Posts Tagged ‘Közélet’

1956-ban nemcsak Moszkvát, hanem Washingtont is szolgáltuk

1956-ban nemcsak Moszkvát, hanem Washingtont is szolgáltuk.

1956-ban Moszkva és Washington szövetséges volt. Egy oldalon állt a két világhatalom, a másik oldalon a zsidó állam, franciák és az angolok álltak.

A Szuezi csatorna államosítása miatt kitört 2. arab – izraeli háború 1956. október 29. – és november 7. között folyt le.

November 4-én a szovjet páncélosok a határnál visszafordultak, a szabadságharcosok „Molotov koktélokkal” vettek fel a küzdelmet ellenük. Sokan, főleg fiatalok értelmetlenül életüket veszítették.

Ha a szovjet páncélosok gyalogsági kísérettel jöttek volna Budapestre, a szabadságharcnak néhány óra alatt vége lett volna.

A magyar szabadság harc elvonta a világ közvéleményének a figyelmét a szuezi válságról és ez USA- számára kedvező volt.

Levél Dr. Áder János államfőnek

Dr. Áder János úr

köztársasági elnök

 

Tisztelt Államelnök úr!

Elismerésünket fejezzük ki, hogy Államelnök úr személyes kezdeményezésére Budapesten rendezték meg a Víz Világtalálkozót.

Ezzel kapcsolatban nagy érdeklődéssel figyeltük Államelnök úr nyilatkozatait, Államelnök úrral készült TV interjúkat.

Őszintén örülünk annak, hogy az emberiség számára fontos megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása végre napirendre került, mivel ez a kérdés az emberiség túlélése szempontjából sokkal fontosabb, mint az éghajlatváltozás elleni kilátástalan szélmalomharc.

Ugyanakkor – minden tiszteletünk ellenére – vitatjuk a Bős-Nagymaros ügyben kifejtett álláspontját.

Mint ismeretes, az államközi szerződés felmondása 1992-ben történt, amikor a magyar fél érvénytelennek minősítette a szerződést. Ezzel szemben a Hágai Nemzetközi Bíróság azt mondta ki 1997-ben, hogy a szerződést továbbra is érvényesnek kell tekinteni.

A jogi helyzet tehát a következő:

Ha a szerződés tényleg érvénytelen, akkor nincs jogunk a vízmegosztás ügyében erre a szerződésre hivatkozni.

Ha viszont a szerződés érvényes, akkor kötelesek vagyunk vagy megépíteni Nagymarosnál a duzzasztó művet, vagy kárpótolni kell Szlovákiát a veszteségeiért.

Ami pedig a vízmegosztást illeti, ennek szabályozása az eredeti szerződés szerint Magyarország területén történt volna a megépült és megfelelő zsiliprendszerrel ellátott duzzasztóművel Dunakilitinél.

Ennek üzembe helyezése azonban nem történt meg, és ez kifejezetten a magyar fél döntése volt. Ha ezt a műszaki létesítményt üzembe helyeztük volna, akkor nem mi alkudoznánk a szlovákokkal, hogy mennyi vizet engednek át nekünk a régi Duna mederbe, és a Mosoni Duna ágba, hanem a szlovák fél alkudozhatna velünk, hogy mennyi vizet hagyunk meg nekik a Bősi vízerőmű működtetéséhez.

Ez azt is jelenti, hogy a Szigetköz, a régi Duna meder, és a Mosoni Duna ág térségében bekövetkezett ökológiai károkat voltaképpen mi magunk idéztük elő azzal a politikai döntéssel, hogy önként lemondtunk a Dunakiliti duzzasztómű működtetéséről, és ezzel a vízmegosztás magyar területen történő szabályozásáról.

Tisztelettel kérjük Államelnök urat, hogy ezzel kapcsolatban kezdeményezzen független szakértői vizsgálatot, amelynek alapján politikai előítéletektől mentes valóban szakmai megoldást lehet találni erre a problémára, amely miatt nem csak a Szigetköz ökológiai helyzete van további veszélyben, de súlyosan rombolja a szlovák-magyar politikai kapcsolatokat is, amelynek hátrányos következményeit nagyrészt a határon kívül rekedt nemzet-testvéreink kénytelenek elviselni.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a Dunán felépítendő vízlépcsőkkel kapcsolatban vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó hozott döntést még 1938-ban, ezért az ilyen megoldást gigantomániás bolsevik nagyberuházásnak minősíteni megalapozatlan.

Ami pedig a nagymarosi duzzasztóművet illeti, bár nem vitatjuk a vízlépcső ellenes mozgalmak szerepét a rendszerváltásban, ámde időközben lezajlott egy generációváltás, és a mai 20-30 éves korosztály egyre negatívabban ítéli meg az akkori politikai döntéseket, és egyre nehezebben érti meg, hogy miért kellett egy számunkra is hasznos félig kész beruházást visszabontani.

Budapest, 2013. október 21.

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

—————————————

————————————–

————————————–

FIDESZ JANI

FIDESZ JANI

Szigetközben 80 ezren felismerték azt, amit a liberálisból polgári párttá vált FIDESZ negyedszázad elteltével képtelen felismerni.

A szivattyús vízpótlást szorgalmazó mosonmagyaróvári Pap Jánost (fidesz janit) 1998-ban és 2002 -ben is, megválasztották a térség egyéni országgyűlési képviselőjének. FIDESZ JANI megválasztásához 2002-ben hozzájárult a Miniszterelnöki Hivatal Országimázs Központ 2001. júliusi- augusztusi számában „Azért a víz az úr!” című írásban szereplő hazugságok, ferdítések a vízlépcsőről. 2014-ben a vízlépcsőről hasonló hazugságokat tartalmazó írásnak Szigetközben senki sem dől be. Ha a FIDESZ továbbra is akadályozza, hogy a természetvédelem érdekében műtárgyak létesítésére kerüljön sor Szigetközben, képviselő jelöltjei 2014-ben a FIDESZ JANI sorsára jutnak.

 

Meg nem oldott feladatok (1). A mezőgazdasági termelés sűrű kilengései

              A feladatokat megkerülik

Meg nem oldott feladatok (1). A mezőgazdasági termelés sűrű kilengései

Mostanában a kormány oldaláról a növekedés „beindítását” hirdetik meg, Orbán Viktor kormányfő ráolvasásszerűen készül a növekedés „beindítására”.  (Erre még visszatérek.) Az ellenzék elképzeléseiben a mérsékelt növekedés is a távoli jövőbe van kitolva. (Annak ellenére, hogy a Nemzetközi Valutaalap a növekedés szükségességére nyomatékkal fel szokta hívni a figyelmet, tehát – ahogy alább látni fogjuk – a régi receptekkel nem érdemes manőverezni.)  (tovább…)

Az uniós támogatásokról (2014-2020)

“A tények makacs dolgok; legyenek bármik is a kívánságaink, szándékaink, vagy kívánjak bármit indulataink,
nem változtatják meg a tények és bizonyítékok állását.”
 (John Adams amerikai elnök: 1735-1826)


Az uniós támogatásokról (2014-2020)

Amit John Adams és nyomán Joszif Sztálin és mások mondtak, bölcs megállapítás. Hiába magyarázzuk félre a valóságot, attól még létezik ez a valóság. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne a tények helyett virtuális tényekről beszélni, mást állítani a valóságról, mint ami. De azt sem jelenti, hogy a tényeket egyáltalán tekintetbe veszik, vagy hogy megismerik a tények közötti összefüggéseket. A valóságra ma egyébként is kevesen “vevők”, vagy akár csak kíváncsiak.  (tovább…)

USA befolyása

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/04/us-control-diminishing-own-world

Chomsky, Noam: Az USA irányítása csökken, de még azt hiszi, hogy birtokolja a világot

Noam Chomsky: US control is diminishing, but it still thinks it owns the world

guardian.co.uk, 2013. február 4.

Ezt az anyagot az Uprisings-ból, a Power Systems egy fejezetéből adaptálták: Conversations on Global Democratic Uprisings és New Challenges to US Empire, Noam Chomsky új interjukönyvéből, amelyet David Barsamian-nal írt (köszönet a Metropolitan Books kiadónak). A kérdéseket Barsamian tette fel, Chomsky válaszolt).

Az Egyesült Államok még ugyanúgy ellenőrzi a Közel-Kelet energiaforrásait, mint valaha?  (tovább…)

A valutaalap tévedése

A valutaalap tévedése

Ma reggel (2013. január 9.) a Kossuth Rádióban riport hangzott el a
Valutaalap (IMF) szakértőinek jelentéséről, amely szerint a Valutaalap
és a Világbank által a válságkezelésre ajánlott intézkedések
alapvetően hibásaknak bizonyultak.
Az elmúlt évtizedekben a bajba jutott országoknak tanácsolt, és olykor
gazdasági és politikai zsarolással kikényszerített megszorítások
hatása katasztrofálisnak mondható.
Az eredmény a gazdasági válság fokozódása, és a munkanélküliség
rohamos növekedése volt a legtöbb országban.
A megszólaltatott közgazdász professzor szerint ez a módszer
megbukott, és ezt az EU szakértőinek és döntéshozóinak is végre be
kellene látnia.
A közgazdasági tévedések, hibás koncepciók káros következményei
azonban nem jelentkeznek azonnal, a hatás kialakulásához hosszabb
időre van szükség.
Vitatható persze, hogy a Valutaalap és a Világbank közgazdászai
dilettánsak lennének, ezért felmerülhetne a gondolat, hogy esetleg
szándékosan kellett tönkre tenni egy csomó országot azért, hogy mások
ezen gazdagodjanak.
Csakhogy egy ilyen fajta összeesküvés elmélet ellen szól az, hogy
számos gazdaságilag fejlett ország, közöttük azok, akik ezeket a
pénzügyi intézményeket létrehozták és működtetik, saját maguknak is
nagyon sokat ártottak.
Úgy hogy mégis csak egyfajta szakmai dilettantizmusról lehet szó,
hiszen a régi mondás is úgy szól, hogy a pokolhoz vezető út is csupa
jó szándékkal van kikövezve.
Sok jel mutat ugyanis arra, hogy a szakmai dilettantizmus nem csupán a
közgazdaság területén fejti ki pusztító erejét.
Egy másik tipikus terület a környezetvédelem és a globális melegedés
elleni értelmetlen pótcselekvések kérdése.
Naponta kapunk például hírt arról, hogy az Északi Sarknál a jég olvad,
és emiatt a tengerszint hatalmas emelkedésére kell számítani.
Nem teszik azonban közzé a NASA jelentését, amely szerint a Déli
Sarknál viszont a jégtömeg növekszik.
Az Északi Sarknál egyébként a jég a víz tetején úszik, vagyis olyan
mint egy hatalmas jéghegy.
Az iskolában pedig tanultuk, hogy Archimédesz törvénye szerint a vízen
úszó jég éppen annyi súlyú vizet szorít ki, mint amennyi a jéghegy
súlya. Így azután, amikor a jéghegy elolvad, annyi víz lesz belőle,
amennyit korábban kiszorított, vagyis elfoglalja a korábban
kiszorított víz helyét, és emiatt a tengerszint egyetlen tized
milliméterrel sem emelkedhet meg.
Egy másik tetszetős zöld propaganda pedig az, hogy a TV-ben füstölgő
kéményeket, sőt olykor hűtőtornyokat mutatnak, azt állítva, hogy amit
kiáramolni látunk, az széndioxid. A széndioxid azonban színtelen,
szagtalan, láthatatlan gáz, akárcsak a tiszta levegő.
Ma már lelkes dilettáns aktivisták küzdenek az éghajlat változás
ellen, miközben fogalmuk sincs arról, hogy voltaképpen hogyan működik
az éghajlat, és olyan környezetvédők döntik el, hogy miért nem szabad
vízlépcsőt építeni, akik ha azt a szót hallják, hogy “hidrodinamika”,
úgy hiszik, hogy az egy egzotikus trópusi állatfaj.
Ha az orvosok vagy a mérnökök követnének el rendszeresen akkora
hibákat, mint a közgazdászok és a zöld mozgalmárok, sokkal több ember
halna meg feleslegesen, miközben naponta zuhannának le a repülőgépek
és omlanának össze a hidak.
Ideje lenne a terjedőben lévő neoliberális oktatási politikát
felülvizsgálni a nyugati demokráciákban és visszaállítani a valódi
szakmai követelményeket, hiszen lassan már ott tartunk, hogy könnyebb
lesz megszerezni egy PhD tudományos fokozatot, mint sikeresen
leérettségizni Klebelsberg Kunó idejében.
Dr. Héjjas István
Aranydiplomás mérnök

Lakatos Pál és a reális zöldek eltérő vélekedése a Moszadról.

Lakatos Pál és a reális zöldek eltérő vélekedése a Moszadról.

A Moszadtól akár tanulhatnánk is, állítják a reális zöldek.

Az öntözési kultúrát tanulhatnánk meg létesíteni a Homokhátságon, hasonló jó hatásfokú öntözési technológiát, mint Izráelben a zsidó államban létezik. Ideje lenne összeírni a duzzasztást a természettel szembeni agressziónak minősítők nevét. azok nevét, amelyek mérhetetlen kárt okoztak a hazának. Okozhatták, mert a rendszerváltás óta a politikai züllés folyamatos. Ha nem tartjuk vissza a folyóink vizet vízlépcsők létesítésével nem csak Szigetközben szűnik meg a biológiai sokféleség, hanem a Homokhátság teljesen elsivatagosodik, végül az egész magyar Alföld, a Kisalföld is. A térségekben kihal a magyar, helyére kettős állampolgárságú idegen telepesek érkeznek. Ők megépítik a Dunán Szigetközben az Öreg Duna medrében a helyi civil szervezetek javaslata szerinti három vízlépcsőt, lejjebb a Dunán a reális zöldek javaslata szerint Nagymarost, Budapest alatt Adony és Fajsz vízlépcsőket. Megépítik a Tiszán a csongrádi vízlépcsőt, a Duna-Tisza csatornát és a horvátokkal megegyezve megmentik a kiszáradástól a Dráva mentét.

Lakatos Pál a Moszadról:

http://www.lakatospal.hu/index.php?page=kategorizalt&kat_id=2&id=100&korosi-imre-osszeallitasa-a-moszad-hazai-rombolasarol

 

 

A kormány tolta csőd felé a Malévot

A kormány tolta csőd felé a Malévot
(Elcsípett levél 2011-ből)

A Malévot két évtizeden keresztül káderek jutalmazására használták és fosztogatták a kormányzati hatalmat birtokló pártok és azok gazdasági holdudvarai. A társaság működését ebben az időszakban előnytelen gazdasági szerződések tömkelege és folyamatos vagyonfelélés jellemezte, tulajdonképpen már az is csoda volt, hogy egyáltalán talpon tudott maradni.
A Malév a róla készült Fehér Könyv szerint éves szinten 70 milliárd forint bevételt termelt a magyar költségvetésnek, az utolsó évében már 24 milliárd forint veszteség mellett. Bár a légitársaság önmagában veszteséges volt (két év rablógazdálkodásának ez az egyenes következménye), a fenntartása így is több tízmilliárd forintos többletet termelt a magyar költségvetésnek, túl azon, hogy a társaság emberek ezreinek biztosított jól fizető, bejelentett munkahelyet. A Malév fenntartása tehát a veszteségek finanszírozása ellenére is rendkívül jó üzlet volt a magyar állam számára, elsősorban a turizmusban képződő óriási bevételek miatt.  (tovább…)

Kell-e csökkenteni az áram és a földgáz árát és mennyivel? Ha kell, lehet-e és hogyan lehetne?

Kell-e csökkenteni az áram és a földgáz árát és mennyivel? Ha kell, lehet-e és hogyan lehetne?

            A szabadság a törvényszerűségek ismerete
Immanuel Kant (1724-1804)


Kell-e csökkenteni az áram és a földgáz árát és mennyivel? Ha kell, lehet-e és hogyan lehetne?

Ezzel a mottóval nem először utalok valamely írás  lényegére. Ezt használtam például az Egyetlen lépést sem hatásvizsgálatok nélkül c. nyílt levél előtt is, amit az országgyűlési képviselőkhöz intéztem. Nem véletlenül használom fel ismét e mottót, hiszen a lényeget tekintve most is hasonlóról van szó. Akkor rendezhetjük a problémákat, akkor válhatunk szabaddá a gondoktól, ha ismerjük a helyzetet, felismerjük a törvényszerűségeket, és cselekedeteinket erre építjük.  (tovább…)

Vörösiszap – felelősök

A hatóságok felelősek!
A reális zöldek szerint személy szerint Illés Zoltán is.

A nyugatról szított terrorizmus a tűzzel játszik

A nyugatról szított terrorizmus a tűzzel játszik:
Küszöbön a III. világháború

Mészáros Milán

A nyugati hatalmak nem bírnak magukkal, nem tudnak beletörődni abba, hogy Szíriában a kormányerők nyerésre állva stabilizálni kezdik a helyzetet. Ezen fordítandó, most -egy provokáció kapcsán- Törökországot szándékoznak felhasználni Bashar al-Assad hatalmának megdöntésére.

Emlékeztetünk arra, hogy volt már egy hasonló török provokáció. Nevezetesen, amikor a nyár elején Szíria lelőtte a határsértő török F-16-os harci repülőgépet.    (tovább…)

Kína hadrendbe állította első repülőgép hordozóját

Mészáros Milán

Peking, AP: Kína hivatalosan bejelentette, hogy csütörtökön (ma) hadrendbe állította első repülőgép hordozóját (repülőgép anyahajóját), hangsúlyozva szándékát, amely szerint Ázsia vezető haditengerészeti hatalmává szeretne válni; habár valószínű, hogy a hajó egyelőre nem lesz felszerelve a kapacitásának megfelelő összes repülőgéppel, így az jelenleg csak korlátozottan kész a harcra.

(tovább…)

Rogán Antal valóban nem tud magyarul!

Rogán Antal valóban nem tud magyarul!

Én nem tudok magyarul?

Kérdezte a Gazdasági bizottság ülésén Rogán Antal Veress János volt pénzügyminisztert.

A reális zöldek válasza: NEM Csapnivaló Rogán Antal hanglejtése.

Kapcsolódó írásunk: http://realzoldek.hu/velemenyek/2012/06/18/rogan-antal-csapnivaloan-hangsulyoz/

 

Építsünk a gátak helyet hidakat

„Építsünk a gátak helyet hidakat.”

NAPLÓ 1992.

Részlet a Rákóczi Szövetség elnökségi üléséről készült összeállításból:

Október 18.

A Bősi Vízlépcső ellen megindított tüntetés-sorozat keretében Esztergomban és Párkányban is tüntetést szerveztek a Mária-Valéria híd mindkét csonkján. A Rákóczi Szövetség esztergomi szervezete nyilatkozatot adott ki. Ebben kifejtették, hogy a Bősi Vízerőmű a szlovák nép számára is gondot fog okozni és javasolták, hogy a Vízlépcső felépítése helyett a Mária-Valéria híd újjáépítésén fáradozzanak közösen. Felvetették ezen kívül a zárvatartott határhidak megnyitásának szükségességét is. A tüntetés jelszava ez volt: “Építsünk a gátak helyett hidakat”.

 

Szalma Botond, a MAHOSZ elnöke a Kossuth Rádió “Ütköző” c. műsorában. A “Dunai ütközet most elmaradt”, de folytatása remélhetőleg a “kerek-asztal”-nál folytatódik! 1. rész

Barsiné Pataky Etelka és Illés Zoltán miért, és milyen indokkal mondta le egy ilyen fontos, és hatáskörükbe tartozó témában a részvételt?Szalma Botond, a MAHOSZ elnöke a Kossuth Rádió “Ütköző” c. műsorában. A “Dunai ütközet most elmaradt”, de folytatása remélhetőleg a “kerek-asztal”-nál folytatódik! 1. rész

2012. augusztus 27. 11:49 peteril Péteri írta, <peteril62@gmail.com>:

Kedves Kollégák!

A “Szabadság-híd”-nál – szinte jelképként – ismét kilátszik az “Ínségszikla”. Amióta a szélsőséges időjárás következtében, a hosszan-tartó csapadék-hiány, a nyári forróság, kánikula, és aszály következményeként, Duna vízállása rendkívül alacsony, emiatt, a dunai hajózás, ill. a mezőgazdasági export is válságos helyzetbe került.

Erre a “szenzációs-bombasztikus” hírre (!), hirtelen felébredt a média, és egymást követték, ill. követik a TV-kben, rádiókban, “betelefonálós” műsorokban a Dunával, a hajózással, a mezőgazdasággal, stb. kapcsolatos műsorok. Az elmúlt napokban a média többet foglalkozott a Dunával, mint a Duna-stratégia készítése idején!  (tovább…)

Sólyom László előrelátási képessége

Sólyom László előrelátási képessége, államfőként cselekvő ember tudatállapotának súlyos betegségére utal, a reális zöldek szerint.

Sólyom László azzal, hogy a NATO radarnak Zengőn való elhelyezésével szemben ágált a polgári jog szerint kártérítésre kötelezett, a büntetőjogban gondatlanságból elkövetett emberölés tényállásával vádolható.

Négy magyar ember halála lett volna megelőzhető, ha a NATO radar Zengőre kerül.

Sólyom László tudati és akarati érzelmi világa pszichés zavarokra utal. Ezt támasztja alá, hogy Sólyom László önmagát olyan zöld államfőnek deklarálta, amely elméletről 2012-ben a Riói Földcsúcson kiderült maszlag az egész elmélet.

 

Sólyom László minden beosztásában visszaélt a hatalmával, egy cél vezette a lakásokkal ellátni család tagjait.

Sólyom László a magyar értelmiség legnagyobb salak köve a reális zöldek szerint.

A többiek névsorba szedve:

http://realzoldek.hu/velemenyek/2009/11/04/a-magyar-ertelmiseg-salakja/

 

 

Moldova György és Orbán Viktor azonosan vélekedik a gyökereinkrő

  Moldova György és Orbán Viktor azonosan vélekedik a gyökereinkről. Moldova György „Ég a Duna” c. könyve kötelező olvasmány kellene, hogy legyen Orbán Viktor számára.

A Kossuth díjas író szerint ötszáz éves lemaradásban vagyunk az európai gondolkodástól, Orbán Viktor fél ázsiai származásunkra utal. (tovább…)

Mit szól ehhez Lipták Béla és az amerikás magyarok?

Mit szól ehhez Lipták Béla és az amerikás magyarok?

Lipták Béla, 1956-ban az Egyesült Államokba disszidált hazánkfia, óriási nyilvánosságot kapott a hazai médiában vízlépcső ellenes álláspontjának népszerűsítéséhez a rendszerváltás után.

Az elmúlt években a vízlépcső a magyar médiában tabu téma, ezért is különös megítélést érdemel, hogy a Népszabadság „Egy eltékozolt lehetőség” címmel közzé tette Yorkshire, Angliában élő Telegdy István olvasói levelét.

Telegdy István olvasói levelének minden mondata telitalálat, a reális zöldek által 20 éve hangoztatott tényeket, megállapításokat tartalmaz.

Javasoljuk Lipták Bélának és az öt támogató amerikás magyaroknak Telegdy István levelének olvasását.

 

 http://nol.hu/velemeny/olvasoilevelek/20120726-egy_eltekozolt_lehetoseg

 

A soros magyar EU-elnökség idején jóváhagyott, “Európai Unió Duna Régió Stratégiája” elmúlt 1 éve, képekben, Johannes Hahn EU-biztos látogatása a Duna-mentén. 3. rész

Kedves Kollégák!

A Duna-stratégia jóváhagyásának 1. éves évfordulója, és Johannes Hahn EU biztos, Duna-menti látogatása kapcsán, érdemes egy pillanatra megállni, és visszatekinteni az előzmények között arra, hogy az egyes Duna-menti országok és az Európai Unió – a sok előterjesztés, papír-munka, konferencia, fogadás, munkaebéd, Duna-Party, stb. mellett – mit tett konkrétan, a gyakorlatban?

A sok – pozitív és negatív – esemény közül, fontossági sorrendben, az alábbi, lényegesebb témákat emeljük ki: (tovább…)

A soros magyar EU-elnökség idején jóváhagyott, “Európai Unió Duna Régió Stratégiája” elmúlt 1 éve, képekben, Johannes Hahn EU-biztos látogatása a Duna-mentén. 2. rész

Kedves Kollégák!

Johannes Hahn EU biztos, és az internet jóvoltából nyílt lehetőségünk, hogy “civil szemmel” betekinthessünk a Duna-stratégia “boszorkány-konyhájá”-ba.

Az EU biztos “Duna-stratégia (Vízi-)Túrájá”-nak programja – az 1. részben szereplő, rövid videókon túlmenően – röviden, pár tőmondatban, és képekben az alábbiakban foglalható össze:  (tovább…)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 832089
  • Egyedi látogatók : 95756
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 116
  • Egyedi látogatók 24 órája : 35

Reális Zöldek Klub

Naptár

2018. április
h k s c p s v
« Már    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top