Archive for december, 2011

Tarlós István tahó

Székely atyafiak véleménye Tarlós Istvánról.

Tarlós István tahó módjára viselkedett állítja két székely atyafi. A Marosvásárhelyt élő két reális zöld  székely szerint Tarlós István viselkedésével ártott a Romániában élő magyaroknak.

Honlapunkon hírt adtunk, hogy Prof. Sorin Mircea Oprescu, Bukarest főpolgármestere, ismert sebész professzor, Budapesten 2011. december 15-én a Gerbeaud cukrászda első emeletén, fényképeken mutattatta be Bukarest nevezetességeit, a bemutatást fogadás követte.    (tovább…)

Mészáros Milán – A klímabűnöző ENSZ

Karbon kolonizáció és klímabűnözés

Ismert, hogy két órával a Durbanből való hazaérkezése után jelentette be Peter Kent kanadai környezetvédelmi miniszter országa kilépését a Kiotói Egyezményből. Erre válaszként reagált Christiana Figueres, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének főtitkára, utalva a durbani konferencián heves viták során kialkudott “kompromisszumra”. A következőket mondta: “Kanadának morális kötelességei vannak saját magával és a jövő generációival szemben, másképp az ország nem várhat a fejlődő országoktól nagyobb aktivitást a globális felmelegedés kérdésében.”

Hát igen. A főtitkár asszony beszél össze-vissza, de úgy tűnik nem jut el saját tudatához a mondókája. Kijelentésében ugyanis első helyen említi Kanadának az önmagával szembeni felelősségét, de  később úgy tesz, mint akinek erről már nincs tudomása. Kanadában ugyanis minden egyes családnak 1600 kanadai dollárjába (nagyjából 1200 EUR) kerülne a Kyotói Egyezmény érvényben tartásához 10.5 mrd EUR értékben kötelezően megvásárolandó emissziós jog. És akkor az elmaradó fejlesztések okozta veszteségekről, valamint a technológia-váltás költségeiről még nem is beszéltünk. Holott ez lenne a (sokkal) nagyobb teher.

A Reális Zöldek már közvetlenül a megalakulásuk után rámutattak arra, hogy a környezetvédelmet nem lehet pusztán a természetvédelemre korlátozni, mivel abban az emberi, társadalmi és gazdasági szempontoknak is meg kell jelenniük. Ezt részletesen ki is dolgozták a Dinamikus és Organikus Fejlődés Elmélete (DOFE) címmel. Tehát, a környezetvédelem csak eme komplex megközelítésével lehet eredményeket elérni. Ennek ellenére a világ, az ENSZ, vagy a “környezet-idióták” úgy tesznek, mintha a NATO Környezetvédelmi konferenciákon is elhangzott DOFE nem is létezne. Továbbá inkompetenciájukat és tudatlanságukat kiemelendő, “morált”, “erkölcsöt” és “klímabűnözést” kiabálva mutogatnak a felelősen gondolkodókra azért, mert -részben a gazdasági válság hatására- azok megfontoltan cselekednek állampolgáraik terhelhetőségét illetően, s így bölcsen gazdálkodnak a nemzeti humán erőforrásaikkal. Nincs tudomásunk arról, hogy eme bősz környezet vagy klímavédők rámutattak volna arra, hogy őrületeikhez a forrást honnan és hogyan teremtsék elő. Vagy netán, ebben az előteremtésben -a lakosságot súlytó- adókon kívül valami épkézláb ötlettel előálltak volna.

Kristálytisztán kell látni, hogy a környezetvédelem minden formája csak viszi a pénzt, ugyanakkor a Reális Zöldeken kívül senki nem állt elő olyan gazdasági modellel, amelyben a források -újabb terhek nélkül- előteremtődtek volna.

A karbon kolonizáció vagy klímabűnözés túlhajtott mai formája mindennek a netovábbja. Ha az írástudók -átérezve felelősségüket- a jövöben sem teszik helyre az ilyen bornírt kijelentéseket, s nem küldenek vagy nem választanak rátermett és komplex gondolkodásra képes személyeket felelős pozíciókba, akkor túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a világ elveszett. Ugyanis és sajnos, e kontraszelekció nemcsak a környezetvédelem területén hatalmasodott el, hanem mára már minden területen.

Forrás:
http://kitekinto.hu/global/2011/12/21/klimabnoz_vagy_demokraciabajnok/

Bővebben:
http://realzoldek.weboldala.net/albums/userpics/10001/M%C3%A9sz%C3%A1ros_Mil%C3%A1n_-_Karbon_koloniz%C3%A1ci%C3%B3.pdf

Orbánnak ezúttal igaza van!

Orbánnak ezúttal igaza van!

Kedves Olvasó!

Nem vagyunk Orbán hívek, de nem szeretjük a méltánytalanságot sem. Véleményünk szerint, Orbán az euro válság kérdésében jó célért küzd, igaz nagyon bénán. Részletek itt!

 

Üdvözlettel:

Elek Attila
Kiadóvezető

Az arab kultúra kora

Mészáros Milán – Az arab kultúra kora.pdf 

 

Hitlertől loptak ötletet?

Hitlertől loptak ötletet?

Kedves Olvasó!

 

A múlt heti cikkünkhöz, amit itt olvashat, egy kis kiegészítést írtunk. Ne feledje, a történelem 20%-a tény, 30%-a következtetés, 50%-a mese. Mi mesélünk egy kicsit. Döntse el igazunk van-e. Részletek Itt!

(tovább…)

Vargha Mosonyiról

KI A KITALÁTOR?

Az Élet és Irodalom egy röpke levélváltás után1,2,3 helyt adott a vízügyi szakma régi ellensége, Vargha János írásának,4 amelyben jó szokásának megfelelően, érvek helyett hangulatkeltéssel igyekezett kedvezőtlen képet kialakítani mindarról, ami a vizek hasznosítása terén történt az emberiség története során. A cikkre csattanós válasz jelent meg a lapban,5 így az azonnal elküldött szerény reflexióm nagyrészt okafogyottá vált. A világhírű magyar tudósokat, mindenekelőtt Mosonyi Emilt személyükben lejárató, méltatlan támadás viszont nem maradhat válasz nélkül, előre bocsátva, hogy az igaztalanul megtámadott személyiségek aligha szorulnak különösebb védelemre Varghával szemben; – világszerte elismert életművükkel általános tiszteletet és megbecsülést vívtak ki maguknak.    (tovább…)

Kárbecslés

 

Az államközi BNV szerződés felbontásának valós oka

és az ebből származó kár

(avagy miért kell ma is a Duna hajózhatóságáról vitatkozni?)

Kivonat: A BNV Szerződés értelmében a Magyar Félre háruló munkák vontatott kivitelezését a szénbányászat veszteségeinek pótlására „eltérített” anyagi források idézték elő. A késedelmet felhasználva a szénbányászat agitátorai a „Dunaszaurusz” környezetvédő jelszavával a BNV elleni tüntetésekre mozgósítottak. Ezek rendszerellenes mozgalommá váltak, elérték a rendszerváltást és egyúttal a Szerződés egyoldalú felbontását. Az okozott károk nagyságrendjének becslését a közelmúltban megismert adatok tették lehetővé.

(tovább…)

Mészáros Milán – A III. világháború küszöbén

A III. világháború küszöbén – PDF dokumentum letöltése!

Héjjas István tanulmánya

 Héjjas István tanulmánya

Rádióhír:
Kanada felmondja a Kyotói Egyezményt, és ezzel csatlakozik az USA és Kína álláspontjához, akik szerint a mesterséges széndioxid kibocsátás korlátozásával nem lehet befolyásolni a globális klímaváltozást.
Ettől kezdve gyakorlatilag csak az EU-ban korlátozzák a CO2 kibocsátást, és használják a kvóta kereskedelmet, annak ellenére, hogy bár a Kyotói Egyezményt számos “fejlődő” ország is aláírta, ámde ezek CO2 kibocsátása a területükhöz és lakosságukhoz viszonyítva egyébként is annyira csekély, hogy számukra ez nem jelent korlátot.
Itt sokkal többről van szó, mint sokan gondolják.
Jelenleg ugyanis a nemzetközi fizetőeszköz még ma is a dollár, és Kína, India és Brazília, vagyis a Föld lakosságának mintegy felét kitevő országok deviza tartaléka dollárban van.
Több hazai és külföldi közgazdász is rámutatott arra, hogy ha ezek az országok áttérnének az Euro-ra mint fizetési eszközre, és a dollár tartalékaikat EU-ra váltanák, az USA gazdaságilag csődbe menne.
Elsőrendű érdekük ezért, hogy tönkretegyék az EU fizetőeszközét.
És ezért nem is kell sokat tenniük, csak jóleső kárörömmel szemlélik azt a sok öngyilkos böszmeséget, ami az EU országokban a kvótakereskdelemmel, valamint a nukleáris és víz energia korlátozásával kapcsolatban történik.
Ebben persze jelentős szerep jut például a Green Peace és hozzá hasonló zöld mozgalmaknak, amelyek bőkezű támogatást kapnak az USÁ-ból, mert ez még így is sokkal olcsóbb, mintha igazi háborút kellene folytatni.
Mi lenne, ha most kivételesen a Jobbik is követné az USA, Kanada, és Kína hivatalos álláspontját?
Az EU ugyanis, ha így folytatják, olyan kiöregedő, hanyatló civilizációvá válik, mint amilyen a Bizánci Birodalom volt 600 évvel ezelőtt.
Üdvözlettel:
Héjjas Pista

114. ENPOL Hétfő este – 3 videó

Dr. Járosi Márton elnök bevezetője

Oroszlányi távfűtés jövője. Takács Károly polgármester előadása

Az oroszlányi távfűtés jövője. Vita az előadás után

 

“Kék bolygó, Zöld szorításban”, “Európai integráció illúziók nélkül”, merre megy Európa?

“Kék bolygó, Zöld szorításban”, “Európai integráció illúziók nélkül”, merre megy Európa? Újratervezés indul Magyarországon, de milyen alapokon?

 

Kedves Kollégák!

 

Úgy érzem, hogy sorsdöntő napokat élünk, a pénzügyi-, majd ezt követő gazdasági-, társadalmi-, szociális-, és morális világválság idején, amikor fehéren-feketén megmutatkozik a különböző nemzetközi és hazai intézmény-rendszerek igazi arca, amikor kiderül, hogy a politikusok által meghirdetett “magasztos elvek” (igazságosság, szolidarítás, demokrácia, integráció, kohézió, stb.) hogyan érvényesülnek a gyakorlatban!
Úgy néz ki, hogy az USA – ahonnan a válság eredetileg kiindult – köszöni jól van, miközben Európa, és ezen belül az Európai Unió euró-zónához tartozó, ill. az euró-zónán kivüli tagországai, köztük Magyarország is – részben az amerikai hitelminősítő intézetek szubjektív alapokon nyugvó “leértékelése” következtében – komoly pénzügyi-, gazdasági-, szociális-, társadalmi nehézségekkel küzd.
Ebben a helyzetben érdemes körülnézni Európában, hogy az EU és az egyes tagországok vezetői, politikai döntéshozói miként reagálnak a bekövetkező eseményekre.
Ezekből válogattunk össze egy csokrot!
Az egész Világot behálózó “Zöld mozgalmak“-kal, az Európai Unió “integrációs politikájá“-val, a “Lisszaboni Szerződés“-sel kapcsolatban is, Václav Klaus cseh köztársasági elnök már évekkel korábban kifejtette aggályait, országa szuverenítását féltve, miközben a cseh EU-elnökséghez kapcsolódik a “Keleti Partnerség” programja, amelyet a magyar EU-elnökség is “zászlajára tűzött”! (Megemlítjük, hogy ugyanezt a “Lisszaboni Szerződés”-t a magyar Parlament “szavazógépe” még a magyar fordítás elkészülte előtt, minden fenntartás nélkül elfogadta!)
Az EU képviselők (kb. 2 MóFt/hó + ktsg.) élnek, mint “Marci Hevesen”, az adófizetők pénzéből, a magyar országgyűlési képviselők saját pénzükért (kb. 1 MóFt/hó + ktsg.) oroszlánként küzdenek (miközben a kezdő orvosok fizetése 90 ezer Ft/hó, kb. 3 millió “szegénységben élő” emberből, kb. 1,5 millió “mélyszegénységben” él!), stb.
Ezzel egyidőben Szlovákiában befagyasztották a képviselők és miniszterek fizetését!!!
Magyarországon “Újratervezés” indul! Reméljük, hogy a költségvetés “kreatív” átkönyvelése, és inproduktív, presztizs beruházások (pl. Kossuth tér teljes átépítése, Puskás Ferenc Stadion lebontása, stb.) helyettaz import-, és energia-függőséget, árvíz-, belvíz-, aszály-, jégár-, vízszennyezésveszélyt csökkentő, munkahelyet (és nemcsak “közmunkát), állandó foglalkoztatást, terület-, és vidék-, valamint turizmus-fejlesztést biztosító beruházások, fejlesztésekre kerül sor.
A nagy kérdés csak az, hogy milyen alapokon, és mikor lesz az országnak – sok kormány-közeli szakértő által is hiányolt – egy,koherens, reális gazdaság-politikája, amely a sok általános, semmitmondó “szlogen” helyett, az ország meglévő természeti-, (földrajzi, domborzati, vízügyi, stb.) épített környezeti,-, és kulturális-, turisztikai  adottságaira épül? Meddig lesz még Hazánk a “kihasználatlan lehetőségek” országa? Meddig megyünk még szembe Európával, pl. a Duna-stratégia, a Duna hajózhatósága témájában?Meddig lesz még “szitokszó” a duzzasztás, a vízlépcsőépítés? Meddig nem számít még fenntarthatónak és megújulónak a vízenergia? Meddig akarunk még “Zöld Dunát”, a “Kék Duna” és a “Szőke Tisza” helyett? Meddig fog még az árvíz, a belvíz, az aszály emberéleteket is követelő, felmérhetetlen károkat okozni, a vízkormányzási lehetőség biztosításának sorozatos elmulasztása miatt? Meddig hagyjuk még a Duna-Tisza-közi Homokhátság “elsivatagosodását”? Ki vállalja ezekért a felelősséget?
Fontosabb-e az országgyűlési képviselők, ill. a “felső-tízezer” jövedelmének további, mértéktelen gyarapítása, mint a nemzet és a társadalom tényleges, hosszú-távú érdekeinek képviselete, az ország adottságainak (Alföld, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, Duna-, Tisza-völgy, Balaton, termálvízkincs, stb.) ésszerű, komplex hasznosítása, az integrált ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi tervezés, komplex fejlesztés és finanszírozás (EU+hazai társfinanszírozás), többcélú hasznosítás, stb. segítségével.
A Kormánynak, a miniszterelnöknek – a többi méltósággal együtt – igen nagy a felelőssége, annak eldöntésében, hogy az ország milyen úton halad majd tovább, képes lesz-e értelmes szakmai párbeszédre a tudományos élet, a szakmai- és a magyar érdekekt képviselő civil-szervezetek képviselőivel?
Ennek elősegítéséhez – korábbi irásaink kiegészítéseként – mellékeljük dr. Róna Péter közgazdásszal készült interjút, ill. dr. Medgyessy Péter, volt miniszterelnökkel készült videó-interjút, abban a reményben, hogy ezek nem lesznek “pusztába / sivatagba kiáltott” szavak!

http://atv.hu/videotar/20111209_medgyessy_peter   30:55

2011.12.08. ATV – „Húzós”. Rónai Egon vendége dr. Medgyessy Péter volt miniszterelnök. Miért nem lépett be az MSZP-be? Magyar parlamenti képviselők munkájának értékelése (2/3-os többség, “szavazógép”, stb.), változások a világban (információ, kommunikáció), magyar társadalom integrálása, nyitottság, hazafiság, hagyományok, befogadás, stb.), tanácsadók a háttérben, eredmény: „elszigetelődés” – „kitörés” – realitások? Ki kérte a tanácsait? Magyarország helye, szerepe, jelentősége – reálpolitika! (földrajz, történelem, politika-ismeret?)


dr. MedgyessyPéter volt miniszterelnöknek az országgyűlési képviselők tevékenységét értékelő mondanivalójának lényegét az alábbi, rövid, tömör minősítés foglalja össze, amelyen az érintetteknek, és főleg a politika irányítóinak érdemes lenne elgondolkozni a jövőre nézve:

„A magyar képviselők beülnek a padokba, elrágcsálják a „tízórait”, elolvassák az újságot (ki a Népszavát, ki a Magyar Nemzetet, utána „gépiesen” szavaznak”! Ez nem méltó a magyar Parlamenthez!”


Baráti üdvözlettel:Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

U.i.: a témával kapcsolatos korábbi észrevételeink, jobbító szándékú javaslataink a www.realzoldek.hu honlapon megtalálhatók!
Dokumentumok és képek:

Beképzelt fütyik

Reagan előfutára Orbánt figyeli Oxfordban
– No de magyarok ellen is bevetettek.
– Mire gondolsz?
– Arra, hogy volt egyszer egy Soros Alapítvány melynek ösztöndíjával Oxfordban tanult a rendszerváltás előtt néhány reményteljes ifjú politikus…
– Ja?! 1986 és ’88 között elküldtek néha: nézd meg mit csinálnak a honfitársaid, nem rendetlenkednek-e a mi rovásunkra. Három-négy napig voltam a közelükben, ma már biztosan nem ismernének meg, de akkor „Apuci”-nak szólítottak, sörözés közben beszélgettünk. Általában a késődélutáni ebéd után jöttek le a kocsmába, néha lányokkal. De nem hangoskodtak, nem verekedtek, mint jó néhányan. Elsőként Szájer József érkezett 1986-ban egy évre az Oxfordi Egyetem Baliol College-be, 1987-ben Kövér László követte őt, Orbán Viktor 1989. szeptember 25-én jött ki Soros jóvoltából az oxfordi Pembroke College-be, s akkor nagy liberálisnak vallotta magát.

Orbán Viktor és Kövér László
[Pontosabban: az angol liberális filozófia történetét tanulmányozta Viktor; 1992-ben a Liberális Internacionálé alelnökévé választották, 1993-ban pedig a szervezet végrehajtó bizottságának tagjává, – megj. I.Cs.]
– Őszintén szólva nem nagyon érdekeltek, Soros jól ellátta őket zsebpénzzel. Amikor hazamentem Amerikába és jelentenem kellett: milyenek a fiúk odaát, de tömören, azt válaszoltam: „Beképzelt fütyik!” 


A teljes írás (Egy KGB-CIA kettős ügynök jött hozzám a paradicsomból) megtekinthető:

http://kuruc.info/r/6/89349/

A nagy devizahitel csalás!

A nagy devizahitel csalás!

Kedves Olvasó!

Ma kemény olvasmányunk van. Tényleg csak, akkor kezdjen bele, ha jó idegi állapotban van. Lerántjuk a leplet a hitelezésről és megnézzük, hogy ugyan mi köze a terrorizmusnak a bankokhoz. Heti elemzésünket megtalálhatja itt! Ne felejtsen el, szavazni sem!

Üdvözlettel:

Elek Attila
Kiadóvezető

(C) Független SZABAD EURÓPA
Minden jog fenntartva!
www.szabadeuropa.com
Anyagokat átvenni nonprofit célra, kizárólag a forrás (www.szabadeuropa.com)
feltüntetésével szabad. Ehhez engedélykérés nem szükséges, csak a forrás
megjelölése. Anyagok üzleti átvételére kizárólag a kiadó írásbeli engedélyével van
lehetőség. Engedélykérés, az ugyfelszolgalat@szabadeuropa.com címen.

Mészáros Milán – Történelmi dilemma előtt az ország

Mészáros Milán – Történelmi dilemma előtt az ország.pdf
Hivatkozás: (Link):

Magyar hang az Európa Parlamentben

Janovics Jenő, a magyar Pathé

Zágoni Bálint: Janovics Jenő, a magyar Pathé
Gyártó: Filmtett Egyesület, 2011
http://www.filmtett.ro/film/3314/janovics-jeno-a-magyar-pathe
http://www.filmtett.ro

 

 

Orbán Viktor: Jogunk van elkergetni a kormányt!

Dr. Róna Péter intelmei és javaslatai. Egy hónap alatt be is lehet(ne) fejezni az IMF-fel folytatott tárgyalásokat, “ha mindenki felkészült, és nem hepciáskodik”

Dr. Róna Péter intelmei és javaslatai. Egy hónap alatt be is lehet(ne) fejezni az IMF-fel folytatott tárgyalásokat, “ha mindenki felkészült, és nem hepciáskodik”

Kedves Kollégák!

Tájékoztatásul, mellékelten küldöm dr. Róna Péterrel készült interjút, amelyet az IMF, a Világbank és az Európai Unió képviselőivel folytatandó tárgyalás magyar résztvevőinek figyelmébe ajánlunk, a mellékelt, alábbi észrevételeinkkel, javaslatainkkal együtt!
Megjegyzéseink: A Reális Zöldek Klub már korábban, 2009.03.23-án megtette ezt, a dr. Róna Péter személyére vonatkozó javaslatot, 2010.01.05-én megismételte, de valódi eredmény nélkül! A Gyurcsány kormányt követő, Bajnai és a második Orbán kormány idején, 2011. év végén, most itt tartunk! (lásd: www.realzoldek.hu honlapon!)  (tovább…)

Egy újabb érv a Fajszi Vízlépcső megépítése mellett?

Bakonyi Péter VITUKI előadása A Magyar Nukleáris Társaság szimpóziumán

 

AZ ÖNMAGÁVAL SZEMBEN IS INTOLERÁNS HATALOM

Mészáros Milán: AZ ÖNMAGÁVAL SZEMBEN IS INTOLERÁNS HATALOM – PDF dokumentum letöltése

A leminősítők (le)minősítése

A leminősítők (le)minősítése, Magyar Hírlap, 2011. december 2.
Lentner Csaba
A Magyarországot bóvli kategóriába soroló Moody’s hitelminősítő cég most arra figyelmeztet, hogy az eurózóna válságának gyors terjedése miatt az összes európai ország államkötvé­nyének besorolását átértékeli. Nem jó hír. Persze a válság elhúzódása köztudott, és az is, hogy egyre kevesebb az esély az euróövezet és benne a közös pénz megtartására.  (tovább…)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826762
  • Egyedi látogatók : 94971
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 84
  • Egyedi látogatók 24 órája : 21

Reális Zöldek Klub

Naptár

2011. december
h k s c p s v
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top