Posts Tagged ‘Héjjas István’

Álmatlanság

From: István Héjjas [mailto:hejjas224@gmail.com]

Sent: Thursday, March 05, 2015 9:05 AM
To: Reálzöldek;
Subject: Álmatlanság

A Madarász utcai gyermek klinika főorvosa rádió riportban nyilatkozott arról, hogy nagy számban kezelnek krónikus álmatlanságban szenvedő kiskorú gyerekeket.

A fő ok az, hogy a gyerekek lefekvés után, az ágyban fekve, görnyedt testtartással, sokáig nyomogatják a gombokat az ölükben tartott laptopon, okos telefonon, vagy más elektronikus kütyün.

Hasonló tapasztalatokról értesülhetünk néhány internetes hírből is.

Ezek szerint az egészségkárosító hatás több tényezőből tevődik össze.

Az egyik tényező az, hogy ezek a készülékek nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, amelyek ingerlik az idegrendszert. A sugárzás a készülékek kikapcsolt állapotában is jelen van, mivel ezek – csökkentett üzemmódban – ilyenkor is működnek, folyamatosan regisztrálják az idő (dátum, óra, perc) állapotát, esetleg a GSM pozíciót is, és kommunikálnak a hálózattal.

Egy másik tényező az, hogy a készülékek használata közben a szem tartósan a közeli képernyőre fókuszál, ami a szemizmok elfáradásához, hosszabb távon pedig különféle szembetegségek kialakulásához, illetve ilyenek súlyosbodásához vezet.

További tényező, hogy az ilyenkor felvett görnyedt testtartás miatt a hátizmok rendellenesen feszült állapotba kerülnek, és amikor a gyerek végül megpróbál elaludni, nem tudnak az izmok megfelelően ellazulni.

Van ezeken kívül egy erős pszichés tényező is, az, hogy az elektronikus kütyü kezelése során hatalmas mennyiségű információ éri az agyat, és emiatt a szellemi ellazulás is akadályoztatva van. Ez az oka annak is, hogy az álmatlanság mellett, ha végül sikerül is elaludni, idegesítő, zaklató, szorongás jellegű álmokat él át a gyerek, és nem képes megfelelő mértékben kipihenni magát.

 

Úri huncutságok

Úri huncutságok

Három évszázaddal ezelőtt a „huncut”szó még durva trágár kifejezésnek számított, főleg a labancokat, németeket és törököket minősítették ezzel a szóval.

Ha pedig egy igazi úriembernek valaki a szemébe mondta, hogy huncut, az illető kardot rántott, és párbajban torolta meg a durva sértést.

A szó negatív értelme még a két világháború között is hangsúlyos volt, gyakran mondogatták hogy: „A politika úri huncutság”

Ma ezt inkább így mondanánk: „A politika úri gazemberség”

Idővel a „huncut” szó – az indokolatlanul túl gyakori használat során – elveszítette a negatív jelentését, és ma már inkább pozitív, kedveskedő jelentést kapott.

Ifjú mamák, ha a csemetéjük egy kicsit rosszalkodik, esetleg így szólnak rá: „Na, na, te kis huncut!”

A politika azonban ma is úri huncutság, amit az is mutat, hogy a szemben álló politikai ellenfelek gyakran mondogatnak egymásra ilyesmiket: bolsevik, fasiszta, kommunista, náci, ávós, nyilas, stb.

Ezek a szavak azonban lassan a „huncut” szó sorsára jutnak, hiszen az egymást követő generáció váltások során egyre kevesebben lesznek azok, akik valamikor a fiatalabb életük során még találkozhattak igazi bolsevikokkal, fasisztákkal, kommunistákkal, nácikkal, ávósokkal, nyilasokkal.

Ha így megy tovább, nincs messze az idő, amikor ifjú anyukák így dorgálják kedveskedve a fegyelmezetlen csemetéjüket: „Ejnye, ejnye, te kis fasiszta!”

Dr. Héjjas István

István Héjjas: Szélcsatorna

István Héjjas: Szélcsatorna

Ma reggel (2014. március 11. kedd 6 órakor) a Kossuth Rádióban közzétett hír szerint a Margit kőrúton lebontják a volt Ipari Minisztérium épületének egy részét, amely akadályozza a Hűvösvölgy felől a levegő beáramlását a belvárosba.
Várható, hogy a jobb átszellőzés hatására a belvárosban javul a mikroklíma, és tisztább lesz a levegő.
A lebontandó épületrész széláramlást akadályozó hatáskeresztmetszete kb. 3600 négyzetméter.
Illés Zoltán szerint a nukleáris energiát 7000 darab hatalmas szélerőművel kellene kiváltani.
Ezek együttes hatáskeresztmetszete kb. 30 millió négyzetméterre becsülhető.
Kérdés, hogy ha 3600 négyzetméter hatáskeresztmetszetű épületrész eltávolítása észrevehető módon képes befolyásolni a belváros
mikroklímáját, akkor a 30 millió négyzetméter együttes hatáskeresztmetszetű szélturbina erdő milyen hatással lehet a magyarországi időjárásra és a mezőgazdasági tevékenységre.
Kapcsolódó hírek:
http://index.hu/belfold/budapest/2014/02/18/heteken_belul_bontjak_a_budai_monstrumot/

http://www.portfolio.hu/ingatlan/lebombazza_a_kormany_a_margit_koruti_miniszteriumot.181498.html

http://hg.hu/cikkek/varos/16352-bpinfo-kozpark-es-melygarazs-lesz-a-margit-koruti-miniszteriumepulet-helyen-kiirtak-az-otletpalyazatot

CO2 emisszió

CO2 emisszió

Figyelemre méltó ez a cikk:
http://energiainfo.hu/cikk/a_klimavaltozas_felelosei_elfernenek_egy_csuklos_buszban.31106.html

Ami pedig a kvótakereskedelmet illeti, Magyarország 40%-kal
csökkentette a CO2 emissziót, és ebből évenként kb. 78 millió Euro
kvótabevételünk szárnazik, ami valamivel több, mint 20 milliárd
forint, miközben a bányászat felszámolása, valamint az ennek nyomán
leépülő lokális infrastruktúra miatt kialakult hatalmas
munkanélküliség, szociális feszültség, és megélhetési bűnözés
problémáinak kezelése évenként ezer milliárdos nagyságrendű terhet ró
az államra.
Dr. Héjjas István

A rendszerváltás ügynökei

A rendszerváltás ügynökei

Lassan egy negyed század telik el a „rendszerváltás” óta, és az ügynöklisták még mindig titkosak. Vajon miért? Tényleg arról van csak szó, hogy az évtizedekkel ezelőtti, többnyire megfélemlített piti kis besúgók neve ne kerüljön nyilvánosságra? Vagy esetleg arról, hogy a „tartótisztek” egy része még mindig aktív gazdasági és/vagy politikai tevékenységet folytat, és ők akadályozzák meg a nyilvánosságot a „kéz kezet mos” elv alapján? Vagy talán még ennél is többről lehet szó?

Grósz Károly egykori miniszterelnök, 1995-ben, röviddel a halálát megelőzően adott egy igazán őszinte TV interjút. Elmondta, hogy a pártvezetés már 1980 körül tisztában volt azzal, hogy belátható időn belül bekövetkezik az elkerülhetetlen rendszerváltás. Szembe kellett tehát nézni a tényekkel, lehetőleg úgy, hogy a folyamatok irányítása ne csúszhasson ki teljesen a párt ellenőrzése alól. Ez azt jelentette, hogy ki kellett dolgozni a rendszerváltás forgatókönyvét – a biztonság kedvéért több változatban is – és meg kellett kezdeni annak titkos szolgálati előkészítését.

Az egyik cél az volt, hogy a változás békésen, vérontás nélkül következzen be, amelynek során a pártban fontos szerepet betöltő személyeknek nem eshet bántódásuk. Hittek ugyanakkor abban, hogy a szocializmus valamilyen formában előbb-utóbb mégis csak győzni fog, és ha erre lehetőség nyílik, vissza kell szerezni a hatalmat. A forgatókönyv része volt ezért az is, hogy az erre alkalmas megbízható elvtársakat megfelelő gazdasági erőforrásokhoz kell juttatni, hogy azután segíthessenek a fordított rendszerváltásban.

Ezt a programot meggyorsította Mihail Gorbacsov kelet-közép európai kőrútja, amelynek során bizalmasan tudatta a szocialista országok vezetőivel, hogy a Szovjetunió a továbbiakban sem katonai beavatkozással, sem gazdasági eszközökkel, sem pedig politikai-ideológiai nyomással nem fog beavatkozni a belügyeikbe, és szabad kezet kapnak a közeledő rendszerváltás lebonyolítására.

A kérdésre, hogy a gazdasági kulcspozíciókba juttatott, és a pályafutásukat a továbbiakban gazdag kapitalistaként folytató egykori elvtársak mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, Grósz Károly kiábrándító választ adott. A legtöbbjük ugyanis, amint „spontán” privatizálással vagy más módon megszerezte a „vagyont”, azonnal elfelejtette az eszme iránti odaadó hűséget, és kizárólag a saját vagyonának gyarapításával törődött, gyakran kifejezetten tisztességtelen módszerekkel.

A forgatókönyv tehát nem vált be, legalábbis nem az eredeti elképzelések szerint.

Létezhetett ugyanakkor egy másik forgatókönyv is, amelyet a KGB közreműködésével dolgoztak ki az egykori Szovjetunióban arra az esetre, hogy ha a „birodalom” szétesik, akkor a megújult Oroszország továbbra is képes legyen a befolyása alatt tartani az egykori szocialista tábor országait.

Létezhet azonban egy harmadik forgatókönyv is, amelyet az óceán túlsó partján, valahol a Wall Street környékén dolgozhattak ki az erre illetékesek. Ha ugyanis a magyar pártvezetés már egy évtizeddel korábban tudta, hogy lesz majd rendszerváltás, akkor ez nem maradhatott titokban a nemzetközi hírszerző szervezetek számára sem, amelyek megbízói számára kézenfekvő módon következett a lehetőség a világ – gazdasági értelemben vett – újra felosztására. Erre utal, hogy a Valutaalap, a Világbank, a Soros Alapítvány, valamint különféle non-profit szervezetek támogatásával sorra képeztek ki kelet-közép európai származású szakembereket, akik a rendszerváltások alkalmával hamarosan visszatértek a hazájukba, hogy részt vehessenek a folyamatok irányításában. Közülük sokan a mai napig aktív közéleti szerepet töltenek be, jelen vannak a politikában, a gazdaságban és kulturális életben, sőt még a mindenkori kormányokban is, sőt hasonló szakemberek tengeren túli kiképzése jelenleg is gőzerővel folyik.

Példaként említhető egyik államtitkárunk, Illés Zoltán, akinek a pályafutásáról az Interneten a következőket tudhatjuk meg:

„…1989-ben a Világbank kelet-európai részlegében dolgozott, ahol Kelet-Európa környezetvédelmi gondjairól készített tanulmányokat. Ezt követően főtanácsos volt a Környezetgazdálkodási Intézetnél. 1991-től 1994-ig az EU budapesti nagykövetségén – szintén főtanácsosként – környezet- és természetvédelemmel, illetve a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozott. 1994-ben a KEK Környezetgazdálkodási Továbbképző Központjának igazgatója. 1995-től Fulbright-Humprey ösztöndíjasként másfél évet töltött az Amerikai Egyesült Államokban, Észak-Karolinában, ahol kutatási témája egy hatékony, környezetvédelmi államigazgatás kialakítása és magyarországi adaptációja volt…”

(ld. http://hu.wikipedia.org/wiki/Ill%C3%A9s_Zolt%C3%A1n)

Nem tudhatjuk, hogy nevezett kormány-politikusunk milyen feladattal, megbízással érkezett vissza a hazánkba, tehát az is lehet, hogy csupa építő, jó szándékkal, de azért esetleg talán mégis lehetnek skrupulusai, amikor azt hallja, hogy a nemzet éppen azok ellen folytatja önfeláldozó és elszánt szabadságharcát, ahonnan ő a kiképzéseit kapta.

2013. október

Dr. Héjjas István

aranydiplomás mérnök

 

 

 

Szobordöntés

Szobordöntés

Vasárnap, 2013. szeptember 29-én egy ellenzéki rendezvényen kiállították a miniszterelnök szobrát, majd ledöntötték. A szobor megjelenése emlékeztetett az 56-os forradalom kezdetén ledöntött egykori Sztálin szoborra, és a ledöntés is hasonló forgatókönyv szerint zajlott. A szobor maradványiba a tüntetők késeket szurkáltak, és fejét foci labdaként rugdosták a földön, később pedig a levegőbe dobálták.

Nem volt jó ötlet, megkérdezhettek volna előtte legalább egy marketing szakembert.

Ámde ennek hiányában talán még a Győzike is okosabb tanácsot tudott volna adni.

Különösen nem volt jó ötlet a megismételt bajai választás előtt, ahol a jelöltjüket meglehetősen kínos helyzetbe sikerült hozni.

A jobboldali sajtó szerint, lám most aztán a baloldal bemutatkozott.

Voltaképpen azonban nem annyira a baloldal mutatkozott be, hanem sokkal inkább a „szabad” elvű liberalizmus, amely szerint mindent szabad, amivel a liberósok egyet értenek.

Bajnai Gordon neoliberális mozgalma ugyanis olyan messze van a baloldaliságtól, mint Makó Jeruzsálemtől.

Ez az új liberalizmus pedig voltaképpen nem más, mint a gyarmatosítás modern formája, amelyben az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának jelszavával, és kikényszerítésével, a gazdasági és technológiai erőfölényt élvező államok katonai erő bevetése nélkül diktálhatnak a kiszolgáltatott helyzetben lévő államoknak.

Dr. Héjjas István

 

 

Héjjas István: Kreativitás

Kreativitás

Az egyik kereskedelmi rádión a kreatív iparágak gazdasági helyzetével
foglalkoztak. Eszerint a kreatív iparág fogalmába alapvetően a
következő három tevékenységi kör sorolandó:
1. Reklámipar
2. Médiaipar
3. Szórakoztatóipar  (tovább…)

Dr. Héjjas István: Tiszaszaurusz

Dr. Héjjas István: Tiszaszaurusz  –  PDF letöltése

 

Héjjas István – Zöld ideológiák

Héjjas István – Zöld ideológiák – pdf letöltése!

GAIA elmélet

GAIA elmélet  – pdf letöltése

Héjjas István: Békemenet

Héjjas István: Békemenet  – pdf dokumentum

 

A zöld mozgalmak szerepe a nemzetközi pénzügyi válságban

A zöld mozgalmak szerepe
a nemzetközi pénzügyi válságban

 Amióta az emberiség létezik, folyamatos küzdelem folyik az erőforrások birtoklásáért, a minél nagyobb hatalom megszerzéséért. A háborúkat olykor fegyverrel, máskor „békés” gazdasági-pénzügyi eszközökkel vívják.

A XX század háborúinak főszereplői még a tankok voltak, a mai gazdasági háborúk sztárjai pedig a bankok lettek, amelyek támogatják és felhasználják az érdekeiknek megfelelően működő civil szerveződéseket is.

Sokféle szerveződés létezik, és közöttük fontos szerepet játszanak a természet és környezetvédő mozgalmak, amelyek képesek lehetnek évtizedeken keresztül tudománytalan blöffökkel megtéveszteni a közvéleményt, és ezzel a befolyásuk alatt tartani a sajtót, valamint egyes kormányokat.

Érdemes megvizsgálni a zöldek által terjesztett néhány népszerű tévhiedelmet, amelyek alkalmasak arra, hogy meggyengítsék és gazdaságilag függővé tegyék a gyarmatosítási célpontként kiszemelt sérülékenyebb országokat.

Először azonban azt is érdemes végig gondolni, hogy miről szól a jelenlegi globális gazdasági háború.

(tovább…)

Héjjas István tanulmánya

 Héjjas István tanulmánya

Rádióhír:
Kanada felmondja a Kyotói Egyezményt, és ezzel csatlakozik az USA és Kína álláspontjához, akik szerint a mesterséges széndioxid kibocsátás korlátozásával nem lehet befolyásolni a globális klímaváltozást.
Ettől kezdve gyakorlatilag csak az EU-ban korlátozzák a CO2 kibocsátást, és használják a kvóta kereskedelmet, annak ellenére, hogy bár a Kyotói Egyezményt számos “fejlődő” ország is aláírta, ámde ezek CO2 kibocsátása a területükhöz és lakosságukhoz viszonyítva egyébként is annyira csekély, hogy számukra ez nem jelent korlátot.
Itt sokkal többről van szó, mint sokan gondolják.
Jelenleg ugyanis a nemzetközi fizetőeszköz még ma is a dollár, és Kína, India és Brazília, vagyis a Föld lakosságának mintegy felét kitevő országok deviza tartaléka dollárban van.
Több hazai és külföldi közgazdász is rámutatott arra, hogy ha ezek az országok áttérnének az Euro-ra mint fizetési eszközre, és a dollár tartalékaikat EU-ra váltanák, az USA gazdaságilag csődbe menne.
Elsőrendű érdekük ezért, hogy tönkretegyék az EU fizetőeszközét.
És ezért nem is kell sokat tenniük, csak jóleső kárörömmel szemlélik azt a sok öngyilkos böszmeséget, ami az EU országokban a kvótakereskdelemmel, valamint a nukleáris és víz energia korlátozásával kapcsolatban történik.
Ebben persze jelentős szerep jut például a Green Peace és hozzá hasonló zöld mozgalmaknak, amelyek bőkezű támogatást kapnak az USÁ-ból, mert ez még így is sokkal olcsóbb, mintha igazi háborút kellene folytatni.
Mi lenne, ha most kivételesen a Jobbik is követné az USA, Kanada, és Kína hivatalos álláspontját?
Az EU ugyanis, ha így folytatják, olyan kiöregedő, hanyatló civilizációvá válik, mint amilyen a Bizánci Birodalom volt 600 évvel ezelőtt.
Üdvözlettel:
Héjjas Pista

Víziutak Nyugat-Euróbában

Kedves Juhos Laci,
Péteri László igen értékes képgyűjteményt állított össze a nyugat-európai hajózásról, és ez inspirált arra, hogy néhány észrevételt tegyek a hazai és a normálisabb országokban kialakult helyzetről, illusztrációként felhasználva a képgyűjteményből származó néhány képet, Péteri Laci szíves hozzájárulásával.
Ezt a mindössze 2 oldal terjedelmű dokumentumot pdf formában csatolom.
Üdvözlettel: Héjjas Pista

pdf: tovább >>

(tovább…)

Miért késik a “fél-katonai” vízügyi szervezet létrehozása? Mennyibe kerül ez nekünk?

Árvíz-, Belvíz-, Aszály-, Cianid-szennyezés-, Vörösiszap-katasztrófa, löszfal-omlás! Miért késik a “fél-katonai” vízügyi szervezet létrehozása? Mennyibe kerül ez nekünk?

A Duna Charta társaság hatalmas kárt okozott a magyar nemzetgazdaságnak.
Megfontolandó, hogy a közvélemény szándékos rosszhiszemű félrevezetése útján okozott kirívóan magas kár megalapozott gyanúja miatt nem kellene-e büntetőjogi feljelentést tenni a társaság ellen.
Ezt a kérdést érdemes lenne jogásszal megkonzultálni.
Felmerülhet az az ötlet is, hogy nem kellene-e valamiféle ellen mozgalmat kezdeményezni, pl. az egyszerű laikus embereket megszólító szórólapok terjesztésével kezdve.
Erre vonatkozóan csatolok egy szórólap tervezetet, amelyet úgy szerkesztettem, hogy egy A4 lapon négy példányban van nyomtatva, és ollóval négy darab szórólap lesz belőle.
Üdv. H. Pista

szórólap-4 – PDF

.

.

Árvizek és vízlépcsők

T. Hölgyeim, T Uraim.
 
Tájékoztatásul megküldöm  Héjjas István Úr (Elektrómérnök) publikációját.
 
Tisztelettel:
Csizmazia Pál.

Tisztelt Csizmazia úr,
Én voltam az, aki az okt. 12-i Villányi úti rendezvényen elkértem az email címet azzal, hogy küldök publikálható írást.
Mivel régebb óta készültem arra, hogy a vízlépcső ügyekről írjak valamit, ezért most elég hamar sikerült összeállítanom az anyagot.
Attól tartok azonban, hogy ezt az írást mégsem fogják közölni, mert senki nem akar összeütközni a Greenpeace, a hajdani Dunakör, és más radikális zöld mozgalmakkal, és a hozzájuk kapcsolódó hatalommal, és üzleti érdekeltségekkel. (tovább…)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 832203
  • Egyedi látogatók : 95778
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 94
  • Egyedi látogatók 24 órája : 22

Reális Zöldek Klub

Naptár

2018. április
h k s c p s v
« Már    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top