Reális Zöld Valóság
Reális Zöldek Klub internetes újság ( Nyilvántartásba vétel - Országgyűlési tudósítások)
  Belépés | Regisztráció

 Kezdőlapnak!

 Kedvencekhez! | (CTRL + D)
A Reális Zöldek Klub tudományos háttérének a művelői

Megnyitás külön ablakban
 
Tartalom
icon_home.gif Főoldal
realzoldek150.gif 
· Állásfoglalás
· Elérhetőség
· Bemutatkozás
· Közlemények
· Tájékoztató
· RZ Vélemények
· 20 éves a RZK

rzvlogo.gif 
null.gif Reális Zöldek Klub
null.gif környezetpolitikai
null.gif lapja
· Archívum

Közösség
· Hírek
· Hír rovatok
· Hírküldés
· Hír archívum
· Vélemények 1
· Szavazások
· Általános fórum
· Támogatók
· Vélemények
· Tartalom
· Kapcsolat
· Honlap Térkép
· Fórum
 
Google Kereső
Google

Keresõ
Keresett szöveg:

WWW
realzoldek.hu

SafeSearch::


Részletes Keresõ
 
Ott vagyunk a Facebookon
Reálzöldek Reális Zöldek Klub

Névjegy létrehozása

 
Facebook oldalak

Hárfás Zsolt

Atomenergia Info 
A Reális Zöldek Klub eszmeiségét kifejező írások szerzői

Megnyitás külön ablakban
 
CAMPING
Mediterrán körülmények SIKONDÁN a fürdő mellett!
RIEDEL RENÉ
+36 20 991 3209
+36 72 481 981
7300 Komló-Sikonda
info @ medianocamping .hu medianocamping.hu
FACEBOOK
 
Vélemények

A ReálZöldek véleményei olvashatóak még az alábbi honlapokon:


Greenfo hírlevél!


 
Linkcsere

ReálZöldek logo


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
zoldlogo150.gif


Link elérhető
http://realzoldek.hu/
rgszold.jpg


 
Kapcsolódás

Honlapunk kódja

 
Történelmi
Évfordulók


Évforduló naptár

 
Zöld Válasz

Zöld Válasz
 
Dr. Szabadi Béla blogja
"Kiszorított véleményem"
 
Elnökségi meghívó 2016. január 15.

- Elnökségi meghívó 2016. január 15-ére
- Mellékletek
- Az elnökségi ülés előadásai és fényképek
- BÜNTETÉS
 
Tájékoztató a Reális Zöldek Klubról

Tájékoztató a Reális Zöldek Klubról

A Reális Zöldek Klubot, természettudományban és történelmi- társadalmi relációkban gondolkodó 26 szakember alapította, 1992 októberében Budapesten.
A Klubot alapítók hangsúlyozták, hogy Magyarországon a környezetvédelmi szempontok figyelembevételét igénylő témákban igen gyakran olyan előterjesztések kerülnek a döntéshozók elé, amelyek egy célra orientált megvilágítást tartalmaznak. A tervezett létesítmények összefüggésiből egyiket kiemelik, másikat elhallgatják.
A hatásvizsgálatokban - ha egyáltalán készülnek - nem mindig jelennek meg kellő súllyal a lehetséges alternatívák, vagy pedig, ha megjelennek, nem veszik figyelembe azokat, és csak egyfajta megvalósítást preferálnak.
A Reális Zöldek Klub e káros magyarországi tendenciák visszaszorítása céljából alakult. A környezetvédelmi optimumot a szakmai fejlődés oldaláról közelíti meg a Klub tagsága.
A Reális Zöldek Klub feladatának tekinti az események, a természetes és a mesterséges folyamatok valósághű tárgyalását biztosító - mindenki számára nyitott és hozzáférhető - fórum fenntartását, ahol az élet minőségét befolyásoló hatásokkal, a valóságot ismerő személyek valóságtisztelő módon foglalkoznak, azzal a szándékkal, hogy az ilyen jelentőségek minden szinten valósághű bemutatást és valóságtisztelő bánásmódot kapjanak.
A Klub fórumot biztosít konkrét ügyekben a pro és kontra érvek előadására, az ügy megtárgyalására, s ez alapján egy álláspont kialakítására. A Klub álláspontját nyilvánosságra hozza.
A Klub a konkrét vagy általános témákban tett állásfoglalásait egy meghatározott rendben - a bírósági eljárások analógiájára - lefolytatva hozza, biztosítva minden vélemény meghallgatását.
A Klub fellép a szakszerűtlenség ellen.
A környezet és környezetvédelem fogalmát a szűk, a tisztán természeti oldalra értelmezés helyett egy tágabb keretben értelmezi. A Reális Zöldek Klub a környezetvédelmi fogalmába a társadalmi aspektusokat is bele érti, a szociálpolitikai (népjóléti) kérdéseket is.

A Fővárosi Bíróság a Klubot 1992.december 11-én 4910 sorszám alatt vette nyilvántartásba. A szervezet működési körére környezet-és természetvédelem területét jegyezte be.
A Fővárosi Bíróság a Reális Zöldek Klub, nyilvántartásról szóló végzését 2006. május 30-án kiegészítette.
A Fővárosi Bíróság Reális Zöldek Klub működési célját akként egészítette ki, hogy a társadalmi szervezet működési céljaként:
A környezetet lényegesen befolyásoló döntések szakmai-társadalmi vitájában jó megállapodások elősegítése, résszel egészítette ki. Az erről szóló végzést a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 69.757/1992/13. ügyiratszámon tartja nyilván.

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB az ember és a társadalom harmonikus együttélését kívánja segíteni. Valljuk, a társadalmi csapdák, a zsákutcák csak a fizika a kémia, a biológia és a társadalom törvényeinek, a történelem tapasztalatinak ismeretében és azok következetes alkalmazásával kerülhetők el. KLUBUNK megvalósítandónak tartja a politika, a tudomány és a köznapi gyakorlat harmóniáját. Veszélyesnek látjuk a környezetvédelem leple alatt egyre jobban eluralkodó totalitást, a pótcselekvések propagandáját, a tudomány, a technika és a műszaki értelmiség lejáratását.
Számukra a környezetvédelem, az élet minden formája, a rendelkezésünkre álló megújuló energiák, az emberi és a természeti erőforrások védelmét jelenti. Ehhez csak akkor tudunk reális társadalmi támogatást szerezni, ha tudomásul vesszük, először a technika adott rá módot, hogy a termelés fokozásán megtörjön a nyomor, s az ember testi erejét a természeti erők rabszolgasága pótolja.
A klub alapvetően ember és emberiség centrikus
Az ember környezete egyaránt jelenti az ember természeti és gazdasági társadalmi környezetét. Ha ebből egyedül a természethez való viszonyát emeljük ki, akkor a környezetvédelem pótcselekvésként is megjelenthet.

A Klub alapvető célja, hogy a környezetet lényegesen befolyásoló döntések szakmai-társadalmi vitájában jó megállapodások szülessenek.
1) A Klub fórumot biztosít konkrét ügyekben a pro és kontra érvek előadására, az ügy megtárgyalására, s ez alapján egy álláspont kialakítására. A Klub az álláspontját nyilvánosságra hozza.
2) A Klub a fenti eljárás-rend szerint általánosítható műszaki-gazdasági társadalmi kérdéseket, jelenségeket elemezve foglal állást, határoz meg irányokat, javasol alkalmazási területeket.
3) A Klub ajánlásokat dolgoz ki környezetkímélő műszaki megoldások elterjesztésére.
4) A Klub fellép a szakszerűtlenség ellen.
5) A Klub komolyan veszi a futurisztikus, irracionálisnak tűnő javaslatokat, támogatja azok tisztázását.
6) A Klub tevékenysége kiterjed
• műszaki fejlesztési szolgáltatásokra
• műszaki gazdasági szolgáltatásokra
• képzésre, továbbképzésre
• propaganda- és reklámtevékenységre
• környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kutatásra-fejlesztésre
• természet- és társadalomtudományi kutatás-fejlesztésre
• a tudományos kutatást kiegészítő tevékenységekre
• a szakmai turizmusra
• médiafigyelésre és sajtótevékenységre

A Klub a konkrét vagy általános témákban tett állásfoglalásait egy meghatározott rendben - a bírósági eljárások analógiájára - lefolytatva hozza, biztosítva minden vélemény meghallgatását.
A Reális Zöldek Klubot, természettudományban és történelmi- társadalmi relációkban gondolkodó 26 szakember alapította, 1992 októberében Budapesten.
A Klubot alapítók hangsúlyozták, hogy Magyarországon a környezetvédelmi szempontok figyelembevételét igénylő témákban igen gyakran olyan előterjesztések kerülnek a döntéshozók elé, amelyek egy célra orientált megvilágítást tartalmaznak. A tervezett létesítmények összefüggésiből egyiket kiemelik, másikat elhallgatják.
A hatásvizsgálatokban - ha egyáltalán készülnek - nem mindig jelennek meg kellő súllyal a lehetséges alternatívák, vagy pedig, ha megjelennek, nem veszik figyelembe azokat, és csak egyfajta megvalósítást preferálnak.
A Reális Zöldek Klub e káros magyarországi tendenciák visszaszorítása céljából alakult. A környezetvédelmi optimumot a szakmai fejlődés oldaláról közelíti meg a Klub tagsága.


A képviselet módja: az elnök képviseleti joga önálló.
Az elnökségi tagok közül ketten, együttesen jogosultak képviseletre.
A Reális Zöldek Klub elnökségének tagjai: Juhos László (elnök), Fejér Levente, Pasztorek József, Pálosné Zörög Zsuzsa, Dr. Juhos Katalin (elnökségi tagok).

Változás 2007. novemberében:
Változás a Reális Zöldek Klub elnökségében.
Pasztorek József, a Reális Zöldek Klub elnökségi tagja (írásban)bejelentette lemond elnökségi tagságáról, tekintettel arra, hogy nincs módjában Miskolc elhagyására.
A Reális Zöldek Klub elnökségének 2007.november 16-án megtartott elnökségi ülése Pasztorek József bejelentését tudomásul vette.
Az elnökség határozott arról, hogy 2008. január elején sorra kerülő Közgyűlésen egy elnökségi tagot választ.
Az elnökség a Közgyűlésnek elnöségi tagnak Pesszer László, megválasztását javasolja.

Új választások 2008. február 8-án:

A Reális Zöldek Klub, 2008. február 8-i közgyűlése Pesszer Lászlót megválasztotta a Reális Zöldek Klub elnökségi tagjának.

A Reális Zöldek Klub elnöksége 2008. február 8-től:
Juhos László, elnök,
Fejér Levente elnökségi tag,
Pálosné Zörög Zsuzsa, elnökségi tag,
Dr. Juhos Katalin, elnökségi tag,
Pesszer László, elnökségi tag.

Az elnökség korábbi tagjai közül Pasztorek Józsefet a 2008. február 8-án megtartott Közgyűlés – Pasztorek József saját kérésére – elnökségi tagsága alól felmentette.

Lernyei Péter, bejelentette, hogy lemond Reális Zöldek Klub Ellenőrző Bizottsági tagságáról.

Lernyei, bejelentését a Reális Zöldek Klub, 2008. február 8-án megtartott Közgyűlése tudomásul vette.A Klub posta címe: Reális Zöldek Klub 1279 Budapest, Pf.: 74.
A Klub adószáma: 18042704-1-41
Drótposta cím: juhos.laszlo@realzoldek.hu
----------------------------------------

A Reális Zöldek Klub alapelvei

A Reális Zöldek Klub alapelvei-------------------------------------------

RZK környezetvédelmi állásfoglalás - letöltése
---------------------------------


Paks 2 környezeti hatásvizsgálati eljárása
-----------------------------------------------------
© Reális Zöldek Klub . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2007-02-09 (59276 olvasás)

[ Vissza ]


Szerver statisztikai adatok.


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek, vélemények és a hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 1992-2014 a Reális Zöldeké.
A Reálzöldek honlapján megjelenő különböző írások és vélemények nem feltétlen tükrözik a Reálzöldek véleményét, hanem kizárólagosan a szerzőkét.

Üzenet a webmesternek: webmester@realzoldek.hu

PHP-Nuke © 2005 Francisco Burzi. A PHP-Nuke szabad szoftver, a GPL licenszben leírtak alapján terjeszthet?, kötelez? terméktámogatás nem jár hozzá.
Platinum 7.6.b.4 Alapú Weboldal

Oldalkészítés: 0.09 másodperc

:: fisubgreen phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::