Archive for május, 2010

Bába Iván menesztését kérték

Az új Kormány apparátusában Bába Iván közigazgatási államtitkár lesz a Külügyben. A Duna Charta, a Dumakör utódszervezete nem tiltakozik.

A Duna-kör javaslata 1992-ben a Magyar Országgyűlésnek és a Kormánynak:
„Sürgősen távolítsák el hivatalukból azokat a vezető köztisztviselőket, akik nyíltan akadályozzák a kormányt alapvető nemzeti érdekeink érvényesülésében, és kételyt ébresztenek a cseh és szlovák félben álláspontunk komolyságát illetően: Bába Iván helyettes külügyi államtitkárt, Keresztes K. Sándor környezetvédelmi minisztert, valamint Jakus György észak-dunántúli vízügyi igazgatót.”

Kísért a múlt Duna(szaurusz)-ügyben! Mi lesz veled Európai / Magyar Duna Stratégia? Hogyan tovább a Mária Valéria híd után?

Kísért a múlt Duna(szaurusz)-ügyben! Mi lesz veled Európai / Magyar Duna Stratégia? Hogyan tovább a Mária Valéria híd után?

2007-03 – MSZP-FIDESZ- zöldek – közösülése – Láng István -Illés Zoltán

Kedves Kollégák!

A klímaváltozás, a globális felmelegedés hatásai – a sok vita ellenére – egyre kézzelfoghatóbban éreztetik hatásukat a Kárpát-medencében, a Duna és a Tisza völgyében, ill. a Duna-Tisza-közi Homokhátságon is. Árvizek-belvizek-aszályok követik egymást, beteljesedni látszanak dr. Mosonyi Emil professzor szavai és intelmei.
A különböző szakterületek képviselői, a szakértők egyre nagyobb hányada – egyre hangosabban – sürgeti a 95%-ban külföldről érkező vizek visszatartását, tározását, többcélú hasznosítását, a megújuló energiák hasznosítását, a környezetbarát közlekedési-, szállítási módok gyorsított ütemű fejlesztését, a mezőgazdasági öntözés részarányának jelentős növelését.  (tovább…)

Internet linkek a magyar Duna TV livestream adásának megtekintéséhez:

Internet linkek a magyar Duna TV livestream adásának megtekintéséhez:

http://www.livestream.com/magyardunatv/video?clipId=flv_51ff2f02-933b-4c16-b20a-3a1ff7da40d8

http://www.livestream.com/magyardunatv/video?clipId=flv_51ff2f02-933b-4c16-b20a-3a1ff7da40d8&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

Küldi:

Péteri László
okl.ép.mérnök, egyetemi tanársegéd
ny.min.vez.főtanácsos, belkereskedelmi-
idegenforgalmi szakértő

mobil: +36 30 319 2033

Meghívó a 2009/2010 évad záró konferenciájára

T. T. Juhos László elnök Úr! Biztonságból megismételjük meghívásunkat, 2009/2010 évad záró konferenciájára, vala-mint javaslatunkat az előadássorozat értékelésére.

  1. Tisztelettel kérünk mindenkit, aki a záródokumentumban név szerint szerepel, hogy megszólítását -tudományos fokozatát – p.csizmazia@chello.hu – címre küldje meg annak érdekében, hogy a végleges kiadásra kerülő anyagban az adatok, azaz a személyeket megillető címek pontosan szerepeljenek.
  2. Ugyancsak kérjük, hogy a záródokumentummal kapcsolatos véleményét, – annak esetleges módosítására, javítására tesz javaslatot – a 2. pont alatti címre küldje meg

Segítségét előre is köszönjük(tovább…)

„Folyjék minden szabadon” és lőn…

Folyjék minden szabadon – dok

Vélemény – Bős-Nagymarossal kapcsolatban

Kedves Csókási Ildikó!

Megköszönöm, hogy legalább válaszra méltatták írásomat, ha már nem is tartják közlésre méltónak.

Nagyon meglepett az  érvrendszer, amivel magyarázni próbálják, hogy miért is nem lehet beszélni jogos igényünkről, és miért csak az 50 % -s vízhozam biztosítási igénye mellett lehet érvelni.

Nézzük az Ön által leírt ellenérveket.

„A hivatalos szlovák álláspont szerint nekik az eredeti szerződés szerint, sokkal több áram járna, mint amennyit a bősi mű jelen formájában termelni képes (a csúcsra járatható Bős Nagymarossal együtt legalább a mostani átlagos szint dupláját, de inkább a háromszorosát termelte volna). Ők úgy számolnak, hogy valójában ennek az elképzelt árammennyiségnek az 50 százaléka az ő járandóságuk, ami még mindig több, mint a mostani teljes mennyiség”

Ez egyszerűen nem igaz!  (tovább…)

EGY ÚJ PAPÍRTIGRIS HOLOGRAMJA

EGY ÚJ PAPÍRTIGRIS HOLOGRAMJA

Mindenki emlékszik még arra a –már akkor is hazugságnak számító– kinyilatkoztatásra, amely a Bős-Nagymarosi Vízerőműrendszer (BNV) kapcsán a “C-variáns”-t hatalmas infantilizmussal és ugyanakkor nagy magabiztossággal magyar részről “papírtigris”-nek nevezte. A papírtigris azután elment Hágába, s ott –a bíróság által– jó nagyot harapott a fenekünkbe. A sebeinket azóta is nyalogatjuk, ugyanakkor a vizet mi nem pótolhatjuk, miközben a Duna a felvízcsatornán vígan hömpölyögve termeli a “tiszta” áramot a szlovákoknak. Nos, napjainkban újabb papírtigris hologramja tűnik fel a horizonton.

Aggodalommal figyeljük a kettős állampolgárságra adott hivatalos szlovák válasz magyarországi interpretációit. Ezek lényegében úgy összegezhetők, hogy a szlovákok megint egy papírtigrissel álltak elő. Tudniillik, úgysem merik megvonni a szlovák állampolgárságot az ottani magyaroktól. (No, meg az EU azt úgysem hagyná!) Álláspontunk szerint ebből ismét Hága lesz, amely hasonló eredménnyel zárul majd, mint a BNV esetében.  (tovább…)

Bécsi döntés – Szatmár

Bécsi döntés – Szatmár – 1940. szeptember 5.

1940-SZEPTEMBER-5 – pps diabemutató

Egy kis Kolozsvár – Nótával!

Egy kis Kolozsvár – Nótával!

Kincses Kolozsvár – requiem – pps

Kincses Kolozsvár –  pps

Jegyzőkönyv – Civil összefogás

Tisztelt Munkatársam!

A mellékletben megküldött jegyzőkönyv tartalmának kiegészítésére lehetett javaslatot tenni, az eddig érkezettekkel kiegészítettem.
Újraküldöm minden résztvevő részére a módosított jegyzőkönyvet. Kérem visszaküldeni aláírva beszkennelve postafordultával. A megbeszélt javaslatok vonatkozásában az előre megbeszélt határidőt túlléptük, ezért kérem az összes résztvevő nyilatkozzon a témát illetően a válaszában, hogy továbbléphessünk.
Baráti üdvözlettel Szabó Attila

Jegyzőkönyv – Civil összefogás

Civil Európa Hírlevél – 2010. május 14. – 9/12.

Civil Európa
az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról
2010. május 14. – 9. évfolyam 12. szám

A. Hírek
B. Program
C. Pályázat
D. Forrás
E. A hírlevélről

******************************  (tovább…)

Simon Kálmán köszöntése

SimonKalmanDr. SIMON KÁLMÁN 90 éves

Az OMBKE Bányászati Szakosztályának előterjesztésére “Magyar Bányászatért” emlékéremmel tüntette ki Dr. Simon Kálmánt, a műszaki tudományok doktorát, a KBFI korábbi vezérigazgatóját, az OMFB nyugalmazott főosztályvezetőjét a Magyar Bányászati Szövetség 2010. május 10-én. Az átadási ünnepségen Dr. Simon Kálmán lakásán, Holoda Attila, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke meleg szavakkal méltatta az ünnepelt kimagasló szakmai életútját és reményének adott kifejezést, hogy 10 év múlva hasonló találkozásra kerül sor. Jó kívánságaikat fejezték ki az ünnepségen résztvevő Dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövet­ség ügyvezető főtitkára, Dr. Gagyi Pálfy András, az Országos Magyar Bányászati  és Kohászati Egyesület ügyvezető igaz­gatója, Dr. Gál István, Dr. Horn János és Dr. Vojuczki Péter.

(tovább…)

Livo László: Elmélkedés hazai energetikai lehetőségeinkről

Elmélkedés hazai energetikai lehetőségeinkről

Voltam egy konferencián. Nagyon érdekes és lélekemelő volt. Különösen azután, hogy meglátogattam az „Ipar napjai” c. kiállítást. Ez a rendezvény a Vásárváros egyetlen (A) pavilonjában mutatta be a magyar ipart. Már a méretek is megdöbbentőek, de ha a külföldön készült kereskedelmi termékeket leszámítjuk, akkor szomorodhatunk el igazán…

Ehhez képest felüdülés volt a konferencia, ahol jobbnál jobb előadások mondták el, hogy ipari nyersanyagot és primer energiahordozót tekintve mennyire gazdag Hazánk!

(tovább…)

A hazai energiaforrások kihasználásának lehetőségei és ellentmondásai

A hazai energiaforrások kihasználásának lehetőségei és ellentmondásai

Dr. Gál István

Dr. Gál István

Dr. Gál István, a műszaki tudományok kandidátusa, a GTTSZ energetikai bizottságának titkára. Hozzászólás a GTTSZ 2010.május 4-i Energetikai Konferenciáján.

A mai konferencia megrendezésével a GTTSZ célja véleményem szerint az volt, hogy áttekintsük az ország energetikai célú megújuló és meg nem újuló természeti erő¬forrásait.
Szükség van-e új importforrásokra, növelve a nagyon magas – jelenleg közel 80%-os – importfüggőségünket, vagy rendelkezünk hazai természeti erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik a magas arány lényeges csökkentését. Véleményem szerint igen, és ez azt jelentené, hogy sok tízezer új munkahely teremthető, javulhat a hazai költségvetés helyzete, csökkenne az energia import¬függőségünk és szükségtelen politikailag instabil országokon átmenő gázvezeték építése.

(tovább…)

Duna Stratégia és a Bős- Nagymaros Vízlépcső Rendszer

Tisztelt Államtitkár Úr!

Némi meglepetéssel    értesültem   Újhelyi Géza  kollégám  leveléből, hogy Ön  – Tv nyilatkozata szerint – nem  támogatja  a hágai Nemzetközi Bíróság  BNV  per Ítéletének,   immár 13 éve húzódó végrehajtását és  ezzel  tulajdonképen az Ítélet az MSZP téves  értelmezésű ,  1139/2004 (XX.11.) Kormányhatározatával ért egyet.

Ezen állításomat  magyarázza meg,  a mellékelt rövid tanulmányom, amely   a csatolt Ítélet  jogilag és  műszakilag helyes értelmezését valamint a határozat   káros következményeit mutatja be.

Abban bíztam, hogy a FIDESZ   2/3-os többségi kormánya    hatályon kívül fogja helyezni az MSZP  pártérdekű határozatot és  utat nyit az EU Duna stratégia  magyar nemzeti  célú  kidolgozásának.

(tovább…)

Sólyom nem zöld!

Sólyom nem zöld, hanem zöld trikóba bújt károkozó, állítják a reális zöldek, a nemzet zöldjei.

Öt éve Sólyom még be sem vonult a Sándor Palotába, nyilatkozott személyes súlyával állna ellen Nagymaros megépítésének.

A Duna magyarországi szakaszán Nagymaros és további minimálisan két vízlépcső építése a Duna környezetének a megóvása szempontjából szükséges.

A hajózás és a Duna vízerő potenciáljának kihasználása csupán járulékos eredménye lesz a vízlépcsők megépítésének.

Ha a NATO RADAR ott lett volna a Zengőn nem veszti életét Horvátország felett a két kisgép pilótája és utasaik.

A NATO radarnak a Zengőn való elhelyezésével szemben ágálók, négy magyar halálában sárosak, köztük a köztársasági elnök is.

Sólyom bakancsos turistaként lovat adott a radar Zengőn való elhelyezésével szemben ágálók feneke alá, majd nevét adta radarnak a Tubesen való elhelyezéséhez.

(tovább…)

A májusi ünnepet őrizzük meg a tevékeny és szorgalmas emberek napjának!

Pettkó András gondolatai 2007. május elsejének hajnalán

Dávid Ibolya ezt is betiltotta  három éve idén ennek szelemében kellett
volna kampányolni !

Kedves Ünneplők!

Ünnepeink örömét nem kis mértékben a kiszámíthatóságuk adja. Hogy
megjönnek bizonyosan. Ott várakoznak a naptárban, türelmesen kivárják a
sorukat, aztán előlépnek, amikor annak van ideje. Hát előlépett ez a
május elseje is. De nem sok örömet hozott. Mert vonszolja maga után a
gondokkal terhelt hétköznapokat. Ha van valami, aminek igazán
örülhettünk az idén, hogy négy napra nyúlt a pihenés ideje. Már aki
pihenni tudott, és nem dolgozott. De aki ma vonatra vagy távolsági
buszra szállt, szembesült azzal, hogy ismét csak drágábban utazhatunk.
És ez a szerény jövedelműeket, a középosztályt, a bérből-fizetésből
élőket sújtja. De ha csak ez lenne az egyedüli, ami az ünnepi kedvünket
okkal rontja!

(tovább…)

Rovatok

Archívum

Ott vagyunk a Facebookon

Címkék

Legutóbbi vélemények

Legutóbbi hozzászólások

Dr. Szabadi Béla blogja

Látogatottság

  • Megtekintett oldalak : 826655
  • Egyedi látogatók : 94953
  • Megtekintett oldalak 24 órája : 327
  • Egyedi látogatók 24 órája : 34

Reális Zöldek Klub

Naptár

2010. május
h k s c p s v
« ápr   jún »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Népszerű bejegyzések

Reális zöld cikkek

Reális Zöld Klub

MetaFireStats icon Powered by FireStats Top