Archive for the ‘Tudományos rovat’ Category

Ismeretterjesztés

—– Original Message —– From: “István Héjjas” <hejjas224@gmail.com>
To: “Reálzöldek” <juhos.laszlo@realzoldek.hu>
Sent: Sunday, January 06, 2013 5:25 PM
Subject: ismeretterjesztés

Tisztelt Elnök úr,
Nem tudom, hogy a honlap tematikájába belefér-e a csatolt két
ismeretterjesztő cikk, amelyek bár nem kapcsolódnak közvetlenül a
környezetvédelemhez, ámde tudománytörténeti érdekességnek tekinthetők
a matematika és az elméleti fizika területén, és talán lesz, akit
érdekel.
Üdvözlettel: H. István

Bolyai geometriája  –  PDF fájl

Lorentz – PDF fájl

 

.

 

Ne egyéjszakás kaland legyen!

Ne egyéjszakás kaland legyen – jegyzet

PDF letöltése

.

Mészáros Milán: TEENDŐK RIÓ+20 UTÁN

Teendők Rió+20 után

Mészáros Milán

 1.      Bevetetés: A környezettudomány mai helyzete

A környezettudomány mai helyzete egyszerűen katasztrofális. Ennek illusztrálására álljon itt egy analógia. Werner Heisenberg “A mai fizika világképe” című könyvében azt írja, hogy az emberiség anyagi hatalmának látszólag határtalan kiterjesztésével egy olyan hajóskapitány helyzetébe került, akinek hajója oly mértékben épült csak vasból és acélból –értsd alatta: tudományos dogmákból–, hogy iránytűje az északi irány helyett már csak a hajó vastömegére mutat. Ilyen hajóval többé semmilyen úticélt sem lehet elérni.  (tovább…)

Instabilitási Paktum

Kedves Laci!
Az adószakértők által régóta javasolt és várt esemény következett be, ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint Magyarországnak nem áll érdekében az Európai Unió Stabilitási Paktumához történő csatlakozás. (Ezzel kapcsolatban lásd az írás végén a linket.)
Alább ezzel kapcsolatban szedtem csokorba néhány első gondolatomat.
Üdvözöl,
Milán
Instabilitási Paktum

Mészáros Milán
 
A Stabilitási Paktum sarkalatos pontja, hogy az egyezményt aláíró országok a társasági adó mértékét harmonizálják. E szerint Magyarország minden olyan lépést megtesz, amely az EU strukturális paktumában szerepel, sőt a Széll Kálmán Terv ennél még ambiciózusabb intézkedéseket tartalmaz úgy, hogy közben megtartja adórendszere függetlenségét is. A társasági adórendszer harmonizációja többek között azért sem áll Magyarország érdekében, mert a magyar gazdaságpolitika kifejezetten azt célozza, hogy az üzleti vállalkozások számára a legkedvezőbb befektetési célpont legyen az ország. A kormány tehát végre meghallotta, megfogadta, és érvényesíteni igyekszik az adószakértők évek óta mantra-szerűen ismételt tanácsát. Ez dicséretes dolog.
Persze, Magyarországot már ez sem –és a hasonló “társadalom-semleges” intézkedések sorozata sem– menti meg a katasztrófától. Ugyanis, a kormány –más intézkedéseivel– olyan területekről von el jelentős forrásokat, amelyek –a forrás hiány következtében– sokkal nagyobb károkat okoznak a társadalomnak, a gazdaságnak és a környezetnek, mint amit a társadalom-semleges intézkedéseik hoznak a “konyhára”. Ilyen kirívó példa a kormány szegénység ellenes és anti-szociális filozófiája és politikája, ami a Lázár-féle kijelentésekben és a kormány korábbi intézkedéseiben is tükröződik. A hatalom a tűzzel játszik, amikor politikáját minden tekintetben a szavazat-maximalizálásra építi, vagy amikor eközben a potenciális baloldali szavazók “biológiai ellehetetlenítésén” fáradozik. Nagyon valószínű, hogy a háttérben ezt az instabilitási paktumot követi a hatalom. Ennek a politikának az etikai-erkölcsi értékítéletét hozza meg mindenki maga.
Az etikai-erkölcsi ítéleten túlmenően azonban, a hatalmon lévők hiába hoznak értelmes –bár ugyanakkor “társadalom-semleges”– intézkedéseket is (ld. például a szóban forgó társasági adó), azok nem tudják felfűteni vagy mozgásba hozni a gazdaságot, mert más szavazat-maximalizálásra épülő intézkedéseikkel nagyobb mértékben fagyasztják le vagy bénítják le azt.
2011. március 22.
 
Forrás: http://www.hir24.hu/gazdasag/234744/nem-csatlakoznank-a-stabilitasi-paktumhoz.html

OKAFOGYOTT EU-ELNÖKSÉGI PROGRAM

 
Mészáros Milán
 
A címbeli állításnál sajnos több is igaz, ugyanis ma már a magyar külpolitikai stratégia teljes csődjéről lehet beszélni. Az alábbiakban röviden felvázolom, hogy miért.

Mészáros Milán – OKAFOGYOTT EU ELNÖKSÉGI PROGRAM

A legkomolyabb nemzetbiztonsági kockázat

A legkomolyabb nemzetbiztonsági kockázat

Mészáros Milán

A mai magyar politikai életben van egy mozzanat, amely sötét árnyékként vetül a jövőre.

A jelenlegi kormány frazeológiában a 2/3-os többség az igazság képviseletére történt felhatalmazást és annak képviseletére felszentelt felhatalmazottakat jelenti. Továbbá, ez a többség jeleníti meg a nemzetet, az együttműködést és a társadalmi egyeztetéseket stb., egyszóval mindent, mivel végső soron ez a nemzeti együttműködés kormánya. Nyilvánvaló, hogy ez a hozzáállás mélyen sérti a társadalmi és a nemzeti együttműködés elvé-t. Ezen frazeológia mögött rejlő magatartás azonban a legkomolyabb nemzetbiztonsági kockázat. (tovább…)

Mészáros Milán: FÜGGETLEN NEMZETI ENERGIA ÜGYNÖKSÉGET!

FÜGGETLEN NEMZETI ENERGIA ÜGYNÖKSÉGET!
Mészáros Milán
Nemrég a BBC News Hard Talk-jának vendége volt John Hofmeister, a Houston-i székhelyû (USA, Texas) Shell olajtársaság elõzõ vezérigazgatója. Hofmeistert a mûsorvezetõ Stephen Sackur az amerikai energia-stratégia jelenlegi állásáról kérdezte.
Az interjú elõzménye John Hofmeisternek a Commonwealth Club-ban nemrég megtartott elõadása volt. (Az elõadását lásd lent a linkek alatt.) A következõkben inkább ennek az elõadásnak a lényegét foglalom össze röviden a Magyarországon kívánatos következményekre tekintettel. (tovább…)

Mi történik, ha megolvad a jég az Antarktiszon?

Mi történik, ha megolvad a jég az Antarktiszon?
Globális felmelegedés? -Azt sem tudjuk, mi van a jég alatt!
A tudósok eddig azt feltételezték, hogy a 200 méteres jégtakaró alatt legfeljebb mikrobák élhetnek.
Egy rákszerű állatra és egy medúzafélére bukkantak kutatók az Antarktisz közel kétszáz méteres jégtakarója alatt, ott, ahol legfeljebb pár mikroba létezését feltételezték volna.   (tovább…)

Természeti hadviselés kontra klímaváltozás (1)


TERMÉSZETI HADVISELÉS KONTRA KLÍMAVÁLTOZÁS
– 1. rész

Mészáros Milán

Mészáros Milán: TERMÉSZETI HADVISELÉS KONTRA KLÍMAVÁLTOZÁS

TERMÉSZETI HADVISELÉS KONTRA KLÍMAVÁLTOZÁS
A 2009. december 7-18. között megrendezésre kerülő Koppenhágai Klíma Csúcs hiányzó napirendi pontjáról

(A tanulmány december második hetében kerül publikálásra.)

Mészáros Milán

Kivonat

A tanulmány röviden áttekinti a természeti –a meteorológiai és geofizikai– hadviselés lényegét, jelenlegi állását, formáit és eszközeit. A természeti hadviselés lényege a környezet irányított megváltoztatásának –vagyis a környezetmódosító technikák alkalmazásának– fegyverként való használata.
A 2040-es évek közepéig tartó időszak nagy valószínűséggel a természeti és kibernetikai hidegháború korszaka lesz. Ezek a hadviselési formák –kisebb ráfordítás mellett– sokkal nagyobb pusztítást okozhatnak emberben és környezetben egyaránt, mint a “hagyományos” hadviselés. (A hagyományosba beleértve a nukleáris hadviselést is.) Sőt, az ilyen támadások nemcsak az egyes infrastruktúrák részleges vagy teljes megbénítását idézhetik elő (cyber hadviselés), hanem a teljes fizikai megsemmisüléshez is vezethet (természeti hadviselés).
A megújuló energia-forrást hasznosító erőművek –külön-külön ugyan sokkal kisebb mértékben, de– ugyanazokat a természeti erőforrásokat használják, mint a természeti hadviselés. Ezért, természeti hadviseléssel például a nemzetek megújuló energia-forrást hasznosító erőműveinek teljes flottája könnyen megsemmisíthető. Azonban, a megújuló energiákkal való kapcsolatnak más vonatkozásai is vannak. Ugyanis, a megújuló energiák kitermelése ugyanúgy a természeti erőforrásokat –a metastabil vagy relatíve instabil körfolyamatokba zárt energiákat– használja, mint a természeti hadviselés. A megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek ugyan nem olyan intenzitásal (nem lavina-szerűen vagy kaszkád-megsokszorozódással) termelik ki a földi körfolyamatok energiáit, mint ahogy azt a természeti hadviselés teszi, ennek ellenére a megújló energiák kitermelésének részesedése a Föld energiaháztartásából már ma is összemérhető a természeti hadviselés által más pályákra terelt energia-áramlásokkal. Vagyis, a megújuló energiák kitermelése az éghajlatváltozást katalizálja, nagyobb arányú kitermelésük pedig a természeti hadviselés spontán és random formája, ami felér egy klímaváltozással.

Mészáros Milán: A Japán 4D módszer


A Japán 4D módszer
PDF

A Japán 4D módszer


A Japán 4D módszer
PDF

ZÖLD ALKOTMÁNY – ZÖLD SZÉCHENYI TERV

ZÖLD ALKOTMÁNY – ZÖLD SZÉCHENYI TERV

Mészáros Milán

1. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ ÖKOLÓGIAI TÉLRŐL
Az Alkotmány 18. §-ának jelenlegi formája: ”A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” Ez a teljesen helyénvalónak tűnő laza megfogalmazás messzemenő következményekkel bír a gazdasági-társadalmi élet egészére. [Lásd pl. az Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) határozatát, valamint a benne hivatkozott más AB határozatokat. Ezenkívül, érdemes még megtekinteni a külterületi földet belterületi föld területté nyilvánító 13/1996. (VII. 9.) KTM rendeletet megsemmisítő 48/1997. (X. 6.) AB határozatot is.] Több probléma is van ezzel a szabályozással. Természetesen az alapprobléma, hogy mit jelent az egészséges környezet. (A következményeket alább röviden áttekintjük, például a javaslatok indoklásában.)

A teljes anyag letöltése:

Mészáros Milán: ZÖLD ALKOTMÁNY – ZÖLD SZÉCHENYI TERV

A megújuló energiák kitermelésének káros hatásairól – Mészáros Milán

A megújuló energiák kitermelésének káros hatásairól

Mészáros Milán

A tudatlansággal párosult magabiztosság, valamint a népbutítás mára úgy elhatalmasodott a magyarországi környezetvédelem területén is, hogy jelen sorok íróját rákényszeríti véleményének közreadására. Tisztában van vele, hogy ebben a minden szempontból feje tetejére állt világban falra hányt borsó az egész, de legalább a lelkiismereti önvádtól megszabadul a közreadás által. Sajnos, manapság –szakértők és laikusok között egyaránt– trendi (fő áramvonalbeli) nézet, hogy úgy tekintenek a megújuló energiaforrásokra, mint valami megváltóra, amely képes megoldani az emberiség energia gondjait. Ebben a meglehetősen tudománytalan és felelőtlen nézetben a hívők –hallgatólagos evidenciával– úgy tekintenek a megújuló energiákra, hogy kitermelésüknek természeti-környezeti következményei fel sem merülnek. A “farkasvakság” oly mértékű, hogy nincs ma a világon egyetlen kutató, személy vagy politikus stb., egyetlen egyetem, kutató intézet vagy más intézmény, amely legalább a következő elemi szintű kérdéseket feltenné:
1. A megújuló energiák nagyobb mértékű kitermelésének vannak-e káros természeti-környezeti következményei?
2. Ha vannak, mik azok?
3. A káros következmények ismeretében, megéri-e nagyobb mértékben is kitermelni azokat? Stb.

A teljes anyag letöltéséhez kattints a következő címre:
A megújuló energiák kitermelésének káros hatásairól

A POLITIKA SZOLGÁLÓ LEÁNYA

MAGYARORSZÁGON A TUDOMÁNY, A K+F ÉS AZ INNOVÁCIÓ A POLITIKA SZOLGÁLÓ LEÁNYA

A válságok részben azért következnek be, mert a forradalmian új innovációkba, azaz a ”kumulatív korszakváltás”-ba a társadalmak nem fektetnek be elegendő erőforrást. Másrészt, a
gyors változások és forradalmi átalakulások kísérő jelensége (másik oldala) a válság és az instabilitás. (Ez utóbbi Alvin Toffler tétele.) A mindenkori politikának e két elvet figyelembe véve kellene az egyensúlyt megtalálnia. Amíg a politikának ez nem sikerül, addig –sokkal szerényebb lehetőségeikkel, de a köz szolgálataként– az Alfa Csoport Laboratóriumok és a Reális Zöldek Klub ad hangot az egyensúly elérése érdekében.
Sajnos, 1994. óta Magyarországon a tudomány, a K+F és az innováció a politika szolgáló leánya. Pedig, lényegét tekintve a tudomány, a K+F és az innováció nem reklámhordozó, nem politikai játszmák eszköze, nem a politika vagy a költségvetés ‘szolgáló leánya’, és nem jótékonyságra váró alázatos koldus. A tudomány és a K+F stratégiai kérdés, mert horizontnyitó és innovatív hatása van.

A teljes anyag letölthető innen: A POLITIKA SZOLGÁLÓ LEÁNYA – PDF formában.

Rovatvezetői előszó

Rovatvezetői előszó

Egy tanulmány vagy írás az emberi szellem bátor alkotása. Különösen így van ez, ha a tanulmány témája vagy megközelítési módszere nem vagy csak nehezen illeszkedik a fő áramvonalba. A szerző pedig egy úttörő, egy felfedező, aki az emberi intellektus törvényei szerint igyekszik felkutatni az igazságot. A szerző egy művészhez vagy például egy szobrászhoz hasonlítható, aki új és felfedezetlen formáit alkotja meg a művészeteknek. Hasonlóan, a tudományos írás szerzője új és felfedezetlen formáit találja meg a valóságnak.

Mivel a tudományos igazság “világra segítése” a cél, így a fentiek miatt e rovatban a szerzők kiterjedt intellektuális szabadsággal rendelkeznek. Írásaik –az etikai szempontok érvényre juttatása mellett– csak a logikai konzisztencia vagy a kísérleti alátámasztottság alapján kerülnek megvizsgálásra, majd elfogadásra. Az akadémiai szabadság érvényre juttatása érdekében, az elfogadási folyamat természetesen független a szerző nevétől és helyétől stb., aki által vagy ahol az igazság megtalálásra került.

A Tudományos Rovat a szerzők gondolatainak vagy felfedezéseinek ily módon történő előmozdítása és közlése által tölti be misszióját.

Mészáros Milán – rovatvezető

Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation

Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation

Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation<br/>
Milan Meszaros<br/>
Alpha Group Laboratories Association<br/>
Institute of Physics<br/>
11 Rutafa Street, Bldg. H/II, H-1165 Budapest, Hungary
Fax: +36 (1) 4035167, Email: society@neumann-alpha.hu
<br/>
Self-assurance combined with ignorance, on the background of obscurantism, has taken hold of world-wide environment protection to such proportions nowadays that the author is compelled to publish his opinion. The author is well aware of the fact that this endeavor is like flogging a dead horse in this world turned upside down in all aspects, but publication relieves him from the pressure of conscience. Regretfully, nowadays it is a mainstream view for both experts and laymen to approach renewable energies as some savior able to solve humans‟ energy issues. Advocates of this quite pseudo-scientific and irresponsible view, by tacit evidence, see renewable energies without even considering the natural-environmental effects of their use. “Daysight” has grown so bad that today there isn‟t one single researcher, person or politician etc., or one research institute, science academy or any other institution which would raise at least the following elementary questions: <br/>
1. Do the so-called “renewable” energy resources really renew? <br/>
2. Does renewable energy use in greater portions exert any negative natural-environmental effects? <br/>
3. If it does, which are these? 4. Knowing the negative effects, is it worth using them in greater portions? <br/>
And so on.
<br/><br/>
More by downloading the file:
Lethal Kickback of Largescale Renewable Energy Exploitation

Gondolatébresztő vagy vitaindító – A környezetvédelem eredete

Gondolatébresztő vagy vitaindító

Mészáros Milán: A környezetvédelem eredete – PDF melléklet letöltése

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826640
  • Egyedi látogatók : 94953
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 312
  • Egyedi látogatók 24 órája : 34

Reális Zöldek Klub

Naptár

2018. március
h k s c p s v
« feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top