGY

Komlós Ferenc előadása

Komlós Ferenc a MHT XXXII. OVGY-en elhangzott előadásaa, és a vonatkozó CD-ROM-on is megtalálható 20 oldalas dolgozata:

 

Komlós Ferenc – MHT XXXII OVGY 7 Szekcio Szeged – megnyitás

 

MHT OVGY 2014 Komlos Ferenc a Hoszivattyuzás Tablazata Es a Felszinalatti Viz Hojenek Hasznositasa Magyar – megnyitás

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826773
  • Egyedi látogatók : 94971
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 95
  • Egyedi látogatók 24 órája : 21

Reális Zöldek Klub

Naptár

2014. augusztus
h k s c p s v
« Júl   Sze »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top