Archive for the ‘Egyebek’ Category

In memoriam Zalaváry Lajos építőművész (1923-2018).” Nyugodjék békében! 2.a rész. Búcsúztatás. Péteri László fényképei, válogatás


Kedves Kollégák, Barátok, Ismerősök! Tisztelt Gyászoló család!

Dr. Zalaváry Lajos építészmérnöktől 2018.02.28-án, az Óbudai temetőben vettünk búcsút, és kísértük Őt utolsó útjára a havas úton, végső nyughelyére. Életpályájáról, életművéről, Vele kapcsolatos személyes emlék-töredékeimről, korábban a Róla szóló nekrológban számoltam be, kivonatosan. Lásd:

http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1740
“In memoriam Zalaváry Lajos építőművész (1923-2018)”. Nyugodjék Békében! + mellékletek
Péteri László

A Vele készült videó-interjúban – az időközben szintén elhunyt, Csontos János a “XII. Kőmíves” c. dokumentumfilm-sorozatában – bepillantást nyerhetünk – személyes tolmácsolásában – a kivételes életpályája “kulissza-titkai” töredékeibe, amely az utókor számára is tanulságos lehet:
https://www.youtube.com/watch?v=RwWIAZFsQPA | 24:59 | Közzététel: 2016. augusztus 27. | Glokalfilm | Zalaváry Lajos | XII Kőmíves | Mesterek a kortárs magyar építészetből Csontos Györgyi és Csontos János filmje

Búcsúztatásán és utolsó földi útján készített képeimmel búcsúzom – Kovács István, az Atrium Hyatt Budapest első igazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége jelenlegi főtitkára nevében is – Zalaváry Lajostól, volt egyetemi korrektoromtól, későbbi kollégámtól, és jó Barátomtól.

 

Emlékedet megőrizzük!

Kedves “Laja”, nyugodj békében!

Utolsó üdvözlettel:

Péteri László
aranydiplomás építészmérnök, egyetemi tanársegéd, ny. min. vezető főtanácsos,
az OIH Országos Idegenforgalmi Hivatal v. főmérnöke, belkereskedelmi-idegenforgalmi szakértő,

MKIK Turisztikai Kollégium szakértője
Magyar Szálloda Szövetség tiszteletbeli tagja
Lakás: H-1119  Bp. Mohai köz 4.4.4.
tel.:      06   1 203 5729
mobil: +36 30 319 2033

e-mail: peteril62@gmail.com

honlap: http://realzoldek.hu/index.php , és ezen belül:  http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=17

Fényképalbum nyílik az alábbi képre kattintva:

Fotó:

Adalékok a Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer megvalósításának, ill. a Nagymarosi beruházás felfüggesztésének utólagos, objektív értékeléséhez

A tények alapján.

Németh M. 1989. év elején felgyorsította Nagymaros építését az osztrák hitelből, azzal a feltétellel, hogy a hitelből történő kifizetések magyar kézbe kerüljenek. Azaz a hitelösszeggel megnőjön a valutatartalék. Ezután májusban jött felfüggesztés minden munkára, majd októberben parlamenti határozat a végleges leállításra.

Egy politikai és egy pénzügyi motiváció van mögötte.

A pénzügyi egyértelmű.

A politikai az, hogy az MSZMP jogutódjaként az MSZP akár kormányképes támogatást kaphasson az 1990-es tavaszi választásokon, hiszen Nagymarost ők állították le. Pozitív szerepe annak az öt kéőviselőnek van, akik 1989, októberében a leállítás ellen szavaztak. Németh Miklós nem tartozik közéjük.

Pálos László

(tovább…)

Világméretű átverés áldozatai vagyunk – Miskolczi Ferenc a nagy átverésről

Ervin László Horváth  hozzászólása a videóhoz:

Igaza van. A mai ember a tudás (vagy inkább “tudás” idézőjelben) anyagának 99%-át valamiféle információ-közvetítőn (bulváros kifejezéssel: média) keresztül szerzi be. És aki a médiát a markában tartja, az a markában tartja az emberek gondolatait is! Ezért gondolati szabadság nem létezik szólási szabadság nélkül, csak ezt nem szokták leírni, és a legtöbben nem gondolnak bele. Számos érv szól amellett, hogy ez a CO2-őrület valójában nem azért van felgerjesztve a világon, amit az arcunkba hazudnak. Egyrészt azt értjük, hogy a végtelenségig nem lehet folytatni a fosszilis tüzelőanyagok elégetését, egyrészt mert előbb-utóbb elfogynak, másrészt (HA nem fogynának el) néhány ezer év alatt a légkör oxigénje fogy el. Tehát KELL valami megoldást találni, hogy az emberiség NÖVEKVŐ energiaigénye biztosítva legyen, és egyetlen ilyen energiaforrást ismerünk MOST: a fúziót. Átmeneti néhányszáz évet a maghasadáson alapuló atomerőművekkel is át lehet és kell hidalni. A szélsőségesen időjárásfüggő, úgynevezett “megújuló” energiák csak kiegészítő szerepet tölthetnek be, ha nem akarjuk az emberiség sorsát, sőt a puszta létét vállalhatatlan KOCKÁZATNAK kitenni. (globális éghajlatváltozás pl. szupervulkán kitörés miatt, újabb “hógolyó-Föld”, vagy a Naptevékenység drasztikus változása…) Azt nem szokták feszegetni, hogy ezt a CO2 adót KI KAPJA? Valahol a sor végén ott állnak a világkormányt akaró nemzetközi spekulánsok, de több jel utal arra is, hogy itt nem a világkormány az igazi cél (és nem is a hozzá vezető kamatos hitelpénz rendszer vagy az olajforrások birtoklása), hanem az emberi civilizéció ELPUSZTÍTÁSA. (ez nagyon hosszú, most nem mennék bele) Viszont meggondolandó: az egész klímahantát leginkább az a kérdés ássa alá (csak feltennék végre magasabb fórumokon is!), hogy miért vegyük komolyan a klímahantát, ha annak kiagyalói is LÁTVÁNYOSAN nem veszik komolyan a saját hantarendszerüket? Mert ha komolyan vennék, akkor az atomenergia-ellenes “mozgalmakat” (háttérből támogatott álcivil bandák) adóztatnák meg, nem a CO2-t! Akkor az összes országok dolgozó középosztályát támogatnák (és szaporítanák) minden eszközzel, nem a segélyből élősködő rétegeket, és nem tolnának analfabéta, tébolyult vallású, kora-középkori emberi hulladékot a fejlett nyugat-európai országokba! Akkor nem bomlasztanák és pusztítanák az ál-liberalizmus leírhatatlanul moslék, szenny, hazug és pusztító rendszerével az országokat! (ez is hosszú téma) Amit a világban láthatunk, AZ NEM A MEGOLDÁS IRÁNYÁBA HAT, hanem a civilizáció degenerálásának az irányába! Ezt kell észrevenni, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok.

 

Dr. Héjjas István: Az óra átállítás értelmetlensége

Forrás:  http://greenfo.hu/hirek/2018/02/25/az-ora-atallitas-ertelmetlensege

Az óra átállítás értelmetlensége  Közeledik a tavaszi óraátállítás ideje. Évenként kétszer oda-vissza átállítgatjuk az óráinkat, állítólag azért, mert ezzel áramot lehet megtakarítani. Bár ezt az állítást még soha senki konkrét adatokkal alátámasztani nem tudta, kitartóan követjük ezt a módszert, figyelmen kívül hagyva annak ártalmas biológiai, pszichológiai, és gazdasági következményeit. Mennyi igazság lehet az áram megtakarításban, és melyek a lehetséges negatív következmények?

(tovább…)

Egy   hír a távoli  Ausztráliából

Elege lett az   ausztrál   kormánynak   a    “ környezetvédők”    újabb   emissziócsökkentési   zsarolásából.

A   Malcolm  Turnbull által  vezetett    kormány    nem  hagyta jóvá  az   újabb   un.   Clean   Air   Target  /  CAT  /   törvényjavaslatot.  E  helyett  egy   új   NEG     /   National   Enrgy   Guarantee   /   néven   futó   Nemezeti   Energia   Garancia   néven   előterjesztett  csomagot   fogadott el   2017. okt.  17-n.!

A   NEG   első  helyre  helyezi az  ellátásbiztonságot  s   előírja  megfelelő  tartalékok képzését    megengedve  a fosszilis  eredetüek  alkalmazását is.    A   miniszterelnök  véleménye  szerint   etttől  még az ésszerű   környezetvédelmi  előírások  teljesíthetők.

A  törvényvita    előzményei  között   meg  kell említeni ,   hogy   kialakulására  bizonyára nagy hatást   gyakoroltak   az  ausztrál  villamos energia  rendszerekben  utóbbi   időben  igen gyakran  előforduló   tervezett  és spontán   áram  kimaradások.  Ezek  közül  a legsúlyosabb   a  2016.  szeptember  28-i,    a   Dél   Ausztráliai   teljes   energia rendszer  összeomlása   volt,  melyet   egy  váratlan   hatalmas vihar  indított,  de   kiterjedésében  jelentős  szerepe volt    stabil   szénerőművek  emissziócsökkentés  érdekében történő leállításának    s   13   szélpark  teljesítménye   54 %-nak  elvesztésének.    A   “ Blackout “ következtében    Dél  Ausztrália    1,7  millió   lakosa  maradt   áram  nélkül  hosszabb időre és  még  két nap  múlva is  legalább  10 000 fogyasztót  nem  tudtak  visszakapcsolni .

2018.febr.25

Ujhelyi   Géza

 

 

 

Gondolatok a környezetvédelem és az emberi természet összefüggéseiről

A környezetvédelem jelenleg az emberek  jövő iránti félelmeinek felkeltésével , hangulati politikai nyomásgyakorlással többnyire állami és közpénzeket felhasználva , kisebb mértékben a vállalkozások és az egyes emberek lelkiismeretére appellálva  gyakorolja a környezet védelmére irányuló javaslatait. Az előírások, hogy ne szemetelj, használj megújuló energiát, ne használj káros anyagokat kibocsájtó fűtő és hajtóanyagokat stb. valóban segítenek környezetünk állapotát megőrizni, de a javaslatok többnyire szembemennek az emberek természetes megtakarítási hajlamával, a legolcsóbb megoldásokra való törekvésekkel.   (tovább…)

„A németek életét a „führer-elv” irányította iskolás koruktól fogva.”

„A németek életét a „führer –elv” irányította iskolás koruktól fogva.” (jasques delarue: a gestapo története)

Az EU megtagadta a kontinens keresztény gyökereit.

A migránsok elől menekülnek Németországból a Krím félszigetre az egykor elűzött németek.

Húszmillió szovjet katona és polgári személy halt meg a második világháború során harcokban vagy nélkülözések miatt. Nyolcmillió britet és európait, valamint ötmillió németet gyilkoltak meg. A nácik hatmillió zsidót mészároltak le a gettókban és a koncentrációs táborokban. Emberkéz által halt idő előtti halált harminckilencmillió emberi lény. Európa fél évszázad alatt immár másodszor vált temetővé. (Forrás: Az Atombomba története)

http://napimigrans.info/a-migransok-elol-menekulnek-nemetorszagbol-a-krim-felszigetre-az-egykor-eluzott-nemetek/

 

Őszinte érdeklődés a kultúra iránt

Őszinte érdeklődés a kultúra iránt — Intérêt sincère pour la culture

Még nincs minden elveszve! Van még, aki érdeklődik vidéken  budapesti neoliberálisok által terjesztett kultúra iránt.

A budapesti neoliberális értelmiség haladás szirénhangjaira a vidék számára valójában a müezzin énekét jelenti.

Tout ne est pas perdu! Un intérêt sincère pour la culture.

http://www.youtube-nocookie.com/embed/lXKDu6cdXLI?rel=0

 

 

Megrugdosott ország

Ugró Miklós

UGRÓ MIKLÓS

2017. december 6., szerda 10:41, frissítve: szerda 10:43

A Lehet Más a Politika két társelnöke egyetlen közös mozdulattal belerúgott több mint kétmillió emberbe. (Sajnálhatjuk, hogy nem jajdultak fel mindannyian egyszerre, biztos elijesztették volna a migránsokat.) Szögezzük le, rugdolózni nagyon csúnya dolog. A legkevesebb, amit mondhatunk, hogy nem NER-kompatibilis. Káromkodni meg pofozkodni sem helyénvaló, de a rugdosás egyenesen felháborító. Csak egyetlen esetben tolerálható, ha nyugdíjas pár az áldozat, de az esetben is kizárólag akkor, amikor Habony Árpádnak hívják az elkövetőt. Na de egy ilyen Hadházy honnan veszi a bátorságot, hogy összerugdaljon kétmillió derék állampolgárt, mint valami túlturbózott Chuck Norris? Nem szólva a Szél Bernadettről, aki szintén ott rúgkapált társelnöki minőségében. Az ő esetükben a rugdosás akkor is abcúg, ha nem történt semmiféle fizikai érintkezés, a tettlegesség csak verbálisan zajlott le.

 

Valójában lelken rúgták az embereket, de az is lehet olykor olyan fájdalmas, mint amikor az ember valamely kézzelfogható testrészét illetik lábbal. Ám ahhoz, hogy a Hadházy–Széll-féle rúgás fájjon, egy egyenesen speciális érzékenység szükségeltetik, amire úgy lehet szert tenni, hogy vissza kell küldeni a kormány nemzeti konzultációs kérdőívét. Aki nem küldi vissza, az a Hadházyék agressziójával szemben érzéketlen, viszont aki engedelmesen visszaküldte a paksamétát, az a postázás pillanatában elnyerte ezt a különleges specialitást. Végül a hivatalos adatok szerint jóval több mint kétmillió állampolgár szenvedte el ezt a Soros pénzelte atrocitást, amely tény még inkább kidomborítja a nemzeti konzultáció világraszóló sikerét. Erre a hihetetlen sikerre lett irigy a két LMP-s, ezért kezdtek rugdosódni. Pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda igazán gáláns módon engedélyezte nekik, hogy saját szemükkel pillantást vessenek a visszaküldött kérdőívekre. Hadházyék osztottak-szoroztak, és a látottak-hallottak alapján arra az eredményre jutottak, hogy legfeljebb kilencszázezer adatsort juttattak vissza, jóllehet a kormány akkori álláspontja szerint egymillió-hétszázezret kellett volna látniuk. Erre a párt agitproposztálya megállapította, és a kormánypárti sajtó véleményformáló és véleményhangoztató munkatársai is megerősítették, hogy az LMP társelnökei, közülük is elsősorban Hadházy, előre megfontolt szándékkal, tudatosan láttak csak annyi kérdőívet, amennyit megmutattak nekik, s kifejezetten a magyar dolgozó nép megtévesztése céljából nem mutattak hajlandóságot egymillió-hétszázezernek látni a kilencszázezret. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója jött rá arra, hogy Hadházyék, visszaélve a Rogán-féle minisztérium jóindulatával, alattomosan rugdosódni kezdtek: „Az LMP nemcsak azokba az emberekbe rúgott bele ezzel a kijelentéssel, akik végzik a konzultációs ívek feldolgozását, szortírozását és számolását, s akik megbízhatóan és a törvényeknek megfelelően járnak el, hanem abba a most már közel kétmillió emberbe is, akik részt vettek a konzultációban” – mondta volt a kommunikációs igazgató, aki, mint a szövegből is látszik, nem véletlenül vitte ennyire.

 

No de miért bántalmazta ily barbár módon az LMP azt a rengeteg derék polgárt? Azért, mert LMP-éknél nagyon megijedtek a konzultáció sikerétől, és megpróbálták előre hitelteleníteni. Éber fideszesek azt is kiderítették, hogy Hadházyék azért nem látták egymillió-hétszázezernek a kilencszázezret, mert így akarták megakadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a betelepítési tervekről. Félek, aki ezt kitalálta, azt valóban fejbe rúgták valamikor. Egyébként az úgynevezett nemzeti konzultáció hiteltelenítéséhez nincs szükség az LMP-re, a kormány eleve hiteltelennek alkotja meg. S ezzel nemcsak abba a valamivel kevesebb mint hatmillió emberbe rúg bele, akik nem küldték vissza a kérdőívet, hanem az összes magyar lakosba, akiket ilyen szánalmas propagandakiadványokkal zaklatni szokott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.

Forrás:  https://mno.hu/fabula_rasa/megrugdosott-orszag-2431868?utm_source=hirlevel_MN_v%C3%A9lem%C3%A9ny&utm_medium=email

 

Az iszonyatos malmöi helyzet egy ott élő honfitársunk szemével

Lovas István Lelet

E blog olvasója küldte el az alábbi  levelet.

Kértem, hogy név nélkül nyilvánosságra hozhassam.

Hozzájárult.

Köszönet érte.

 

Igen nehéz szavakba önteni az itteni helyzetet! Önök el sem tudják képzelni milyen világ uralkodik itt! Egész egyszerûen tragikus, döbbenetes!

Malmö lakossága kb.350.000 fô. Ebbôl közel 50% vagy talán már több is a világ minden tájáról való jött-ment!

Rengeteg néger,afgán,pakisztáni,török,arab,stb. Ez jellemzô Svédország egészére,kisebb-nagyobb eltéréssel.

Èn ha kilépek otthonunk kapuján,akkor már abban a pillanatban nem látok mást, csak ezeket az embereket (akár “hálóingben” is) fejkendôs,hosszúruhás vagy esetleg teljes burkás nôket. (többnyire)

Kosz, piszok, szemét eldobálva mindenfelé, a svéd parkfenntartó és utcákat tisztántartó munkások véget nem érô munkája ellenére.Mintha nem is Svédországban lennénk,,hanem Bagdadban, Kabulban vagy valamilyen afrikai városban! Mindehol ôket látni! A busz (ritkán használom)  az üzletek.orvosi rendelôk, kórházak,kávézok,éttermek, minden tele van velük! Az iskolák nagy részében csupán csak ezekbôl álló osztályok mûködnek, szinte csak néhány “vendégként” ott levô svéd vagy egyéb fehér gyerekkel!. Az iskolaévet nyitó, a karácsonyi szünet kezdetét jelentô félévet záró és az iskolaévet záró Istentiszteletek, amik még az én gyerekeim idejében még voltak, ma már rég nem léteznek!

A körülöttünk levô emeletes házakban (lakótelep) és a belváros nagy részében is csupán  csak ezek laknak egy-két kivétellel,sôt most már a villanegyedekbe is kezdenek behúzodni! A svédeknek és az évtizedek óta itt lakó európaiak gyerekeinek 10-15 évet kell várniuk egy lakássorban, hogy bérlakáshoz jussanak,ezek azonnal kapnak lakásokat.

A lopások, a nemierôszak az egekbe szállt. Nincs olyan hét, hogy ne legyen fegyveres (géppuska,pisztoly,kés,gránát)  vagy egyéb módszeres gyilkosság, akár több is a város különbözô pontján! Az utcákon felgyújtott autók tömegérôl nem is beszélve. Na és természetesen ott vannak a “gettók” ahová még a rendôrök sem mernek bemenni,vagy csak félve!

A legtragikusabb azonban az,hogy a hivatalos Svédország elhallgatja,letagadja,kicsvarja,hazugságokkal elfedi és tömi a népet az aktuális médiákon keresztül! A sok évtizedes szocialista uralom kitûnöen mûködik, az agymosás tökéletes!

Dúl a véleményterror!

Több évtizede élek ebben az országban. Amikor idejöttem,bár akkor még teljesen más arculata volt ennek az országnak, de már akkor megérintette a szele a mai helyzetnek, az elsô év végén megígértem magamnak, hogy engem nem fognak ebben az országban eltemetni.

Sohasem éreztem magam itt jól, sohasem éreztem magam otthon.

Teljesen más gondolkodású,más habitussal rendelkezô és nyugodt lélekkel merem kijelenteni,hogy elég alacsony színvonalú tudással, kúlturáltsággal rendelkezô társadalom (finoman fogalmaztam) – természetesen egzisztáló kivételekkel.

Mintahogy egy azóta otthon élô erdélyi honfitársunk mondta másfél évtizede  “a svédek nem egy önállóan gondolkodó emberek közössége” – amivel teljesen fején találta a szöget! Sajnos ez az igazság és ez vissza tükrözôdik maximálisan a mai Svédországi helyzetben.

Kedves István,remélem nem untattam nagyon, de ez is pont egy olyan aktuális téma,amirôl órákat tudnék beszélni és pont ezek miatt a dolgok miatt szeretném és kell, hogy mi magyarok elkerüljük ezt és ne jussunk a svédek sorsára, mert 15-20 év múlva nem lesz Svédország! Kiírtják saját magukat! Itt életrôl – halálról van szó. Arról,hogy megmarad Magyarország Magyarországnak és hogy mi, meg a gyerekeink és a jôvö nemzedék megmarad-e magyarnak!!

Forrás:  http://lovasistvan.hu/2017/11/29/az-iszonyatos-malmoi-helyzet-egy-ott-elo-honfitarsunk-szemevel/

 

 

(tovább…)

Megdöbbentő! A magyar gyógyszerész kitálalt:

Megdöbbentő! A magyar gyógyszerész kitálalt: ” Elég volt! Betelt a pohár! Most megmutatom mi is az igazság – Ön tudta ezt? Azért látunk olyan reklámokat a tévében hogy…
http://www.tudathalo.com/2017/11/megdobbento-egy-magyar-gyogyszeresz.html

 

 

Szerencsés Károly: Leverni a keresztet

Magyar Hírlap, 2017. november 11.:

Azt olvasom, hogy Franciaországban a nagy hatalmú Államtanács úgy rendelkezett, hogy el kell távolítani a keresztet II. János Pál pápa emlékművéről

(tovább…)

Wiener Philharmoniker Budapesten – A kultúrába ágyazott uszítás “szép” példája ….

Valószínűleg igaz ….


Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim.

Kölnben élö 56-os menekült vagyok.

Szombaton, 4.11  2017, a Gyásznap évfordulóján, este a 3Sat televizios programban szerepelt a Bécsi Filharmonikusok koncertje a Művészetek Palotájában, Budapesten, 2017 ben.
Az adás (szerintem) nem élö közvetités volt, attól függetlenül nagyszerü zenekari müveket tüztek a müsorukra.

Aztán jött a  szünet….

(tovább…)

Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért

 

Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért

  1. ROOSEVELT: „Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté.”

(tovább…)

KIEGÉSZÍTÉS A BNV szerződés felbontásának valós okához

 

Az államközi BNV szerződés felbontásának valós oka

és az ebből származó kár

(avagy miért kell ma is a Duna hajózhatóságáról vitatkozni?)

 

Kivonat: A BNV Szerződés értelmében a Magyar Félre háruló munkák vontatott kivitelezését a szénbányászat veszteségeinek pótlására „eltérített” anyagi források idézték elő. A késedelmet felhasználva a szénbányászat agitátorai a „Dunaszaurusz” környezetvédő jelszavával a BNV elleni tüntetésekre mozgósítottak. Ezek rendszerellenes mozgalommá váltak, elérték a rendszerváltást és egyúttal a Szerződés egyoldalú felbontását. Az okozott károk nagyságrendjének becslését a közelmúltban megismert adatok tették lehetővé.

(tovább…)

NEMZETI KONZULTÁCIÓ! – MERT MIRŐL IS SZÓLNAK A DOLGOK?

A valóság az, hogy a kb. egymilliárd lakosú Iszlám Unió – melynek vezető állama Szaúd – Arábia – nem rendelkezik annyi TERMŐFÖLDDEL ( növénytermesztésre csak a jelentős humusztartalmú lösz és vulkáni hamu talaj az alkalmas. A Szahara, az Arab sivatag, stb. meg sós – szikes – fizikailag málasztott – kősivatag, mely növénytermesztésre alkalmatlan ! ) ÉS A HASZONNÖVÉNYEK VÍZIGÉNYÉT KIELÉGÍTŐ ÉDESVÍZZEL, hogy saját termelésű stratégiai élelmiszerekkel ( búza, kukorica, rizs,szója, hús ) el tudja látni az iszlám országokban lévő lakosságot.( Csak Magyarország éves friss édesvíz hozama – eső + folyók – nagyobb, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Észak – Afrika és az Arab félsziget összes friss édesvíz hozama. )

(tovább…)

 Az iszlám véres történelme egy amerikai szemszögéből

Most az iszlám 1400 évnyi történelmét össze fogom sűríteni 5 percben, olyan izgalmasan, ahogy csak tudom.

Amikor kislány voltam, utáltam a történelmet, ilyen idősen már értékelem.

Ma már értem, miért mondják, hogy „akik nem tanulnak a történelemből, arra ítéltetnek, hogy megismételjék azt”.

Hogy megérthessétek, hogy a nyugati civilizáció miért annyira különböző az iszlám világtól, ahhoz meg kell

  értenetek az iszlám történetét.

(tovább…)

Legújabb holland póló divat

holland nők

Klímaváltozás – Bayer Zsolt részére

From: István Héjjas [mailto:hejjas224@gmail.com]
Sent: Saturday, October 14, 2017 9:35 AM
To: info@echotv.hu; Reálzöldek
Subject: klímaváltozás

Bayer Zsolt részére

Tisztelt Műsorvezető úr,

Régi igazság, hogy az emberek szívesebben fogadnak el egy hazugságot, mint azt, ha a „pofájukba vágnak” egy kellemetlen igazságot. Gondolom ezt már Ön is tapasztalhatta, hiszen hajlamos a szókimondásra.

Hasonló a probléma az USA új elnökével is, amikor a klíma egyezmény felmondását azzal indokolja, hogy az nem más, mint az ezredforduló egyik legnagyobb tudományos szélhámossága.

Sajnos Trump elnöknek tudományos szempontból teljesen igaza van.

Kérem, ha van egy kis ideje, nézzen bele ebbe a cikkbe:

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2017/10/L%C3%A9tezik-e-%C3%BCvegh%C3%A1zhat%C3%A1s.pdf

 

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dr. Héjjas István

Nyugdíjas kutató-fejlesztő mérnök

 

 

 

Tényleg siker-történet az Európai Unió által – 2011. első félévi, soros Magyar EU elnökség idején – jóváhagyott Roma-, és Duna-stratégia?

From: László Péteri [mailto:peteril62@gmail.com]
Sent: Thursday, June 29, 2017 9:53 PM
To: Juhos László
Cc: Pálos László; Héjjas István dr.; Mészáros Csaba dr.
Subject: Tényleg siker-történet az Európai Unió által – 2011. első félévi, soros Magyar EU elnökség idején – jóváhagyott Roma-, és Duna-stratégia?

 

Kedves Kollégák!

Tájékoztatásul, mellékelten küldök néhány, a fenti témákra vonatkozó írást, amely szerint 2 “siker-történet”-ről van szó, a magyar kormány minősítése szerint!
Tényleg “siker-történetek” ezek, és megállják-e az idő próbáját – választási ciklusokon át, a történelem ítélőszéke előtt – is?

Nagyon örülnék annak, ha nem magunkat “fényeznénk”, és kívülállóktól, objektív szemlélőktől (ha vannak egyáltalán ilyenek?) kapnánk elismerő szavakat, és ilyen elismerő, és az “igazság próbáját is kiálló” minősítéseket!   (tovább…)

Kimpián Aladár előadása a 170. Enpol Hétfő Estén

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826722
  • Egyedi látogatók : 94971
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 45
  • Egyedi látogatók 24 órája : 21

Reális Zöldek Klub

Naptár

2018. március
h k s c p s v
« feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top